วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2020

บริษัทโตโยต้า แก่นนคร จำกัด เจ๋ง!คว้ารางวัลผู้แทนจำหน่ายที่สร้างสรรค์ผลงานไคเซ็น 3 ปีซ้อน

บริษัทโตโยต้า แก่นนคร จำกัด เจ๋ง!คว้ารางวัลผู้แทนจำหน่ายที่สร้างสรรค์ผลงานไคเซ็น 3 ปีซ้อน

บริษัทโตโยต้า แก่นนคร จำกัด เจ๋ง!คว้ารางวัลผู้แทนจำหน่ายที่สร้างสรรค์ผลงานไคเซ็น 3 ปีซ้อน

เมื่อเวลา 16.20 น.วันนี้ 9 พ.ย. ที่ โชว์รูมบริษัทโตโยต้า แก่นนคร จำกัด คุณสุปรียา  ไม้มณี  รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมความร่วมมือพัฒนาลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด เป็นประธานมอบรางวัล รางวัลผู้แทนจำหน่ายที่สร้างสรรค์ผลงานไคเซ็นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการโตโยต้า แคร์ 21 ติดต่อกัน 3 ปี ให้กับบริษัทโตโยต้า แก่นนคร จำกัด โดยมีนายโชคชัย  คุณวาสี กรรมการ ผู้จัดการบริษัทโตโยต้า แก่นนคร จำกัด นายสายันต์  ทรัพย์ปัญญาดี ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ ฯ นายธีรนันท์ กิ่งแก้วเจริญชัย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรฯ นายคุณาพันธ์ โชคสิทธิ์สกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดฯ ตลอดจนผู้บริหารบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด และพนักงานบริษัทโตโยต้า แก่นนคร จำกัด ร่วมรับมอบ

คุณสุปรียา  ไม้มณี

คุณสุปรียา  ไม้มณี  รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมความร่วมมือพัฒนาลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่าวัตถุประสงค์ในการจัดงานมอบรางวัลและมอบธงในครั้งนี้ เพื่อที่จะส่งเสริมและให้กำลังใจผู้แทนจำหน่าย ทั่วประเทศ ที่ได้มีการสร้างสรค์ผลงานไคเซน อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกในปี 2016 ที่ได้มีการมอบรางวัลพิเศษ ให้กับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ที่ส่งทีมไคเซน เข้าประกวดอย่างต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน โดยบริษัท โตโยต้าแก่นนคร เป็น 1 ใน 5 ของผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศที่ได้รับรางวัลนี้ เพราะส่งทีมสร้างสรรค์ผลงานไคเซ็น จึงอยากให้รักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คุณสุปรียา  ไม้มณี  กล่าวด้วยว่า ภายใต้โครงการโตโยต้า แคร์ 21 ของบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มุ่งหวังมาโดยตลอดว่านอกเหนือจะทำให้ผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศมีการเจริญเติบโตในเรื่องการปรับปรุงพัฒนาดำเนินการขายและการบริการด้วยการให้ลูกค้าประทับใจอย่างสูงสุด  นั้นหมายถึงความร่วมมือ ร่วมใจและการรวมพลังพนักงานทั้งหมดของทีมงานไคเซนไม่ว่าจะเป็นส่วนหน้า หรือส่วนแบล๊คออฟฟิศ พยายามร่วมมือบริหารงานให้เดินอย่างพร้อมเพียงกัน

นายสายันต์  ทรัพย์ปัญญาดี

นายสายันต์  ทรัพย์ปัญญาดี  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทโตโยต้า แก่นนคร จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทโตโยต้า แก่นนครจำกัด ในปี 2017 ได้ส่งผลงานไคเซ็นเข้าร่วมประกวด การแข่งขันทักษะการแก้ไขปัญหาแบบโตโยต้า ภายใต้โครงการโตโยต้าแคร์ 21 ครั้งที่ 4 จำนวน 5 เรื่องทั้งด้านการขายและการบริการ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงทั้งด้านการขายและบริการให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดเช่นดัง สโลแกน ที่ ว่า “we server you mor”

โดยหวังว่าจะสามารถนำมาใช้จริง นี้คือเจตนาที่ต้องการ คือการนำมาใช้ในสถานะการณ์จริง เองอะไรที่แตกต่างจากหน้ากระดาษ เนื่องจากทุกวันนี้สถานการณ์ในด้านการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปหมด ส่วนคู่แข่งก็เปลี่ยนไป ดังนั้นเราต้องร่วมมือและร่วมใจ เช่นการมีเหรียญอยู่ 1 เหรียญแล้วแลกกันไปแลกกันมา มันก็ได้เหรียญอยู่เหรียญเดียวเช่นเดิม แต่ว่าการแลกเปลี่ยนความคิดกัน จะได้คุณค่ามหาศาล นั้นคือหลักสำคัญของกระบวการไคเซ็น

นายโชคชัย  คุณวาสี

ด้านนายโชคชัย  คุณวาสี กรรมการผู้จัดการ บริษัทโตโยต้า แก่นนครจำกัด กล่าวว่า งานมอบรางวัลแห่งเกียรติยศของบุคคลคุณภาพ แห่งโตโยต้าแก่นนคร กับการค้นหาสุดยอดทีมไคเซนคุณภาพ ที่ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้เกียรติมอบรางวัลผู้แทนจำหน่ายที่สร้างสรรค์ผลงานไคเซน อย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการโตโยต้าแคร์ 21 ด้วยการทำยังไหงให้ลูกค้านี้นั้นก่อนที่จะมาเป็นลูกค้า เมื่อเข้ามาเป็นลูกค้าแล้ว ให้ได้รับความพึงพอใจด้านการขาย และการบริการ จนกลับมาทำการซื้อรถยนต์ซ้ำอีก หรือซื้อต่อเนื่อง จนกระทั่งสามารถแนะนำคนอื่นมาทำการซื้อด้วยเข้าสู่การเป็นครอบครัวของโตโยต้า

นายโชคชัย  คุณวาสี กล่าวอีกว่า บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด ได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมการแก้ไขปัญหาแบบโตโยต้า หรือกิจกรรมโตโยต้าคาร์ 21 เพื่อพัฒนาทักษะการปรับปรุงกระบวนการทำงานทั้งด้านการขายและการบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดทั้งของพนักงานและของลูกค้าของบริษัทโตโยต้าแก่นนคร จำกัด มาโดยตลอด ด้วยบริษัทได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกหน่วยงานเป็นอย่างดี ทำให้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมโตโยต้าแคร์ 21 ติดต่อกัน 3 ปี ปี 2014 รางวัลไคเซ็นยอดเยี่ยม ปี 2015 รางวัลนวัตกรรมการดำเนินการดีเด่น และปี 2016 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การดำเนินงานกิจกรรมไคเซ็น

“ต้องขอคุณพนักงานทุกคนจากทุกหน่วยงานที่ได้ทุ่มเทสติปัญญาแรงการ แรงใจ ร่วมมือสามัคคีกันในการระดมสมอง สำรวจปัญหา หาสาเหตุ วางแผนที่จะใช้ แก้ไขปัญหา สร้างสรรค์กลยุทธในการปรับปรุงและพัฒนาทักษะในด้านการบริการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด เพื่อยกระดับการบริการที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า เพื่อสร้างความประทับใจในการบริการของทีมโตโยต้าแก่นนคร อย่างสูงสุด”        นายโชคชัยกล่าว

 

About The Author

Related posts