วันอาทิตย์ 4 ธันวาคม 2022

เป็นกำลังใจ

เป็นกำลังใจ
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

เป็นกำลังใจ..รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช ผอ.ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ – เพื่อสังคมการเกษตรแบบปราณีตเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ศูนย์พัฒนากลยุทธธุรกิจและคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น มอบของขัวญเป็นกำลังใจแก่เมธี สมสีมี ที่ช่วยประชาสัมพันธ์ผลงานของคณะฯ เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนมาอย่างต่อเนื่อง ที่บ้านพัก บ้านเอื้ออาทร 4 ต.ศิลา อ.เมือ. จ.ขอนแก่น โดยมีอุมาพร โพธิ์สุดตา ให้กำลังใจร่วมด้วย

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads