วันอาทิตย์ 23 มกราคม 2022

กาชาดขอนแก่น ใจบุญตัดแว่นตามอบให้พระภิกษุ เพื่อถวาย ร.๑๐

กาชาดขอนแก่น ใจบุญตัดแว่นตามอบให้พระภิกษุ เพื่อถวาย ร.๑๐
Header Ads
Header Ads
Header Ads

เหล่ากาชาดขอนแก่น ตัดแว่นถวายพระภิกษุ-สามเณร 400 รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 ก.ค.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 ก.ค.2560 ที่ศาลาการเปรียญวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น นางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น นำคณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ร่วมออกหน่วยให้บริการตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพและตัดแว่นเพื่อถวายแด่พระภิกษุ-สามเณร ในเขต จ.ขอนแก่น ประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 ก.ค. และการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธรรมยุต)ฏ เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง นำพระภิกษุ-สามเณร จากวัดต่างๆเข้าร่วมรับการตรวจวัดสายตาจำนวนมาก


นางศศิธร ปรีชาวิทย์ นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ได้กำหนดการออกหน่วยให้บริการตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพ รวมทั้งการถวายแว่นสายตาแด่พระภิกษุสามเณร ตลอดทั้งสัปดาห์นี้รวมทั้งหมด 6 จุด ประกอบด้วย วัดหนองแวงพระอารามหลวง,วัดธาตุ พระอารามหลวง,วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง,วัดศรีนวล,วัดชัยศรี และ วัดป่าแสงอรุณพระอามหลวง โดยพระภิกษุสามเณร ที่จำพรรษาทุกรูปอยู่ในวัดต่างๆของ จ.ขอนแก่น ได้รับกิจนิมนต์ร่วมในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยทั้งหมด ซึ่งเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ได้มีการอนุมัติงบประมาณรวม 220,000 บาท สำหรับการจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น ซึ่งตรงกับความต้องการของพระภิกษุสามเณร ในการประกอบพิธีศาสนกิจต่างๆ การใช้ในการศึกษาพระธรรมวินัย การอ่านหนังสือ และการเข้ารับการศึกษา ในสถาบันการศึกษาของสงฆ์ ที่โรงเรียนศึกษาพระธรรมวินัยทั่วทั้ง จ.ขอนแก่น


“ การกำหนดพื้นที่สำหับการให้บริการทั้ง 6 จุด ครอบคุลมการให้บริการแด่พระภิกษุ สามเณร ครบทุกรูป โดยค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดังกล่าวนี้เหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อถวายแด่พระภิกษุ สามเณร โดยเฉพาะวัดในพื้นที่ที่ห่างไกล ที่มีการออกหน่วยให้บริการในพื้นที่วัดที่เป็นศูนย์กลางและทำการนิมนต์ท่านเข้ารับการตรวจวัดสายตาด้วยตัวท่านเอง เพื่อให้ท่านนั้นได้ดำเนินชีวิตได้เหมือนกับคนปกติทั่วไปที่ยังคงต้องทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และศึกษาพระธรรมวินัย”


  1. นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวนี้เป็นการพร้อมใจกันของชาวขอนแก่น ในการน้อมเกล้าฯถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในมหาวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 ก.ค. และยังคงเป็นการน้อมเกล้าถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช อย่างไรก็ตามเหล่ากาชาดจังหวัดจะยังคงกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตามกรอบอำนาจหน้าที่เพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไปอย่างต่อเนื่อง

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads