วันจันทร์ 25 พฤษภาคม 2020

โตโยต้าแก่นนคร เจ๋ง! รับ 2 รางวัลซ้อนแห่งปีด้านอาคารประหยัดพลังงานและอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ

โตโยต้าแก่นนคร เจ๋ง! รับ 2 รางวัลซ้อนแห่งปีด้านอาคารประหยัดพลังงานและอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ

 

โตโยต้าแก่นนคร เจ๋ง! รับ 2 รางวัลซ้อนแห่งปีด้านอาคารประหยัดพลังงานและอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ

บริษัทโตโยต้าแก่นนคร จำกัด สาขาบ้านดอน รับมอบรางวัลสถาปัตรกรรม อาคารเขียว ระดับแพลทินัม ด้านอาคารโชวร์รูมและศูนย์บริการโตโยต้าในไทย และรางวัลสถานที่อำนวยความสะดวกแก่คนพิการในระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2560 จาก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 6 ธ.ค.ที่ โชว์รูมและศูนย์บริการโตโยต้าแก่นนคร สาขาบ้านดอน  ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้มีพิธีรับมอบรางวัลโครงการอาคารโชว์รูมและศูนย์บริการโตโยต้าแก่นนคร สาขาบ้านดอน ของบริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัดผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า ในจังหวัดขอนแก่น  ที่ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวไทย TREES NC ในระดับ Platinum  โดยได้รับเกียรติจากนายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และประธานสถาบันอาคารเขียวไทย มอบป้ายรับรองอาคารที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานอาคารเขียว ระดับ Platinum ด้านอาคารโชว์รูมและศูนย์บริการ และรับมอบรางวัล สถานที่ที่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ในระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2560 จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายโชคชัย   คุณวาสี กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด เป็นผู้รับมอบ ตลอดจนนายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์สุนีย์ อุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น นายฉัตรชัย  อุ่นเจริญ นอภ.เมืองขอนแก่น นายเข็มชาติ  สมใจวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น นายอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น  นายวิทยา ศิริชาติวาปี ประธานกรรมการผู้ตรวจสอบ บริษัทโตโยต้าแก่นนคร จำกัด   นายสายันต์  ทรัพย์ปัญญาดี ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการบริษัทโตโยต้าแก่นนคร จำกัด  แขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดี พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมรับมอบในครั้งนี้

นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ

   นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และประธานสถาบันอาคารเขียวไทย กล่าวว่าโชว์รูมและศูนย์บริการโตโยต้าแก่นนคร สาขาบ้านดอน  ของบริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัดผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า ในจังหวัดขอนแก่น  นับได้ว่าเป็นหนึ่งในวงการอาคารเขียวในประเทศไทยที่มีอาคารการออกแบบและการก่อสร้างที่ดีจนเข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานของสถาบันเขียวไทย ในระดับ Platinum เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งโครงการ รวมเป็น 4 โครงการทั่วประเทศ และนับเป็นโครงการ Showroom Toyota แห่งแรกที่ได้รับรางวัล Platinum นี้

นายนินนาท กล่าวอีกว่า สถาบันอาคารเขียวไทย หรือ Thai Green Building Institute หรือเรียกสั้นๆว่าTGBI เป็นสถาบันที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิอาคารเขียวไทย ที่จัดตั้งจากความร่วมมือกันระหว่าง สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยงานนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ในการออกแบบ ก่อสร้าง และจัดการเกี่ยวกับอาคารเขียวที่ถูกต้องให้กับสถาปนิก วิศวกร หน่วยงานรัฐบาลและประชาชนทั่วไป

นายนินนาท กล่าวด้วยว่าเป้าหมายสูงสุดคือให้อาคารในประเทศไทยใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมและใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สังคมไทยได้น่าอยู่เพิ่มมากขึ้น สำหรับเกณฑ์อาคารเขียวที่มีชื่อว่า TREES นั้นมีชื่อเต็มว่า Thai’Rating of Energy and Environmental Sustainsbillity อาคารที่ผ่านเกณฑ์การประเมินนี้จึงเป็นอาคารที่มีมาตรฐานดี ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถือได้ว่า บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด สาขาบ้านดอน เป็นองค์กรตัวอย่างที่สนใจและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง

นายโชคชัย   คุณวาสี

นายโชคชัย   คุณวาสี กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัดกล่าวว่าโครงการ อาคารโชว์รูมและศูนย์บริการ บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด สาขาบ้านดอน  ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินอาคารเขียวไทยและรางวัลดังกล่าวมาข้างต้น ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากว่า  10 ปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วว่าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าและสังคมในพื้นที่ ที่ทำธุรกิจตามนโยบายจากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รวมถึงการตอบแทนคืนสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง

นายโชคชัย   กล่าวอีกว่าบริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัดมีความตั้งใจลงทุนพัฒนาและก่อสร้างอาคารแห่งนี้ให้เป็นตัวอย่างในการพัฒนา ออกแบบและก่อสร้างอาคารเขียว และอาคารเพื่อทุกคนในจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสามารถเป็นที่ศึกษา ดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านอาคารเขียว การประหยัดพลังงาน การดูแลรักษาสิ่งแวดบ้อม เพื่อสร้างบรรยากาศและความสุขในการทำงานให้กับพนักงาน ลูกค้า รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

นายโชคชัย   กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการ อาคารโชว์รูมและศูนย์บริการ บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด สาขาบ้านดอน  ทำการออกแบบที่สอดคล้องกับเกณฑ์ TREES-NC โดยเลือกใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล เพื่อให้อาคารใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารดีขึ้น เริ่มต้นจากการลดใช้พลัง เนื่องจากบนอาคารโชว์รูม มีแผง Solar Cell ขนาด 53.1 กิโลวัตต์ เพื่อทดแทนพลังงานไฟฟ้า มีการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ ประหยัดน้ำ 100% อีกทั้งการออกแบบนวัตกรรมอาคารเพื่อคนทุกคน (Universal Design)

         “สำหรับอาคารโชว์รูมและศูนย์บริการ บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด สาขาบ้านดอน  โครงการฯนี้ได้ ผ่านการตรวจสอบและได้รับรางวัลอาคารเขียวขั้นสูงสุดระดับ Platinum จากสถาบันอาคารเขียวไทย ในลำดับที่ 4 ของประเทศไทย(อันดับที่ 1 อาคารโชว์รูมและศูนย์บริการโตโยต้า ในประเทศไทย)  โดยมีบริษัทไทยพิพัฒน์วิศวการโยธาจำกัดเป็นผู้รับเหมาและออกแบบอาคารแห่งนี้สำหรับรางวัล สถานที่ที่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ในระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2560 นี้ในศูนย์บริการโตโยต้าแก่นนคร สาขาบ้านดอนได้ออกแบบลิฟต์อำนวยความสะดวกแก่คนพิการ และบล้อคตัวอักษรสำหรับผู้พิการทางสายตา รวมถึงห้องน้ำคนพิการที่อำนวยความสะดวกระหว่างที่เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์แห่งนี้อีกด้วย”นายโชคชัย   กล่าวและว่า

 

 

About The Author

Related posts