วันพฤหัส 2 เมษายน 2020

Header ad
Header ad

นครขอนแก่น พร้อมจัดงาน “ประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2560”

นครขอนแก่น  พร้อมจัดงาน “ประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2560”

นครขอนแก่น  พร้อมจัดงาน “ประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2560”

เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น พร้อมจัด“งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2560”ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่คนอีสานได้มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอดีตกาล ตามความเชื่อของคนอีสานที่มีมาตั้งแต่โบราณ เพื่อเป็นการบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมวิถีอีสาน อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป

          เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 19 ก.ย. 60 ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล อาคารป้องกันฯ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์   ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “ประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2560” เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมวิถีอีสาน อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป

โดยมี พ.อ.สมบูรณ์ ณ หนองคาย  รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์  พ.ต.อ.จรูญ นวมทอง รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น นายกิตติพัฒน์   อธิวัฒน์ธนาวงศ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ นายรัฐวิทญ์  พาฉิมพลี นักวิชาการศาสนาชำราญการพิเศษ  นางสาวจิรดา   พูลสวัสดิ์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชน เข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก

นายพงษ์ศักดิ์   ปรีชาวิทย์  ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ประเพณีลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญูในวันออกพรรษา เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่คนอีสานได้มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอดีตกาลตามความเชื่อของคนอีสานที่มีมาตั้งแต่โบราณ เพื่อเป็นการบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนประชาชนชาวขอนแก่น กำหนดจัดงาน “ประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู”

นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น(ททท.สนง.ขอนแก่น) กล่าวถึงการสนับสนุนของการจัดงานว่า เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงพระศาสนา อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ได้แก่ การแสดงธรรมเทศนาในวันพุทธกตัญญู พิธีลอยประทีปบูชาน้ำ การประกวดฮ้านประทีป พิธีกวยข้างทิพย์ไทย การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ครอบครัวกตัญญู การประกวดสรภัญญะ Workshop การทำดอกไม้จันทน์ Workshop การทำกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติและรีไซเคิล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่นยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และได้สนับสนุนการจัดงาน จำนวนเงิน 20,000 บาทอีกด้วย

นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงการสนับสนุนของการจัดงานว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์   ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมอบหมายให้ตนมาเป็นตัวแทน เพื่อมอบเงินสนับสนุนการจัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2560  จำนวนเงิน 100,000 บาทในการจัดงานในครั้งนี้ด้วย

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมวิถีอีสาน อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดตลอดไป และปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เกิดความรักความสามัคคี เรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสมานฉันท์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมอาชะและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น คือ “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข” และตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

นายธีระศักดิ์ กล่าวอีกว่า งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2560 ได้กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 3-6 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นยังคงเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทำนุบำรุงพระศาสนา อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ได้แก่ การแสดงธรรมเทศนาในวันพุทธกตัญญู พิธีลอยประทีปบูชาน้ำ การประกวดฮ้านประทีป พิธีกวยข้างทิพย์ไทย การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ครอบครัวกตัญญู การประกวดสรภัญญะ Workshop การทำดอกไม้จันทน์ Workshop การทำกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติและรีไซเคิลกิจกรรมของชมรมคนใจเดียวกัน (บอนไซ ชวนชม ไม้ดอกไม้ประดับ นกกรงหัวจุก พระเครื่อง) เป็นต้น

และในปี 2560 นี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษ คือ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นและอธิษฐานจิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธีทำบุญตักบาตรเทโว ณ บริเวณสะพานข้ามบึงแก่นนคร ที่สร้างขึ้นใหม่ ซึ่งถือได้ว่า เป็นครั้งแรกที่เทศบาลนครขอนแก่นได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโว และ ถือเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันที่จะมีการทำบุญตักบาตรที่บริเวณสะพานข้ามบึงแก่นนคร

นายธีระศักดิ์  กล่าวท้ายสุดว่า  เทศบาลนครขอนแก่น ขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาชนชาวขอนแก่น ไม่ว่าจะเป็น จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานขอนแก่น มณฑลทหารบกที่ 23 ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น บริษัทเสริมสุข จำกัด (มหาชน)เครื่องดื่มเอสโคล่า บริษัทโตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด บริษัทโค้วยู่ฮะ มอเตอร์จำกัด (อีซูซุ) บริษัทโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด (ไวไว) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น และบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสากรรม จำกัด เป็นต้น ที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2560 ด้วยมิตรไมตรี รอยยิ้ม และความมีน้ำใจของคนขอนแก่น (OK KHONKAEN) ตลอดจนขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประเพณีที่งดงามอันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมอีสานอย่างแท้จริงต่อไป

 

About The Author

Related posts