วันศุกร์ 7 สิงหาคม 2020

“ปีใหม่นี้” เค้ก คุ้กกี้ อาชีวะ ของขวัญที่ถูกใจผู้รับ!!

“ปีใหม่นี้” เค้ก คุ้กกี้ อาชีวะ ของขวัญที่ถูกใจผู้รับ!!

ปีใหม่นี้”..เค้ก คุ้กกี้ อาชีวะ..! ของขวัญที่ถูกใจผู้รับ..!”

เทศกาลคริสมาศต์และปีใหม่ของทุกปี เป็นโอกาสที่เด็กๆวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จัดกิจกรรมรวมพลัง ” ผลิตและจำน่ายเค้ก คุ้กกี้ ปีใหม่”

นางนงเยาว์  กัลยาลักษณ์ 

นางนงเยาว์  กัลยาลักษณ์ ผอ.วิทยาลัยอาชีวขอนแก่น เปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมรวมพลัง ” ผลิตและจำน่ายเค้ก คุ้กกี้ ปีใหม่” นั้นเพื่อฝึกสมรรถนะการทำธุรกิจครบวงจร ให้เป็นต้นแบบและเป็นประสบการณ์ให้กับเด็กๆ สำหรับการจะเป็นผู้ประกอบการในอนาคต และปรับทัศนคติของเด็กๆที่เรียนอาชีวะ จากผู้บริโภคมาเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกัน. โดยวิทยาลัยฯจัดระบบการทำงานการทำธุรกิจที่ครบวงจร ให้ทุกสาขาวิชามีส่วนร่วม แบ่งเป็นฝ่ายผลิต ที่ประกอบด้วยสาขาอาหารฯ คหกรรม ศิลปกรรม โรงแรม. ฝ่ายขาย ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางนงเยาว์ เปิดเผยอีกว่า นักศึกษาๆทุกคนนั้น ต้องเข้ารับการอบรมแผนธุรกิจและการเป็นนักขายไปในตัวด้วยใน ปีนี้ Theme งานคือ Smart City คูนเค้ก  เป็นเค้กแต่งหน้าดอกคูน ดอกไม้ประจำจังหวัดขอนแก่น เมืองที่กำลังโดดเด่นด้านการพัฒนาเข้าสู่ THAILAND 4.0 ที่ชาวขอนแก่นภูมิใจ

กิจกรรมรวมพลัง ” ผลิตและจำน่ายเค้ก คุ้กกี้ ปีใหม่ เป็นหลักสูตรที่ได้เรียนรู้ถึงคุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์เค้กคุ้กกี้ โดยมีคุณครูที่เป็นสุดยอดทีมนักขายในปีที่ผ่านมา ได้ร่วมกันถ่ายทอดกลยุทธการขายกันแบบหมดเปลือกเลยทีเดียว มาส่งเสริมเด็กๆอาชีวะให้เขาได้ฝึกประสบการณ์กัน  ดังนั้นของขวัญปีใหม่ปีนี้ขอมอบเค้กคุ้กกี้อาชีะ ที่อร่อยและได้ส่งเสริมการศึกษาอาชีวศึกษาไปในตัวด้วย การเรียนอาชีวะดีจริงๆๆ” นางนงเยาว์กล่าว

About The Author

Related posts