วันศุกร์ 25 มิถุนายน 2021

กรมทหารราบที่ 8 จัดแข่งขันกองทหารเกียรติยศ

กรมทหารราบที่ 8 จัดแข่งขันกองทหารเกียรติยศ
Header Ads
Header Ads

กรมทหารราบที่ 8 จัดแข่งขันกองทหารเกียรติยศ

เมื่อเวลา 13.30 น.วันนี้ 4 กค.60 ที่ ลานอเนกประสงค๋อ่างเก็บน้ำ ค่ายสีหราชเดโชไชย อ.เมือง จ.ขอนแก่น พ.อ.สวราชย์   แสงผล ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 (ร.8)เป็นประธานในพิธีการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ของกองพลทหารราบที่ 3 (พล.ร.3)ตามพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร ให้ทั้ง 3 เหล่าทัพ จัดการแข่งขันคัดเลือกกองทหารเกียรติยศ เพื่อให้กองทหารเกียรติยศ มีการปฏิบัติในรูปแบบเดียวกันทั้งกองทัพ ไทย โดยหน่วยที่ได้รับการคัดเลือกชนะเลิศ จะเป็นหน่วยที่ รับ – ส่งเสด็จฯในงานวันราชวัลลภ ในวันที่ 1 พ.ย.2560 โดยมีหน่วยที่เข้ารับการแข่งขันในระดับกองพล ของ พล.ร.3 มีจำนวนทั้งสิ้น 13 กองพัน และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจากกองบัญชาการกองพลทหารราบที่3และหน่วยรอง จำนวน 34 นาย

 

พ.อ.สวราชย์ กล่าวว่า ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร ทรงมีราโชบายให้มีการแข่งขันกองทหารเกียรติยศเพื่อให้มีการปฏิบัติในรูปแบบเดียวกันทั้งกองทัพไทย พร้อมทั้งให้มีความพร้อมเพียงสง่างามและสมพระเกียรติยศ ผู้บัญชาการกองทัพบกได้อนุมัติให้จัดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศจากหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก เพื่อคัดเลือก 1 หน่วยเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับกองทัพไทย โดยกองทัพภาคที่ 2 มอบหมายให้กองพลทหารราบที่ 3 ดำเนินจัดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศของหน่วยระดับกองพล

พ.อ.สวราชย์ กล่าวและว่าการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ในครั้งนี้ขอให้กำลังพลทุกนายที่เข้ารับการแข่งขันจงมีความตั้งใจและดำเนินการอย่างเต็มขีดความสามารถและขอฝากคณะกรรมการประเมินผลของกองพลทหารราบที่ 3 ได้ดำเนินการประมวลผล ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์และยุติธรรม เพื่อคัดเลือกหน่วยที่มีความพร้อมสูงสุดเป็นตัวแทนกองพลทหารราบที่ 3 เข้าร่วมแข่งขันในระดับกองทัพภาคที่ 2 ต่อไป

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads