วันอังคาร 4 ตุลาคม 2022

โรงไฟฟ้าน้ำพอง คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4

โรงไฟฟ้าน้ำพอง คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

โรงไฟฟ้าน้ำพอง คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4

โรงไฟฟ้าน้ำพอง ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมประจำปี 2560 ตอกย้ำการดำเนินกิจการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วนี้ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ประจำปี 2560 จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยนายไวฑูรย์ เกียรติเฉลิมคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง (ช.อฟพ.) เป็นผู้แทนโรงไฟฟ้าน้ำพอง รับมอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ซึ่งหมายถึงการที่ทุกคนในองค์กรมีความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

นายไวฑูรย์ เกียรติเฉลิมคุณ ช.อฟพ. กล่าวว่า โรงไฟฟ้าน้ำพองยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เรามุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงตระหนักอยู่เสมอว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน จึงใส่ใจเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ป้องกันผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ และรายงานผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเปิดเผยต่อสาธารณะอยู่เสมอ การได้รับรางวัลในครั้งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมของพวกเราชาวโรงไฟฟ้าน้ำพอง และจะรักษามาตรฐานนี้ไว้ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างเกื้อหนุนและยั่งยืนต่อไป

สำหรับโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว หรือโครงการกรีน อินดัสทรี (Green Industry : GI) จัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถอยู่ร่วมกับสังคม ชุมชน และประชาชนอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยขั้นตอนในการพัฒนา 5 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว และระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว ทั้งนี้ หน่วยงานจากที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2560  มีจำนวนทั้งสิ้น 212 หน่วยงาน แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 5 จำนวน 23 หน่วยงาน และรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 จำนวน 189 หน่วยงาน

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads