วันอังคาร 4 ตุลาคม 2022

“กฟภ.”บุก ! ขอนแก่น จัดงานไทยแลนด์ ไลท์ติ้ง แฟร์ 2017 อวดโฉมเทคโนโลยีไฟฟ้าแสงสว่าง เสริมทัพวิศวกรรมไฟฟ้า

“กฟภ.”บุก ! ขอนแก่น จัดงานไทยแลนด์ ไลท์ติ้ง แฟร์ 2017  อวดโฉมเทคโนโลยีไฟฟ้าแสงสว่าง เสริมทัพวิศวกรรมไฟฟ้า
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 “กฟภ.”บุก ! ขอนแก่น จัดงานไทยแลนด์ ไลท์ติ้ง แฟร์ 2017

อวดโฉมเทคโนโลยีไฟฟ้าแสงสว่าง เสริมทัพวิศวกรรมไฟฟ้า

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ร่วมกับ เมสเซ่แฟรงค์เฟิร์ตและดิเอ็กซ์ซิบิสเดินสายจัดโรดโชว์เสวนาและกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ“Smart City. SafeCity.เทคโนโลยีพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0” ที่จังหวัดขอนแก่น อัพเดทเทคโนโลยีอัจฉริยะและโซลูชั่นเพื่อการพัฒนาเมือง เสริมแกร่งให้กับธุรกิจ พร้อมนำผู้ร่วมออกบูธอวดโฉมเทรนเทคโนโลยีไฟฟ้าแสงสว่างล่าสุด เสริมทัพด้วยวิศวกรรมไฟฟ้า อาคารอัตโนมัติ ระบบรักษาความปลอดภัย คับคั่ง

เวลา 09.30 น. วันที่ 24 สิงหาคม ที่ห้องประชุมคอนเวนชั่น ชั้น 2 โรงแรม อวานีขอนแก่น นายปิยิน ตลับนาค ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน การจัดโรดโชว์เสวนาและกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจดังกล่าว เป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เมืองปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ และประชาสัมพันธ์การจัดงาน “ไทยแลนด์ ไลท์ติ้ง แฟร์ 2017” (Thailand Lighting Fair 2017)โดยมี นายเจด็จ วิศรี ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)จังหวัดอุดรธานี นายกมลพงศ์  สงวนตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด นายธวัชชัย  โคตรวงษ์ ผู้จัดการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สาขาอีสานตอนกลาง) นางสาวพาขวัญ เจียมจิโรจน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทดิเอ็กซ์ซิบิส จำกัด ร่วมเปิด ซึ่ง กฟภ. จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ร่วมกับ เมสเซ่แฟรงค์เฟิร์ต และ ดิเอ็กซ์ซิบิส ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ โดยในปีนี้ได้มีการขยายโซนแสดงเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอาคารอัตโนมัติ (Building Zone) ตามแนวงาน light+buildingงานแสดงนวัตกรรมด้านไฟฟ้าแสงสว่างและอาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่จัดโดยเมสเซ่แฟรงค์เฟิร์ตประเทศเยอรมันนีพร้อมงาน Secutech Thailand 2017 ภายใต้แนวคิด“Smart City. Safe City.”

     นายปิยิน ตลับนาค ปลัดจังหวัดขอนแก่น ประธานเปิดงาน กล่าวว่าจังหวัดขอนแก่นในฐานะหนึ่งในจังหวัดนำร่องการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ มีความยินดีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะผู้จัดงาน ไทยแลนด์ ไลท์ติ้ง แฟร์ 2017เลือกจังหวัดขอนแก่นเป็นเวทีในการจัดเสวนาและกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ “Smart City. SafeCity.เทคโนโลยีพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ ภาครัฐและภาคเอกชน ในจังหวัดขอนแก่นได้อัพเดทเทรนด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าแสงสว่าง วิศวกรรมไฟฟ้า อาคารอัตโนมัติและระบบรักษาความปลอดภัย พร้อมเจรจาธุรกิจกับผู้ร่วมออกบูธที่นำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขัน รวมไปถึงต่อยอดสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่งเติบโตต่อไป

“สำหรับการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ การขยายตัวของชุมชนเมืองและความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีมากขึ้นทั้งด้านการค้าการลงทุน รวมถึงการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AECได้สนับสนุนให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด และเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นขอนแก่น สมาร์ทซิตี้ การพัฒนาประสิทธิภาพของไฟส่องสว่างตามท้องถนนและพื้นที่สาธารณะต่างๆ จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนที่เดินทางเข้ามาในจังหวัด อีกทั้งการส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง อย่างเช่น หลอดไฟ LEDการใช้พลังงานทดแทนอย่างโซล่าเซลล์ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้กลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่นลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนในเรื่องของการใช้พลังงานได้เป็นอย่างดี”นายปิยิน ตลับนาค กล่าว

     นายเจด็จ วิศรี ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ภายใต้วิสัยทัศน์ PEA 4.0 มีการวางโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่เป็นรากฐานในการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ อาทิ การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ(Smart Grid) ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าเข้ากับระบบสารสนเทศและระบบสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำโครงข่ายมิเตอร์อัจฉริยะ(Smart Meter) ที่ช่วยให้การทำงานของระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ซึ่งทั้งสองโครงข่ายนี้จะเป็นรากฐานที่ดีสู่การพัฒนาบ้าน อาคาร และนำไปสู่เมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้ในที่สุด

 

“ในฐานะองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี กฟภ. จึงมีความยินดีในการสนับสนุนงาน ไทยแลนด์ ไลท์ติ้งแฟร์2017 ต่อเนื่องเป็นปีที่3 ด้วยความมุ่งหวังที่จะผลักดันให้งานเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นการตอกย้ำศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างในภูมิภาคอาเซียน พร้อมมุ่งหวังให้งานนี้เป็นเวทีสำคัญที่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม จะได้พบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเฟ้นหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยด้านการประหยัดพลังงานเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ในปีนี้บูธ PEA พาวิลเลียน จะจัดแสดงเทคโนโลยีเพื่อการใช้ไฟฟ้าและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนำเสนอแนวคิดใหม่ของพลังงานอัจฉริยะหรือสมาร์ท เอนเนอร์จี” นายเจด็จ กล่าว

 

     นางสาวพาขวัญ เจียมจิโรจน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัทดิเอ็กซ์ซิบิส จำกัด ผู้จัดงาน กล่าวว่า การจัดงานไทยแลนด์ ไลท์ติ้งแฟร์2 ครั้งที่ผ่านมาได้การตอบรับเป็นอย่างดีจากนักธุรกิจ อีกทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนจากทั้งในและต่างประเทศ โดยในปีที่ผ่านมา มีจำนวนผู้เข้าชมงานสูงกว่า 8,000 คน นับเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จ ในฐานะงานแสดงนวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างที่ครบวงจรที่สุดในอาเซียนทั้งนี้ เพื่อตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางทางเทคโนโลยีไฟฟ้าแสงสว่างของอาเซียน การจัดงานปีนี้จึงมีความยิ่งใหญ่และพิเศษมากยิ่งขึ้น โดยได้เพิ่มโซนแสดงสินค้าและเทคโนโลยีทางด้านอาคารอัตโนมัติและวิศวกรรมไฟฟ้า ตามแนวทางการจัดงาน light + building ประเทศเยอรมนี ของเมสเซ่แฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกับงาน Secutech Thailand 2017 งานแสดงเทคโนโลยีด้านระบบรักษาความปลอดภัย สมาร์ทโฮม การป้องกันอัคคีภัยและวิบัติภัย ซึ่งถือเป็นเวทีที่รวบรวมเทคโนโลยีและโซลูชั่นโครงสร้างพื้นฐานของการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำมาไว้ในที่เดียวกัน  ครอบคลุมทั้งด้านไฟฟ้าแสงสว่าง วิศวกรรมไฟฟ้า ระบบอาคารอัตโนมัติ รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยอย่างครบครัน โดยคาดว่าจะมีบริษัทผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกเข้าร่วมงานกว่า700บูธ และคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 15,000 ราย จาก40 ประเทศทั่วโลก

“ในปีนี้ทางคณะผู้จัดงานฯ ได้วางแผนประชาสัมพันธ์การจัดงานเชิงรุกแบบบูรณาการ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ หลากหลายช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งการจัดโรดโชว์ทั้งในและต่างประเทศ โดยเริ่มต้นการจัดโรดโชว์ที่จังหวัดภูเก็ต และที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งทั้งสองจังหวัดเป็นจังหวัดนำร่องที่รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ(สมาร์ทซิตี้) ในการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดนอกจากนี้ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมายังได้จัดโรดโชว์ในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ รวมถึงประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเชิญชวนนักธุรกิจและนักพัฒนาเมืองในประเทศเหล่านี้เข้าร่วมงาน เพื่ออัพเดทและแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ตลอดจนเจรจาธุรกิจกับผู้นำเทคโนโลยีระดับโลก

เนื่องจากภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะกลุ่มประเทศเป้าหมายล้วนมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงและกำลังต้องการเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนาประเทศ”นางสาวพาขวัญ กล่าวเสริม

ภายในงานยังมีไฮไลท์สำคัญที่น่าสนใจ อาทิเช่น “Smart City. Safe City. Landmark” โซนจำลองเมืองอัจฉริยะเมืองปลอดภัยโซนที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานได้ร่วมสัมผัสเมืองอัจฉริยะผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเมืองอาทิ Smart Street Lighting, Smart Home, Smart Retail, Smart City Surveillance และอื่นๆ อีกมากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ไฟฟ้าแสงสว่าง โครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาเมืองและแพลตฟอร์มสำหรับ IoT” พร้อมพบกับสุดยอดการประชุม4ฟอรั่มใหญ่จากวิทยากรชั้นนำผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจากทั้งในและต่างประเทศที่จะร่วมอัพเดทเทรนด์การต่อยอดทางธุรกิจผ่านแสงไฟและอนาคตของโลกไฟฟ้าแสงสว่าง รวมไปถึงกรณีศึกษาจากโครงการขนาดใหญ่ที่จะมาเปิดเผยเทคนิคเรื่องแสงไฟอย่างหมดเปลือก นอกจากนี้ยังเปิดอบรมหลักสูตรด้านมาตรฐานไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมรับใบประกาศนียบัตรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงการเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจอีกมากมายทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้างาน ฟรี! ได้ที่www.thailandlightingfair.com หรือบริษัท ดิเอ็กซ์ซิบิส จำกัด โทรศัพท์02-664-6499 ต่อ 200 โทรสาร 02-664-6477 หรือที่อีเมล info@thailandlightingfair.com

 

 

 

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads