วันเสาร์ 24 กรกฎาคม 2021

ศธจ.ขอนแก่น เตือน ระวัง! แก๊งมิจฉาชีพ เรียกรับเงิน ช่วยสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 60  

ศธจ.ขอนแก่น เตือน ระวัง! แก๊งมิจฉาชีพ เรียกรับเงิน ช่วยสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 60  
Header Ads
Header Ads

ศธจ.ขอนแก่น เตือน ระวัง! แก๊งมิจฉาชีพ เรียกรับเงิน ช่วยสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 60  

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 22 พ.ย.60 ที่  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น บรรยากาศวันแรกของการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 17 สาขาวิชาเอก รวม 114 อัตรา มีทั้งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา ตามประกาศแนวทางการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในสถานศึกษาตามที่ส่วนราชการกำหนด พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว จากงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา

โดยทุกตำแหน่งต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอน ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย จากหลายจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดขอนแก่น มีผู้มายื่นสมัครบางตา ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นในวันหยุดราชการ ซึ่งมีกำหนดรับสมัครสอบคัดเลือกตั้งแต่วันพุธที่ 22 พ.ย.60 – วันอังคารที่ 28 พ.ย.60  สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์วันที่ สอบข้อเขียน สัมภาษณ์วันที่ 16-17 ธ.ค.60 และกำหนดประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 22 ธ.ค.60

                                     ดร.เชิดศักดิ์  ศรีสง่าชัย

ดร.เชิดศักดิ์  ศรีสง่าชัย ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในการเปิดสอบครั้งนี้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้มีการกำหนดมาตรการดำเนินการสอบคัดเลือกอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใส จึงขอให้ผู้สมัครทุกคนมั่นใจและอย่าหลง เชื่อถ้ามีการอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือในการสอบคัดเลือกได้ หากมีข้อสงสัยประการใดให้ติดต่อโดยตรงได้

 

ดร.เชิดศักดิ์  กล่าวอีกว่า ในการเปิดรับสมัครสอบในครั้ง ดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม หากมีการทุจริตในการสอบไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดๆ จะไม่มีการละเว้นโทษ เพื่อให้การสอบคัดเลือกเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส เป็นธรรม และปลอดจากการทุจริตอย่างจริงจัง

“ขอแจ้งเตือนผู้ที่มาสมัครสอบทุกคน ให้ระวังกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพที่จะฉวยโอกาสหลอกลวงเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ โดยแอบอ้างจะสามารถช่วยเหลือให้เข้ารับการบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วยดังกล่าวได้ หากพบเห็นผู้ที่มีพฤติการณ์ในลักษณะดังกล่าวให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปดำเนินการเอาผิดกลุ่มบุคคลดังกล่าวทันที “ดร.เชิดศักดิ์ กล่าว

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads