การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการ “มอบแสงสว่าง จากใจ PEA”

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น  จัดกิจกรรมโครงการ  “มอบแสงสว่าง จากใจ PEA”

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น  จัดกิจกรรมโครงการ  “มอบแสงสว่าง จากใจ PEA”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น  นำโดยนายชูชัย  สุขแสนเจริญ  ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น  พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น  จัดกิจกรรมโครงการ “มอบแสงสว่าง จากใจ PEA” และมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน ให้กับ นางสาวทองอินทร์ เพียดสิงห์ อยู่บ้านเลขที่ 45 หมู่ 2 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

นายชูชัย  สุขแสนเจริญ  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น กล่าว่า การจัดกิจกรรมโครงการ  “มอบแสงสว่าง จากใจ PEA” ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น  ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น  โดยร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุน ในการติดตั้งมิเตอร์ฟรี ติดตั้งระบบไฟฟ้า และแสงสว่างภายในที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งก่อสร้างห้องน้ำ และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เพื่อช่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ยากไร้ ในพื้นที่รับผิดชอบ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นอย่างต่อเนื่องสืบไป

 

About The Author

Related posts