วันจันทร์ 25 พฤษภาคม 2020

ม.ขอนแก่น มอบต้นแบบผลิตภัณฑ์โอทอบ ต่อยอดให้ เมืองศิลา ชูเป็น “ศิลาโมเดล”

ม.ขอนแก่น มอบต้นแบบผลิตภัณฑ์โอทอบ ต่อยอดให้ เมืองศิลา ชูเป็น “ศิลาโมเดล”

ม.ขอนแก่น มอบต้นแบบผลิตภัณฑ์ให้ เมืองศิลา ชูเป็น “ศิลาโมเดล”

สำนักบริการวิชาการ มข. มอบต้นแบบผลิตภัณฑ์ ให้กับเทศบาลเมืองศิลา เป็นผลผลิตที่ได้จากการร่วมมือกันพัฒนาชุมชนเมืองศิลา เพื่อต่อยอด นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อมุ่งมั่นที่จะสร้างสินค้า OTOPให้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 ก.ค. ที่อาคารผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองศิลา ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผศ.ดร.รักพงษ์  เพชรคำ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน ส่งมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ให้กับ ดร.ยอดยิ่ง  จันทนพิมพ์  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศิลา  ต้นแบบผลิตภัณฑ์แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ ผลิตภัณฑ์กลุ่ม A กลุ่มต่อยอดนวัตกรรม ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้สูงอายุ (ธุงอีสาน) 2) กลุ่มสมุนไพรปลอดสาร  3) กลุ่มข้าวปลอดสาร 4) กลุ่มร้อยมาลัย  5) กลุ่มปลากะพง  ผลิตภัณฑ์กลุ่ม B กลุ่มใหม่  ประกอบด้วย  1) กลุ่มผ้าย้อมคราม  2) กลุ่มตุงแมงมุม  3) กลุ่มสบู่  4) กลุ่มไส้กรอก 5) กลุ่มกระเป๋าสาน  6) กลุ่มน้ำปลาร้า  7) กลุ่มผ้าขาวม้ากับโครงการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560

ดร.ยอดยิ่ง  จันทนพิมพ์  กล่าวว่า จากการที่สำนักบริการวิชาการ มข. เข้ามาร่วมพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองศิลา และได้แนะนำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วยประชาชนในเทศบาลเมืองศิลาที่ตั้งใจ มีความมุ่งมั่น  โดยเทศบาลเมืองศิลาจะยืนหยัดช่วยเหลือ ในเรื่องสถานที่จำหน่ายสินค้า การสร้างตลาดน้ำ และเรามุ่งมั่นที่จะสร้างให้สินค้า OTOP เราให้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง

ผศ.ดร.รักพงษ์  เพชรคำ กล่าวและว่า เทศบาลเมืองศิลามีเอกลักษณ์หลาย ๆ อย่าง เช่น ความเข้มแข็งของผู้นำ ความเข้มแข็งของชุมชน ทุนทางวัฒนธรรม และศักยภาพที่อยู่ใกล้เมือง จึงได้ลงนามความร่วมมือกันระหว่างเทศบาลเมืองศิลาและสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นี่คือโมเดลความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับองค์กรท้องถิ่น โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสรรงบประมาณให้ส่วนหนึ่ง และเทศบาลเมืองศิลาก็จัดสรรงบประมาณลงมาด้วยส่วนหนึ่งจึงเกิดกิจกรรมขึ้นมา ถือเป็นรูปแบบการทำงานร่วมกันที่ประสบความสำเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์กรท้องถิ่นอื่น ๆ จะมาร่วมงานกับสำนักบริการวิชาการ ในรูปแบบเดียวกันนี้ การทำงานร่วมกันปีแรกเรารู้จักกัน รู้ถึงความจำเป็น รู้จุดอ่อน จุดแข็ง เริ่มมีการพัฒนาเป็นรูปแบบขึ้นมา ปีที่สองเป็นเรื่องการต่อยอด ทำให้รูปร่างหน้าตาดูดีขึ้น ทำให้คุณภาพได้มาตรฐาน เมื่อมีมาตรฐานแล้วจะทำให้เกิดการซื้อซ้ำ แสดงว่าติดใจ พอใจ แล้วบอกต่อ เราต้องช่วยกัน  ในอนาคตเราจะทำงานในมิติอื่น และก้าวหน้าไปด้วยกัน

 

 

About The Author

Related posts