วันอาทิตย์ 29 พฤษภาคม 2022

ชู “ขอนแก่น” เป็นโมเดลแล็บประชารัฐ ภาคอีสาน

ชู “ขอนแก่น” เป็นโมเดลแล็บประชารัฐ ภาคอีสาน
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ชู “ขอนแก่น” เป็นโมเดลแล็บประชารัฐ ภาคอีสาน

เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ นายสุรชัย  กำพลานนท์วัฒน์ กก.ผอ.เซ็นทรัลแล็บไทย หรือแล็บประชารัฐ เป็นประธานเปิดอบรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ “เลข อย. อาหาร ขอได้ไว” การธุรกิจ เพื่อให้ได้เลข อย. เร็วขึ้น ในภาคอีสานเข้าร่วมการอบรม

นางสาลินี   วังตาล ผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สสว. ได้สนับสนุนให้เอสเอ็มอี ธุรกิจอาหารและเครื่องสำอางเข้ามารับบริการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานสินค้าฟรี! จากแล็บประชารัฐ ผ่านโครงการคูปองมูลค่า 5,000 บาท ระยะที่ 2 จำนวน 6,000 ใบ โดยที่จังหวัดขอนแก่นจะเน้นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากข้าวและสินค้าเกษตรเป็นหลัก เพื่อรองรับประชากรส่วนใหญ่ที่มีอาชีพเพาะปลูก ทั้งนี้ขอนแก่นถือเป็นจังหวัดขอนแก่นที่มีศักยภาพด้านโลจิสติกส์ เหมาะที่จะเป็นศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้า เนื่องจากมีภูมิประเทศเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สปป.ลาว ซึ่งมีความต้องการสินค้าไทยเป็นจำนวนมาก เพราะมองว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี

นายสุรชัย กก.ผอ.แล็บประชารัฐ เปิดเผยว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภูมิภาคที่ 3 ถัดจากกรุงเทพฯ และภาคเหนือที่แล็บประชารัฐจัดงานอบรมในลักษณะนี้ โดยเลือกจังหวัดขอนแก่นเป็นสถานที่จัดงาน เนื่องจากเป็นศูนย์กลางการค้า – การลงทุนของภูมิภาค อีกทั้งยังมีสาขาของแล็บประชารัฐจัดตั้งอยู่ด้วย จึงสะดวกหากผู้ประกอบการจะรับบริการตรวจวิเคราะห์มาตรฐานตามแพ็คเกจที่จองสิทธิ์รับคูปองไว้ ได้แก่ ตรวจหาสารเคมีตกค้าง 4 กลุ่ม ได้แก่ Organocholorine  Organophosphate Carbamate Pyrethroid ในผลิตภัณฑ์ผักสด ผลไม้สด ผักไฮโดรโปรนิค เป็นต้น , ตรวจยาปฏิชีวนะ ตะกั่ว สารหนู แคดเมี่ยม ปรอท สารเคมีตกค้าง โลหะหนัก Formaldehyde ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (สด/แช่แข็ง) เนื้อสัตว์ปีก (สด/แช่แข็ง) อาหารทะเล / ปลาหมึก / ปลา / กุ้ง /ปลาน้ำจืด เป็นต้น


ตรวจเชื้อก่อโรค สารเคมีและโลหะหนัก ในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป กลุ่มไส้กรอก อาหารหมักดอง อาหารปิ้งย่าง รมควัน น้ำมันทอดซ้ำ ซอสปรุงรส (ตรวจหาสารตะกั่ว สารหนู ปรอท สังกะสี) นมและผลิตภัณฑ์นม (ตรวจหาสารเมลามีน) อาหารพร้อมทาน (ตรวจการแพร่กระจายของสาร) ตรวจหาสารพิษจากเชื้อรา (ถั่ว สมุนไพร ธัญพืช พริก) เป็นต้น , ตรวจหาสารเคมีอันตราย สารปรอท ตะกั่ว สารหนู           แคดเมี่ยม โลหะหนัก ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เวชสำอาง เช่น ครีมทาผิว โลชั่น แชมพู สบู่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น รวมทั้งตรวจวิเคราะห์เชื้อก่อโรค สารเคมี โลหะหนัก สารหนู ตะกั่ว ปรอท แคดเมี่ยม ในน้ำดื่มเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค น้ำดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิม รวมถึงการตรวจแหล่งน้ำจากธรรมชาติ เป็นต้น และ ตรวจด้านชีวโมเลกุล อาทิ การตัดต่อพันธุกรรม (GMO) ในถั่งเหลือง มะละกอ และ การปนเปื้อนของสัตว์เท้ากีบ (DNA) ในอาหารสัตว์ ซึ่งก่อให้เกิดเชื้อวัวบ้า สำคัญที่สุดคือการตรวจสารพิษตกค้าง การตรวจผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของหน่วยงานรัฐ การตรวจวิเคราะห์ฉลากโภชนาการ และการตรวจประเมินสถานประกอบการโดยสามารถใช้คูปองได้จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

     “เทคนิคที่ผู้ประกอบการได้รับจากการอบรมครั้งนี้จะช่วยต่อยอดการทำธุรกิจ เพราะการได้รับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยจะช่วยให้การขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศง่ายขึ้นและทำให้สินค้าแข่งขันในระดับนานาชาติได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเอสเอ็มอี หน้าใหม่ที่ลูกค้ายังไม่เชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า ภายในงานยังมีคลินิกให้คำปรึกษาเชิงลึกรายบุคคล และบริการยื่นขอสินเชื่อครบวงจรจากสถาบันการเงินมาเปิดบูธด้วย” นายสุรชัย กล่าว

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads