วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

ม.ขอนแก่น ไอเดีย บรรเจิด!เลิกกลุ่ม “ว๊ากเกอร์”รับน้องอย่างสร้างสรรค์

ม.ขอนแก่น ไอเดีย บรรเจิด!เลิกกลุ่ม “ว๊ากเกอร์”รับน้องอย่างสร้างสรรค์
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 

ม.ขอนแก่น ไอเดีย บรรเจิด!เลิกกลุ่ม “ว๊ากเกอร์”รับน้องอย่างสร้างสรรค์  

มข.จัดลงนามปฏิญญาผู้นำนักศึกษาทุกคณะ ประกาศเจตนารมณ์จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ มุ่งกิจกรรมอุทิศตนเพื่อสังคม เป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยนักศึกษาที่ร่วมกันคิดร่วมกันสร้างร่วมกันทำและลงปฏิญญาร่วมกัน  โดยมีตัวแทน กสม.-ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น -ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมเป็นสักขีพยาน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ 7 มิ.ย. ที่ ห้องประชุมสารสิน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พ.อ.กาจบดินทร์  ยิ่งดอน รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชการอาณาจักร จังหวัดขอนแก่น (รมน.จ.ขอนแก่น) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีประกาศเจตนารมณ์ในปฏิญญาผู้นำศึกษาว่าด้วยการจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ และจัดกิจกรรมอุทิศตนเพื่อสังคม

โดยมี รศ.เพียรศักดิ์  ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายโสพล  จริงจิตร ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายสุรสี  โกศลนาวิน ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสุวิมล ละครชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวพลอยไพลิน   วงษ์ตรี  นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาววิลาสินี ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 27 คณะเข้าร่วมลงนาม ประกาศเจตนารมณ์ในปฏิญญาฯในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง

รศ.เพียรศักดิ์  กล่าวว่า ในพิธีประกาศเจตนารมณ์ในปฏิญญาผู้นำศึกษาว่าด้วยการจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเน้นไม่ให้มีความรุนแรง ในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ในปีการศึกษา 2560  จึงได้รับคำชมอยู่ตลอดเวลา จะมีแค่บางส่วน ซึ่งรุ่นพี่อาจจะไม่เข้าใจ แต่ต้องทำความเข้าใจกับรุ่นพี่ใหม่ ปกติตามประกาศของ สกอ.จะไม่มีเรื่องความรุนแรงเข้ามาในกิจกรรมดังกล่าว สร้างความมั่นใจว่านักศึกษาใหม่ร่วม 8,000 คนในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่จะไม่มีความรุนแรงโดยเฉพาะกิจกรรมของกลุ่ม “ว๊ากเกอร์” ทางมหาวิทยาลัยจะไม่ให้มีโดยสิ้นเชิง มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมไปในทางเชิงสร้างสรรค์ สันทนาการ อยู่ตลอดเวลา

พ.อ.กาจบดินทร์ กล่าวว่าในฐานะที่เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น การรับน้องใหม่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีนี้จะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้น เพราะน้องนักศึกษาที่ร่วมกันคิดร่วมกันสร้างร่วมกันทำและลงปฏิญญาร่วมกัน ถือว่าเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่ทำ และเป็นที่น่าภาคภูมิใจมากว่านักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนรวม ในสิ่งที่จะเกิด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย เพราะมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีเรื่องที่ดีๆในเกือบทุกเรื่อง ในเรื่องนี้จึงอยากจะเห็นนักศึกษาดำเนินกิจกรรมไปในทางสร้างสรรค์ มีมิตรไมตรี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และรักน้อง พร้อมที่จะเข้ามาดูแลน้องๆที่จะเข้ามาใหม่ ในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้าน นายโสพล กล่าวอีกว่า ปัญหาในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่เกิดปัญหาเป็นประจำทุกปี ทุกมหาวิทยาลัยเกือบทุกภูมิภาคอยู่แล้ว มีบ้างการรับน้องใหม่ของบางมหาวิทยาลัยถึงกับมีการเสียชีวิต อาจมีการใช้ความรุนแรง บาดเจ็บเป็นบางครั้ง จนมีผู้ปกครองไปขอลาออกจากมหาวิทยาลัยก็มี ในเรื่องนี้ต้องมีการแก้ปัญหา ปล่อยให้ยืดเยื้อมานาน หากปล่อยไว้ก็อาจเป็นแนวโน้มปัญหาที่ไม่ดี เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีศูนย์ด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ร่วมกัน ก่อตั้งขึ้นเพื่อสิทธิของทุกคนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ดังนั้นควรจะเอาประเด็นเรื่องนี้มาพูดคุยกันให้ชัดเจน แต่ถ้านักศึกษามองว่าการรับน้องใหม่โดยไม่คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพและสิทธิของการเป็นมนุษย์ ก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลายอย่าง โดยเฉพาะการปลูกฝังด้านทัศนะคติ ด้านประชานิยมระบบอุปถัมภ์จะเกิดขึ้นติดตามตัวเด็กไป จนกระทั่งเด็กโต เรียนจบ ก็จะเป็นคนแบบหัวรุนแรงต่อไป

 

ส่วน นางสาวพลอยไพลิน กล่าวว่า สมัยนี้เป็นสมัยก้าวไกลแล้วจะใช้ระบบรับน้องใหม่แบบระบบเดิมไม่ได้แล้ว ตามที่ สกอ.ออกมาประกาศว่าไม่ให้มีการรับน้องใหม่แบบว๊ากเกอร์อีก จึงได้ร่วมกันกับสโมสรนักศึกษาของทุกคณะ ที่เป็นผู้นำด้านนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพราะการที่จะทำงานให้สำเร็จ ต้องอาศัยและร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยการเอาผู้นำของแต่ละคณะมาร่วมประกาศเจตนารมณ์ว่าจะรับน้องใหม่แบบไม่มีว๊ากเกอร์ จะรับน้องแบบอย่างสร้างสรรค์ และอุทิศตนเพื่อสังคม มุ่งมั่นพัฒนา ผลักดันให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีน้ำใจ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน

 

นางสาววิลาสินี กล่าวท้ายสุดว่า ในฐานะประธานสภานักศึกษาจะมีหน้าที่คอยคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยตรง การเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา การรับน้องใหม่ถือว่าเป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันมานานแล้ว ในทุกๆปีที่ตามที่ได้อ่านข่าว ได้ยินมาว่ามีการรับน้องใหม่แบบรุนแรง รับน้องแบบไม่เหมาะสม เกินเลยเวลาอะไรไปบ้าง ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงเกิดมีโครงการให้นายกสโมสรนักศึกษา แต่ละคณะชี้แจงร่วมกัน โดยมีคณะกรรมการ ตัวแทนนักศึกษา มาลงนามปฏิบัติด้วยกันเพื่อสอดคล้องกับการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย เน้นระบบพี่ดูแลน้อง สร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกทางหนึ่ง

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads