วันเสาร์ 2 กรกฎาคม 2022

สุดยอด!นร.ขอนแก่นวิทย์ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 8″

สุดยอด!นร.ขอนแก่นวิทย์ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 8″
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

สุดยอด!นร.ขอนแก่นวิทย์ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 8″

นักเรียนขอนแก่นวิทย์คว้ารางวัลชนะเลฺิศระดับประเทศรับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 8″

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่ห้องทำงาน ชั้น 1 อาคาร 1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการ(เชี่ยวชาญ)โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนได้เปิดโอกาสให้ นางลักษณาวดี ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำคุณครูยศวัฒน์ พาผล คุณครูอาริศรา อรรคษร และนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 8 เข้าพบเพื่อรายงานผลการประกวด ซึ่งจัดที่วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี พระจอมเกล้าลาดกระบัง เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

ซึ่งรายการดังกล่าวนี้ นักเรียนจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ได้แก่


1. รางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท ชื่อโครงงานการเพิ่มประสิทธิภาพแผ่นรองพื้นรองเท้าจากยางพาราผสมนาโนซิงค์ออกไซด์ ทีมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประกอบด้วย

1.นางสาวณภัสสร ภูกาบ ม.5/15 2.นางสาวธนพร คำสุข ม.5/15
3.นางสาวภูน้ำฟ้า ฑีฆายุพันธุ์ ม.5/15
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ประเภทนวัตกรรมเชิงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท ชื่อโครงงานการพัฒนาวัสดุดูดซับน้ำมันโดยใช้ฟองน้ำจากธูปฤาษีและคาร์บอนนาโนทิวบ์โดยใช้วิธีขึ้นรูปจากยางพารา ทีมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประกอบด้วย 1.นางสาว ปณิชา ศิริเต็มกุล ม.6/12 2.นางสาว ธิดารัตน์ ไชยสาส์น ม.6/12
3.นางสาว พรรณพัชร เพชรรัตน์ ม.6/12 โดยมี 2 คุณครูคนเก่งเป็นที่ปรึกษาทั้ง 2 ทีม คือ คุณครูยศวัฒน์ พาผล และ คุณครูอาริศรา อรรคษร

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads