วันอาทิตย์ 4 ธันวาคม 2022

กฟผ. ไอเดียบรรเจิด ให้ความรู้ นร.คาร์บอนต่ำ รร.เบญจะมะมหาราช จ.อุบลฯ

กฟผ. ไอเดียบรรเจิด ให้ความรู้ นร.คาร์บอนต่ำ รร.เบญจะมะมหาราช จ.อุบลฯ
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

กฟผ. ไอเดียบรรเจิด ให้ความรู้ นร.คาร์บอนต่ำ รร.เบญจะมะมหาราช จ.อุบลฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อปอ.) ร่วมกับ ฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า  (อผช.)  บรรยายเรื่อง คาร์บอนต่ำสู่โรงเรียนและชุมชน  (เนื้อหาด้านการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด, การบริหารจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า) ณ โรงเรียนเบญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี ระดับชั้น ม.1-ม. 6 จำนวน 3,700  คน

โดยมีวิทยากรและคณะ กฟผ. คือ จาก อปอ. นายต่อพงษ์ ขันแก้ว วิศวกรระดับ 9 หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาสายส่ง 3, น.ส.อภิสราธรณ์ ปัณณะมณีธนโชติ วิทยากรระดับ 7 แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์,  นางเมธินี พรหมจันทร์ พนักงานวิชาชีพระดับ 7 และ จาก อผช. คือ นายอัครพล ตรีเหรา, นายอนันต์ แดงแสงเทียน, นายเสรี กลีบเมฆ

 

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads