วันอาทิตย์ 10 ธันวาคม 2023

งานไหมขอนแก่น เจ๋ง! จัดประกวด “ขอนแก่นคอนเทสต์” เฟ้นหาสุดยอดวงดนตรีลูกทุ่ง ของเด็กและเยาชน จ.ขอนแก่น

งานไหมขอนแก่น เจ๋ง! จัดประกวด “ขอนแก่นคอนเทสต์” เฟ้นหาสุดยอดวงดนตรีลูกทุ่ง ของเด็กและเยาชน จ.ขอนแก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

งานไหมขอนแก่น เจ๋ง! จัดประกวด “ขอนแก่นคอนเทสต์” เฟ้นหาสุดยอดวงดนตรีลูกทุ่ง ของเด็กและเยาชน จ.ขอนแก่น

 

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 8 ธันวาคม ที่เวทีกลางงานไหม สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์   จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง“ขอนแก่นคอนเทสต์” ในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 โดยมี นายพิสุทธิ์   ภู่เงิน ผอ.ปปส.ภาค 4 ดร.ภูมิพันธ   เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เข้าร่วมงานประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง“ขอนแก่นคอนเทสต์”ทุกวง ร่วมงานเปิดในครั้งนี้

ดร.สมศักดิ์   จังตระกุล      

ดร.สมศักดิ์   จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ในการจัดประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง“ขอนแก่นคอนเทสต์” ในงานเทศกาลไหมสากลฯในวันนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีเวทีแสดงความสามารถทางด้านดนตรีและการร้องเพลง ตลอดจนการแสดงออกถึงความรักความสามัคคี การอยู่รวมกันของกลุ่มเยาวชนที่แสดงออกในด้านดนตรี เป็นการเพิ่มทักษะชีวิตและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข แก้ปัญหาสังคมให้ลดน้อยลง ทั้งนี้เป็นการอนุรักษ์สืบสานศิลปะที่ดีงามให้อยู่สืบไปและเยาวชนที่เข้าร่วมประกวดวงดนตรีในครั้งนี้ จะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปและจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของชาติในอนาคต

ดร.ภูมิพันธ   เรืองแหล่

ดร.ภูมิพันธ   เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 กล่าวว่า ตามที่จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2560 รวม 12 วัน 12 คืน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เป็นงานประจำปีของชาวจังหวัดขอนแก่นที่ได้จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวขอนแก่น และในปีนี้เป็นปีแรกที่ได้กำหนดให้มีการจัดประกวดวงดนตรีลูกทุ่งของเด็กและเยาวชนในจังหวัดขอนแก่น ใช้ชื่อว่า การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ขอนแก่นคอนเทสต์” โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการดังกล่าว มีผู้สมัครทั้งสิ้นจำนวน 10 วง ดังนี้1.วงดนตรีลูกทุ่ง UBR BAND โรงเรียนอุบลรัตน์วิทยาคม สังกัด สพม.25 2.วงดนตรีลูกทุ่งโมเดิร์นอีสาน โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกุล สังกัด สพม.25  3.วงดนตรีลูกทุ่ง CBS BAND โรงเรียนชนบทศึกษา สังกัด สพม.25  4.วงดนตรีลูกทุ่งขามแก่นนคร โรงเรียนขามแก่นนคร สพม.25  5.วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนสนามบิน สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1  6.วงดนตรีลูกทุ่งช่อนนทรี โรงเรียนชุมแพศึกษา สังกัด สพม.25  7.วงดนตรีลูกทุ่งศรีกระนวน โรงเรียนศรีกระนวน สังกัด สพม.25  8.วงดนตรีลูกทุ่งน้ำพองศึกษา โรงเรียนน้ำพองศึกษา สังกัด สพม.25  9.วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนบ้านไผ่ สังกัด สพม.25  และ 10. วงดนตรีลูกทุ่งศรีเสมาวิทยาเสริม โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สังกัด อบจ.ขอนแก่น

 

 

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เป็นเกียรติกับคณะวงดนตรีลูกทุ่งที่เข้าประกวด จังหวัดขอนแก่นจึงได้ดำเนินการขอโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่วงดนตรีที่ชนะเลิศ และมอบเงินรางวัลในการประกวดฯดังนี้ รางวัลชนะเลิศ รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน 80,000 บาท ,รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับโล่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาท ,รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับโล่รางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมเงินรางวัลจำนวน 40,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 จำนวน 7 รางวัล รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลวงละ 11,500 บาท ในการจัดประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง“ขอนแก่นคอนเทสต์” ในการเทศกาลไหมสากลฯ ประจำปี 2560 ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานป้องกันและปรามปราบยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads