วันอังคาร 4 ตุลาคม 2022

มูลนิธิเพื่อการศึกษาขอนแก่น มอบทุนการศึกษากว่าล้านบาท ให้นักเรียน นักศึกษา จ.ขอนแก่น

มูลนิธิเพื่อการศึกษาขอนแก่น มอบทุนการศึกษากว่าล้านบาท ให้นักเรียน นักศึกษา จ.ขอนแก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

มูลนิธิเพื่อการศึกษาขอนแก่น มอบทุนการศึกษากว่าล้านบาท ให้นักเรียน นักศึกษา จ.ขอนแก่น 

มูลนิธิเพื่อการศึกษาขอนแก่นครบ 200 ปี  จัดมอบทุนการศึกษา 1 ล้านกว่าให้ นร./นศ. 147 ทุน เป็นทุนการศึกษาปี 60 เพื่อพัฒนาคุณภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน ชีวิตด้านการศึกษาให้ดีขึ้น

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 21 ก.ค. นางระเบียบรัตน์  พงษ์พานิช ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี พ.ศ. 2540 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่นครบ 200 ปี พ.ศ.2540  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยมีคณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น พร้อมนายอำเภอทั้ง 26 อำเภอ ของจังหวัดขอนแก่น พระภิกษุ สามเถร พ่อค้า ประชาชน และนักเรียน จำนวนมากได้ร่วมเป็นสักขีพยาน และมอบทุนให้กับมูลนิธิฯอีกด้วย

นางระเบียบรัตน์ กล่าวว่า มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 เพื่อการศึกษาของบุตรหลาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนใน จ.ขอนแก่น จึงได้เริ่มในการก่อตั้งมูลนิธิขึ้นมาตั้งแต่ต้นปี 2541 และสามารถก่อตั้งแล้วเสร็จในปี 2542 โดยมีวัตถุประสงค์ สนับสนุนการศึกษาของนักเรียนและเยาวชน ที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.ขอนแก่น ที่ยากจนและจบการศึกษาภาคบังคับ ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาต่อในทุกระดับจนถึงระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด สำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียนและเยาวชน ได้มอบทุนการศึกษาไปแล้ว 14 ครั้ง จำนวน 1,770 ทุน เป็นเงิน 9,075,000 บาท

 

“จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560 เป็นการมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 15  จำนวน 147 ทุน เป็นเงิน 1,076,000 บาท ประกอบด้วยภิกษุ สามเณร จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษาในอำเภอต่างๆ ใน จ.ขอนแก่น จำนวน 147 ทุน โดยขอความร่วมมือจากนายอำเภอทั้ง 26 อำเภอ และคณะกรรมการในระดับอำเภอเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่อำเภอ ที่มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนและมีฐานะยากจน” นางระเบียบรัตน์ กล่าว.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads