วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

อาชีวบริการตั้งศูนย์ Fix it ซ่อมแซมเครื่องใช้ ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จ.ขอนแก่น 

อาชีวบริการตั้งศูนย์ Fix it ซ่อมแซมเครื่องใช้ ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จ.ขอนแก่น 
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

อาชีวบริการตั้งศูนย์ Fix it ซ่อมแซมเครื่องใช้ ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จ.ขอนแก่น   

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 6 พ.ย. ที่ ริมถนนดุมใหญ่ – หนองแสง บ.บึงสว่าง  ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.บุญส่ง   จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการมอบถุงยังชีพจำนวน 1,000 ชุด พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ Fix it ตามชุมชนและหมู่บ้านขึ้นเพื่อช่วยเหลือบริการประชาชน ส่วนราชการ สถานศึกษา ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้

โดยมี ดร.โปร่งวิทย์  ลิ้มตระกุล ผอ.วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น นางนงเยาว์  กัลยาลักษณ์ ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ผู้บริหาร ตลอดจนอาจารย์  ในสังกัดการอาชีวศึกษา ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน ร่วมมอบ


ดร.บุญส่ง   จำปาโพธิ์

ดร.บุญส่ง   จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีโครงการที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย มีด้วยกัน 2 ระยะ โดยระยะแรกคือผลกระทบจากภัยน้ำท่วมบ้านเรือนอยู่ ซึ่งเรื่องนี้ทางเราได้สนับสนุนในเรื่องเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในขณะน้ำท่วมและมาตั้งจุดซ่อมสร้างอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอดจนรถยนต์และจักรยานยนต์ ที่ได้รับความเสียหาย ให้กับพ่อแม่พี่น้อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

ดร.บุญส่ง กล่าวด้วยว่าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่เครื่องยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกน้ำท่วม แล้วได้รับความเสียหาย

สามารถประสานไปยังผู้อำนวยการโรงเรียนกำนันและผู้ใหญ่บ้าน นั้นๆ เพื่อนำมาซ่อมแซมใช้งานได้ตามปกติ โดยเปิดให้บริการจนกว่าน้ำจะลด ส่วนระยะที่ 2  ให้มีการจัดชุด Fix it ลงพื้นที่อีกครั้งหลังน้ำลดลง ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนเครื่อยนต์ที่ได้รับความเสียหาย ที่จมน้ำอยู่ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเก็บตก เช่นสายไฟชำรุด ตลอดจน ปลั๊กไฟชำรุด หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ยกหนีน้ำไม่ทัน ทำการซ่อมแซมให้สภาพดีดั่งเดิม ถือได้ว่าเปิดโอกาสให้ประชาชนมาใช้บริการอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้ระยะเวลา 1 สัปดาห์หลังน้ำลด

ดร.บุญส่ง    กล่าวและว่าอาชีวศึกษา จ.ขอนแก่น จัดตั้งศูนย์ Fix it ตามชุมชนและหมู่บ้านขึ้นเพื่อช่วยเหลือบริการประชาชน ส่วนราชการ สถานศึกษา ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ได้รับความเสียหาย ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้

โดยมอบหมายให้วิทยาลัยในสังกัดกรมอาชีวศึกษา จัดตั้งศูนย์ Fix it ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ เพื่อให้บริการประชาชน ตามโครงการ“ อาชีวบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมจังหวัดขอนแก่น”ในระหว่างวันที่ 5 -6 พ.ย.60 ณ ศูนย์เทศบาลตำบลบึงเหนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

มีด้วยกันทั้งหมดจำนวน 8 ศูนย์ ดังนี้ 1.วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 2.วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น 3.วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 4.วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 5.วิทยาลัยการอาชีพพล 6.วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 7.วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ และ 8.วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น และจะจัดชุด Fix it ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ลงพื้นที่อีกครั้งหลังน้ำลดลง ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้รับความเสียหาย

 

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads