วันศุกร์ 25 มิถุนายน 2021

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
Header Ads
Header Ads

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 6 พ.ย.2560 ที่ศาลาพุทธมณฑลอีสาน ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์  ธารีฉัตร เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของถุงยังชีพพระราชทาน มามอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 4 ตำบล ของอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นจำนวน 2,100 ครอบครัว โดยมี ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น พล.ต.ต.พรหมณัฐฏเขต  ฮามอำไพ ผบก.ภว.จ.ขอนแก่น พ.อ.สมบูรณ์ ณ หนองคาย เสนาธิการ มทบ.23 นายอภิชัย  จำปานิล รรท.หน.ปภ. จ.ขอนแก่น นายฉัตรชัย  อุ่นเจริญ นอภ.เมืองขอนแก่น  ดร.ยอดยิ่ง  จันทนพิมพ์ นายกเทศมนตรีเมืองศิลาเมืองศิลา และหน.ส่วนราชการร่วมมอบ

พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์  ธารีฉัตร

พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์  ธารีฉัตร เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ท่าน ที่ได้รับความทุกข์ยาก เดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้าและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบให้แก่ทุกท่านในวันนี้ เพื่อให้มีขวัญและกำลังใจในการต่อสู่ฝ่าฟัน ให้พ้นวิกฤตภัยพิบัติในครั้งนี้ได้ด้วยดี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์นั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิขึ้น ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕0๖ จากเหตุการณ์มหาวาตภัยที่แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี พ.ศ. ๒๕0๕ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในเบื้องต้น ส่วนการช่วยเหลือแบบยั่งยืนนั้น เป็นหน้าที่ของส่วนราชการตามกฎหมาย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ยึดถือพระราชดำริ มาปฏิบัติเป็นเวลากว่า ๕๔ ปีแล้ว พวกเราโชคดี ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยตรง ดังนั้นสิ่งที่พวกเราควรพร้อมใจกันทำถวายพระองค์ได้ก็คือ การเป็นคนดี คิดดี ทำดี เป็นประชาชนที่ดีของประเทศต่อไป

ดร.สมศักดิ์   จังตระกุล

ด้านดร.สมศักดิ์   จังตระกุล   ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลเมืองศิลา และราษฎรผู้ประสบอุทกภัย และนำสิ่งของพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มามอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นสถานการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น ดังนี้ อำเภอเมืองขอนแก่น เป็นอำเภอหนึ่งใน 26 อำเภอของจังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ 10% ของจังหวัด คือ 984 ตารางกิโลเมตร หรือ 615,012 ไร่ มีประชากร 410,334 คน 186,333 ครัวเรือน แบ่งการปกครองออกเป็น 17 ตำบล 282 หมู่บ้าน เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตำบล 9 แห่ง และ อบต. 6 แห่ง มีพื้นที่การเกษตร 337,884 ไร่ เกษตรกร 26,041 ครอบครัว พื้นที่ปลูกข้าว 272,345 ไร่ อ้อย 46,269 ไร่ มันสำปะหลัง 19,270 ไร่ อำเภอเมืองขอนแก่น มีลำน้ำพองไหลผ่านพื้นที่ทางด้านทิศเหนือ และมีน้ำชีไหลผ่านพื้นที่ด้านทิศใต้ เมื่อฝนตกหนักและเขื่อนอุบลรัตน์ระบายน้ำปริมาณมาก จะมีน้ำเอ่อล้นท่วมพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น ปัจจุบันท่วมบ้านเรือนราษฎร 9 ตำบล 49 หมู่บ้าน 3,533 ครัวเรือน ประชากร 18,761 คน และท่วมพื้นที่เกษตรเสียหาย 45,350 ไร่

นายฉัตรชัย  อุ่นเจริญ

สุดท้ายนายฉัตรชัย  อุ่นเจริญ  นอภ.เมืองขอนแก่น กล่าวเสริมว่าอำเภอเมืองขอนแก่น ได้แจ้งเตือนประชากรให้ได้ทราบถึงสถานการณ์น้ำ เพื่อเตรียมการเก็บขนสิ่งของไว้ที่สูงและเตรียมการอพยพ ได้ประสานทุกส่วนราชการและท้องถิ่นในการป้องกันและช่วยเหลือ โดยเฉพาะฝ่ายทหารในพื้นที่ทั้งหมด โดยการนำของ ผบ.มทบ.23 และสำนักงานชลประทาน ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ได้นำถุงยังชีพจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด สภากาชาดไทย และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานภาคเอกชนแจกจ่ายให้กับราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อน จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เฝ้าดูแลรักษา แจกจ่ายยาให้ราษฎร สำหรับการให้ความช่วยเหลือความเสียหายจากสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือน และพืชผลทางการเกษตรเสียหาย จะได้สำรวจ เพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไป

ประชาชนชาวอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย และทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะจากส่วนกลาง เดินทางมามอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยในจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชน ยังความปลาบปลื้มใจ ปิติยินดีเป็นล้นพ้น ทำให้ผู้ประสบภัยมีขวัญกำลังใจที่ดี ในการดำรงชีวิต และต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่อไป

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads