วันพฤหัส 28 พฤษภาคม 2020

อาชีวบริการตั้งศูนย์ Fix it ซ่อมแซมเครื่องใช้ ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จ.ขอนแก่น 

อาชีวบริการตั้งศูนย์ Fix it ซ่อมแซมเครื่องใช้ ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จ.ขอนแก่น 

อาชีวบริการตั้งศูนย์ Fix it ซ่อมแซมเครื่องใช้ ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จ.ขอนแก่น   

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 6 พ.ย. ที่ ริมถนนดุมใหญ่ – หนองแสง บ.บึงสว่าง  ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.บุญส่ง   จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการมอบถุงยังชีพจำนวน 1,000 ชุด พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ Fix it ตามชุมชนและหมู่บ้านขึ้นเพื่อช่วยเหลือบริการประชาชน ส่วนราชการ สถานศึกษา ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้

โดยมี ดร.โปร่งวิทย์  ลิ้มตระกุล ผอ.วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น นางนงเยาว์  กัลยาลักษณ์ ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ผู้บริหาร ตลอดจนอาจารย์  ในสังกัดการอาชีวศึกษา ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน ร่วมมอบ


ดร.บุญส่ง   จำปาโพธิ์

ดร.บุญส่ง   จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีโครงการที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย มีด้วยกัน 2 ระยะ โดยระยะแรกคือผลกระทบจากภัยน้ำท่วมบ้านเรือนอยู่ ซึ่งเรื่องนี้ทางเราได้สนับสนุนในเรื่องเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในขณะน้ำท่วมและมาตั้งจุดซ่อมสร้างอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอดจนรถยนต์และจักรยานยนต์ ที่ได้รับความเสียหาย ให้กับพ่อแม่พี่น้อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

ดร.บุญส่ง กล่าวด้วยว่าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่เครื่องยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกน้ำท่วม แล้วได้รับความเสียหาย

สามารถประสานไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนกำนันและผู้ใหญ่บ้าน นั้นๆ เพื่อนำมาซ่อมแซมใช้งานได้ตามปกติ โดยเปิดให้บริการจนกว่าน้ำจะลด ส่วนระยะที่ 2  ให้มีการจัดชุด Fix it ลงพื้นที่อีกครั้งหลังน้ำลดลง ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนเครื่อยนต์ที่ได้รับความเสียหาย ที่จมน้ำอยู่ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเก็บตก เช่นสายไฟชำรุด ตลอดจน ปลั๊กไฟชำรุด หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ยกหนีน้ำไม่ทัน ทำการซ่อมแซมให้สภาพดีดั่งเดิม ถือได้ว่าเปิดโอกาสให้ประชาชนมาใช้บริการอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้ระยะเวลา 1 สัปดาห์หลังน้ำลด

ดร.บุญส่ง    กล่าวและว่าอาชีวศึกษา จ.ขอนแก่น จัดตั้งศูนย์ Fix it ตามชุมชนและหมู่บ้านขึ้นเพื่อช่วยเหลือบริการประชาชน ส่วนราชการ สถานศึกษา ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้

โดยมอบหมายให้วิทยาลัยในสังกัดกรมอาชีวศึกษา จัดตั้งศูนย์ Fix it ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ เพื่อให้บริการประชาชน ตามโครงการ“ อาชีวบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมจังหวัดขอนแก่น”ในระหว่างวันที่ 5 -6 พ.ย.60 ณ ศูนย์เทศบาลตำบลบึงเหนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

มีด้วยกันทั้งหมดจำนวน 8 ศูนย์ ดังนี้ 1.วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 2.วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น 3.วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 4.วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 5.วิทยาลัยการอาชีพพล 6.วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 7.วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ และ 8.วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น และจะจัดชุด Fix it ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ลงพื้นที่อีกครั้งหลังน้ำลดลง ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้รับความเสียหาย

 

 

About The Author

Related posts