วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

ขึ้นป้ายประชด! “ทต.เขาสวนกวาง” หลังขอเลขที่บ้าน กว่า 2 เดือน ยังไม่ได้

ขึ้นป้ายประชด! “ทต.เขาสวนกวาง” หลังขอเลขที่บ้าน กว่า 2 เดือน ยังไม่ได้
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ขึ้นป้ายประชด! “ทต.เขาสวนกวาง” หลังขอเลขที่บ้าน กว่า 2 เดือน ยังไม่ได้

 

เมื่อเวลา10.00 น.วันที่ 17 ต.ค. ที่สำนักงานมูลนิธิตระกูลเจริญเชื้อ ถ.มิตรภาพ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ดร.วิรัช เจริญเชื้อ นายกสมาคมฌาปนากิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด และ ประธานมูลนิธิตระกูลเจริญเชื้อ ได้ร้องทุกข์กับสื่อมวลชน ถึงการขึ้นป้ายข้อความว่า “ ขอความเป็นธรรม เทศบาลเขาสวนกวาง ผมขอเลขที่บ้านตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ยังไม่ได้เลยครับ” โดยติดตั้งป้ายไวนิลขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 20 เมตร ริมถนนมิตรภาพตั้งแต่เย็นวันที่ 16 ต.ค. 

                                                  ดร.วิรัช เจริญเชื้อ
ดร.วิรัช ร้องทุกข์ว่า ภายหลังจากที่ตนได้ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ค.ส.ล.ชั้นเดียว 3 คูหา ที่หมู่ที่ 10 ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น ตนได้ยื่นหนังสือขอเลขที่บ้านจาก เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560 และทางเทศบาลเขาสวนกวาง ได้มีหนังสือสั่งให้ตนแก้ไขแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบให้ถูกต้องตามกฎกระทรวง หรือข้อบังคับท้องถิ่น ซึ่งออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 


ตามหนังสือออกที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ที่ 1/2560 ลงนามโดยนายเผด็จศักดิ์ พงษ์สมบัติ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง

ซึ่งตนก็ได้แก้ไขตามที่เทศบาลฯ ระบุมาทุกประการแล้ว จากนั้นตนได้ไปติดตามเรื่องขอเลขที่บ้านอีก 6-7 ครั้ง ได้รับคำตอบซ้ำซากว่า นายไม่อยู่ สั่งให้แก้ไขแบบแปลนซ้ำซาก หรือเอกสารไม่ครบ ซึ่งเป็นคำตอบซ้ำซาก ผ่านมาแล้ว 2 เดือน ยังไม่มีความคืบหน้า เพราะมันนานเกินความจำเป็น


“บ้านผมสร้างเสร็จเรียบร้อย เมื่อขอเลขที่บ้านยังไม่ได้ จึงไม่สามารถจะยื่นคำขอใช้ไฟฟ้า และน้ำประปาได้ และก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้เวลาอีกนานแค่ไหนเมื่อไปยื่นคำขอ” ดร.วิรัชกล่าวและว่า ใคร่ขอความเมตตาจากเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ได้อนุเคราะห์ออกเลขที่บ้านของตนโดยด่วนด้วย เพื่อที่ตนและครอบครัวจะได้เข้าไปอยู่อาศัย หากระบบไฟฟ้า น้ำประปาพร้อม

วางระบบท่อน้ำประปา รอเพียงมิเตอร์น้ำเชื่อมต่อ

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads