วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และส่งเสริมสุขภาพพัฒนางานวิจัย

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และส่งเสริมสุขภาพพัฒนางานวิจัย
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และส่งเสริมสุขภาพพัฒนางานวิจัย

นวัตกรรมทางการแพทย์ ให้กับชุมชนและผู้พิการเพื่อในชีวิตประจำวัน

โรงพยาบาลขอนแก่นลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น พร้อมมอบรถสามล้อนั่งสำหรับผู้พิการ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา10.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น และโรงพยาบาลขอนแก่น โดย นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้แทนลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย ความร่วมมือทางวิชาการและส่งเสริมสุขภาพ

นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น กล่าวว่า วัตถุประสงค์ การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และส่งเสริมสุขภาพ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น กับโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมทางการแพทย์ ให้กับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ เพื่อบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี งานวิจัย นวัตกรรมทางการแพทย์ ให้กับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ

นพ.ชาญชัย  กล่าวต่อว่า เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ประสบการณ์ในงานวิจัย นวัตกรรมทางการแพทย์ ให้นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์ และส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพให้กับนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนทั่วไป และเพื่อสร้างความร่วมมือในด้านอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อไป พร้อมทั้งจะมีการจัดตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ปฐมพยาบาล และบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น อีกด้วย และในโอกาสเดียวกันนี้ ยังได้ทำพิธีรับมอบผลงานวิจัย รถสามล้อนั่งขับสำหรับผู้พิการ ชนิดขับเคลื่อนสองล้อหลัง เพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยที่มีความพิการจากการบาดเจ็บไขสันหลัง รพ.ขอนแก่น ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้

ส่วน ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นหรือคนส่วนใหญ่รู้จักในชื่อเทคนิคไทย – เยอรมัน ขอนแก่น เป็นสถาบันการศึกษา ที่มีประวัติความเป็นมานานกว่า 50 ปี เป็นผู้นำการผลิตบัณฑิตวิชาชีพที่สำคัญ เช่น เปิดสอนระดับ ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท วิทยาเขตขอนแก่น เปิดสอน 3 คณะได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนักศึกษา 8,500 คน มีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนกว่า 400 คนทั้งสองหน่วยงานนั้น มีภารกิจเป็นจำนวนมากและจะเป็นการที่ดีที่ทั้งสองหน่วยงานจะจับมือร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อเป็นเครือข่ายและดำเนินงานร่วมกันเพื่อพัฒนาและตอบสนองการบริการประชาชนและร่วมพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ด้าน นายอนุชา   ตราศรี อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 154/1 หมู่ 1 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้พิการจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม จึงทำให้ตนเป็นคนพิการ ทำให้ไขสันหลังพิการ อัมพาตท่อนล่าง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – จนถึงปัจจุบันเกือบ 5 ปีแล้ว เดิมทีตนเป็นพนักงานราชการของกรมป่าไม้ กล่าวเสริมว่า ตนรู้สึกดีใจมาก ที่เป็นหนึ่งในการที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก รพ.ขอนแก่น ได้มอบรถนั่งขับสำหรับผู้พิการ ชนิดขับเคลื่อนสองล้อหลังให้ตนในวันนี้ เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้ โดยไม่ต้องพึ่งคนอื่นช่วยเหลือ ตนขอขอบพระคุณทั้งสองหน่วยงานมาก

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads