วันอังคาร 4 ตุลาคม 2022

มืดฟ้ามัวดิน ! ปชช. จิตอาสา ร่วมเปิดสาขาพลังชาติไทย ภาคอีสาน ที่ จ.อุดร

มืดฟ้ามัวดิน ! ปชช. จิตอาสา ร่วมเปิดสาขาพลังชาติไทย ภาคอีสาน ที่ จ.อุดร
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

มืดฟ้ามัวดิน ! ปชช. จิตอาสา ร่วมเปิดสาขาพลังชาติไทย ภาคอีสาน ที่ จ.อุดร

เปิดสาขาจิตอาสาพลังชาติไทย ภาคอีสานอุดรธานี เพื่อรับรู้เรื่องร้องทุกข์ ของพี่น้องประชาชน เน้นลดความขัดแย้ง สร้างความปรองดอง พร้อมช่วยผลักดันร่วมพัฒนาให้บ้านเมืองเดินต่อไป ในด้านความเจริญก้าวหน้า หัวใจหลักจะไม่ทอดทิ้ง ช่วยเหลืออุ้มชูกันเมื่อภัยมา

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 5 ต.ค.ที่ บ้านนาพูนทรัพย์ หมู่ 14 ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี พล.ต.ทรงกลด ทิพย์รัตน์ ประธานจิตอาสาพลังชาติไทย พร้อมนางบุญญาพร นาตะธนภัทร รองประธานจิตอาสาพลังชาติไทย ร่วมเปิดจิตอาสาสาขาพลังชาติไทย ภาคอีสาน โดยมีนายละเอียด ธาตุชัย ประธานจิตอาสา พลังชาติไทย ภาคอีสาน ทนายทักษิณ กิณรีย์ ประธานที่ปรึกษาจิตอาสา พลังชาติไทย นายตรีเพชร ศรีกระพา ประธานศูนย์จิตอาสา พลังชาติไทย จ.ขอนแก่น นายสมบูรณ์ ยะมุนี นายสมมาตย์ แดงบุดดา รองประธานศูนย์จิตอาสา พลังชาติไทย จ.ขอนแก่น และจิตอาสา พลังชาติไทย ทั่วภาคอีสาน กว่า 2,000 คนร่วมเปิดสาขาพลังชาติไทย ภาคอีสานพร้อมทำพิธีผูกเสี่ยวให้ยึดมั่นในอุดมการณ์ร่วมกันสืบไป

พล.ต.ทรงกลด ทิพย์รัตน์

พล.ต.ทรงกรด  ทิพย์รัตน์ ประธานจิตอาสา พลังชาติไทย กล่าวว่า การมาเปิดสำนักงานสาขาจิตอาสาพลังชาติไทย ภาคอีสานในจังหวัดอุดรธานี  วัตถุประสงค์สำคัญในการรับเรื่องร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ เพื่อที่จะนำเสนอรัฐบาลต่อไป ให้ลงมาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงความเดือดร้อนตลอดจนพัฒนาให้ความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ในอนาคตจะได้รวมตัวกันทำจิตอาสาต่อไป ให้ประชาชนได้มีความสุข และความมุ่งหวังคือ ว่าถ้าในอนาคตพี่น้องประชาชนมีการรวมพลังจิตอาสากันทุกคนก็จะช่วยผลักดันให้บ้านเมืองเดินต่อไปได้ โดยคาดว่าคนอุดรธานีจะมาเป็นจิตอาสาจำนวนมาก เพราะด้วยนิสัยใจคอตลอดจนการร่วมแรงร่วมใจ ไปในทิศทางเดียวกัน

พล.ต.ทรงกรด  กล่าวด้วยว่าตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาต จัดตั้ง ‘จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ’  ขึ้น เพื่อเป็นการรวมพลังความรักอันมีค่า รวมพลังน้ำใจ ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย“จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ”   ปฏิบัติหน้าที่ ณ พระลานพระราชวังดุสิตและพื้นที่ใกล้เคียง และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ปฏิบัติหน้าที่ในเขตนั้น ๆ ต่างจังหวัด ร่วมกับ จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

พล.ต.ทรงกรด  กล่าวอีกว่าประชาชนจิตอาสา พลังชาติไทย ทุกคนมีความรัก เทิดทูน ในสถาบันพระมหากษัตริย์ในจิตใจทั่วทุกตัวตน ดังนั้นพี่น้องประชาชนจิตอาสาทุกจังหวัดไม่ใช่ว่าเฉพาะจ.อุดรฯเท่านั่น ประชาชนจิตอาสาทุกคนทั่วประเทศ พร้อมใจกันไปร่วมงานที่ตามแต่ละจังหวัดได้เตรียมจัดไว้ เพื่อจะได้เป็นพลังของชาติต่อไปในการทำกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 18-31 ต.ค. 2560 เพื่อรวมพลังความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นหนึ่งเดียวกันของชาวไทยทุกหมู่เหล่า ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

นางสาวบุญญาพร นาตะธนภัทร

ด้านนางสาวบุญญาพร นาตะธนภัทร รองประธานจิตอาสา พลังชาติไทย  กล่าวเพิ่มเติมว่า จิตอาสา พลังชาติไทย ในตอนนี้มีสตรีมาร่วมเป็นจิตอาสากันจำนวนมากมาจากทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย ตนในฐานะที่ตนเองเป็นรองประธานจิตอาสา พลังชาติไทย อยากจะช่วยผลักดันพี่น้องประชาชนมีเรื่องเดือดร้อน หรือเรื่องร้องทุกข์ทางจิตอาสา พลังชาติไทย ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุทกภัย อัคคีภัย หรือแม้ปัญหาในเรื่องต่างๆ ทางจิตอาสาพลังชาติไทยจะเข้าไปค่อยช่วยเหลือทั้งทางด้านทุนทรัพย์ ความร่วมมือด้านต่างๆ ขอให้แจ้งมายังศูนย์ จิตอาสา พลังชาติไทย ทุกจังหวัด โดยจะไม่ทอดทิ้งกันเมื่อยามมีภัยมาถึง ดังนั้นอยากจะขอเชิญชวนสตรี ที่มีจิตอาสาทั่วประเทศมาร่วมมือกันเป็นพลังจิตอาสาพลังชาติไทย เพื่อรวมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อลดความขัดแย้ง สร้างความปรองดองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

      “ท้ายสุดขอฝากไปยังสตรีที่จะเข้าร่วมพลังจิตอาสาพลังชาติไทย อยากจะให้สตรีทั่วประเทศมาร่วมมือเป็นพลังจิตอาสาพลังชาติไทย เพื่อรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คนไหนมีเรื่องเดือดร้อน เรื่องทุกข์ ขอให้บอกจะได้ไปช่วยกัน เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น และเพื่อนำพาประเทศไปในทางเจริญก้าวหน้า” นางสาวบุญญาพรกล่าว

 

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads