วันอาทิตย์ 23 มกราคม 2022

เปิดบ้านคลังปิโตรเลียมขอนแก่น แบ่งปันความรู้ มุ่งสู่ความเชื่อมั่น

เปิดบ้านคลังปิโตรเลียมขอนแก่น แบ่งปันความรู้ มุ่งสู่ความเชื่อมั่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads

เปิดบ้านคลังปิโตรเลียมขอนแก่น แบ่งปันความรู้ มุ่งสู่ความเชื่อมั่น

เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ 29 มิ.ย. ที่ คลังปิโตรเลียมขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายภัทรพร อาวรุ่งเรือง ผจก.ฝ่ายคลังปิโตเลียมส่วนภูมิภาค เป็นประธานเปิดงานงาน “kM Day วันแบ่งปันความรู้ มุ่งสู่ความเชื่อมั่น”ประจำปี 2560 ในงานมีการจัดนิทรรศการและการบรรยายเกี่ยวกับสังคมและชุมชน รวมถึงการสาธิตการดับเพลิงเบื้องต้นและเยี่ยมชมพื้นที่ของคลังปิโตรเลียมขอนแก่น

โดยมีนายชยุต พันธุมิตร ผจก.ส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่น นายสุรินทร์ แสนเจริญ ผจก.ส่วนคลังน้ำมันอุบลราชธานี นายสีห์วัส อภิชาติสุขไพศาล วิศวกรความปลอดภัย ส่วนคลังปิโตรเลียมขอนแก่น เจ้าหน้าที่ ลูกค้า โรงเรียนพร้อมผู้นำชุมชน -ประชาชน รอบคลังน้ำมันฯ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนท้องถิ่น จำนวน120 คน ร่วมรับฟังและเข้าศึกษาดูงาน

นายภัทรพร   อาวรุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค กล่าวว่าตามที่สายปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม(ผคน.)ได้ดำเนินการจัดงาน “kM Day วันแบ่งปันความรู้ มุ่งสู่ความเชื่อมั่น”ประจำปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1ขึ้นที่คลังปีโตรเลียมขอนแก่น  เพื่อเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ภายใน ปตท. รวมทั้งประชาสัมพันธ์การดำเนินธุรกิจของ ปตท.และสร้างความสัมพันธ์แก่หน่วยงานต่างๆและชุมชนรอบคลัง ให้มีความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าและการบริหารบนพื้นฐานการดำเนินงานที่ปลอดภัย เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี  อันนำไปสู่ความรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของ ปตท.มากยิ่งขึ้น เมื่อสังคมอยู่ได้ ปตท.ในฐานะผู้ให้บริการก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

นายภัทรพร   กล่าวอีกว่า ทางปตท. มีค่านิยมหลักพื้นฐานในการสร้างความเชื่อมั่นในการทำงาน เพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วน    มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยความใส่ใจ ห่วงใย แบ่งปัน และการมีหัวใจสีเขียว ส่งผลให้เกิดปฏิบัติการทุกขั้นตอนอย่างเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พัฒนาไปสู่การสร้างคุณค่าเพิ่มร่วมกัน ตลอดเป็นองค์กรที่ดี มีความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เคารพกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด

ด้านนางอุดร   ติวเฮือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่17 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หนึ่งในตัวแทนชุมชนรอบคลังปิโตรเลียมขอนแก่น กล่าวว่าการจัดงานวันแบ่งบันความรู้ มุ่งสู่ความเชื่อมั่น ของคลังปิโตรเลียมขอนแก่น นั้นสามารถสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่รอบ ๆ บริเวณคลังฯ เพราะ หลังจากที่ได้ไปศึกษาดูการทำงานของพนักงาน และสถานที่ผลิต ปรากฎว่า มีการควบคุมดูแลการผลิตรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี ดังนั้นจึงฝากบอกไปยังลูกบ้านว่าไม่ต้องวิตกกังวลหรือตื่นตะหนกว่า คลังปิโตรเลียมขอนแก่น แห่งนี้จะระเบิด เพราะมีมาตรฐานความปลอดภัยสูง

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads