วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

ขอนแก่นจัดเวทีเสวนา “คลองไทยมุ่งสู่ Thailand 4.0 กับ ปชช. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

ขอนแก่นจัดเวทีเสวนา “คลองไทยมุ่งสู่ Thailand 4.0 กับ ปชช. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ขอนแก่นจัดเวทีเสวนา “คลองไทยมุ่งสู่ Thailand 4.0 กับ ปชช. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

หลายภาคส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมเวทีเสวนา “คลองไทยมุ่งสู่ Thailand 4.0 ” ซึ่งเป็นการขุดคลองเชื่อมระหว่างฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยและอันดามัน เพื่อให้มีการเสนอความเห็นและข้อสงสัยก่อนส่งต่อไปยังรัฐบาล

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 21 ธันวาคม ที่ ห้องแก่นนครา โรงแรมวีวิช ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พลเอกธวัชชัย สมุทรสาคร นายกกิตติมศักดิ์สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน เป็นประธานในพิธีการจัดเวทีเสวนาคลองไทยมุ่งสู่ Thailand 4.0 กับประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่รับฟังข้อมูลจากผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และร่วมแสดงความคิดเห็น  โครงการคลองไทย เป็นโครงการในแผนพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจ 9A ซึ่งเป็นโครงการขุดคลองเชื่อมระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย ณ บริเวณภาคใต้   โดยมี ดร.เกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง  นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด นายกสมาคมเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประภาส ยงคะวิสัย อดีตคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้นำองค์กร สมาชิกสภาท้องถิ่น นักวิชาการ ประชาชนทั่วไป และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 400 กว่าคน

พลเอกธวัชชัย  สมุทรสาคร

พลเอกธวัชชัย  สมุทรสาคร นายกกิตติมศักดิ์สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน กล่าวว่า การขับเคลื่อนโครงการคลองไทยว่าจะเดินหน้าอย่างไรให้ได้ผลสำเร็จ อย่างเป็นรูปธรรมก่อนนำเสนอต่อรัฐบาล เพราะเป็นโครงการฯที่มีมานานมาก สำหรับโครงการนี้มีมาหลายร้อยปียังไม่เป็นรูปธรรมเลย ตนเองปลดเกษียณมาก็มีเพื่อนๆพี่ๆหลายท่านมาชวนศึกษาโครงการฯนี้กันอย่างเป็นจริงเป็นจัง โดยการลงมาศึกษาใน 5 จังหวัดในภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ 9 A เช่น กระบี่ สตูล พัทลุง นครศรีธรรมราชและ จ.สงขลา 5 จังหวัดเป็นเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดเท่าที่ได้สำรวจมา เพราะไม่ต้องมีการแชร์ข้างบนถึงประเทศพม่าข้างล่างก็ไม่ต้องไปแชร์กับมาเลเซีย

 

พลเอกธวัชชัย  กล่าวต่อว่าสำหรับโครงการนี้ได้มีการลงพื้นที่ไปศึกษาและพูดคุยกับชาวบ้านอย่างจริงจัง ในหลักร้อยไมล์จากส่วนน้ำทะเลตามหลักสากล หนึ่งในน้ำทะเล เพราะฉะนั้นทำมาได้ 2 ปีกว่า จนจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่มีใครคัดค้าน มีลุงท่านหนึ่งที่ได้มีการไปพูดคุยกัน เวลาล่วงเลยผ่านไปจวบจนมาพบกันอีกครั้ง ลุงท่านนั้นได้ถามว่าเมื่อไหร่จะมีการขุดสักที เห็นคุยกันมาหลายครั้งแล้ว ทั้งๆที่ผ่านหน้าบ้านท่านจนไม่เหลือพื้นที่ดินให้ลุงทำกินแล้ว แต่แกก็ยอมเพราะได้ทำประโยชน์ให้ลูกหลานก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะผลักดันให้กับโครงการฯนี้

 

พลเอกธวัชชัย  กล่าวด้วยว่าในส่วนตน นั้นเคยเข้าพบพูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรี มาแล้วว่าถ้าทางภาคใต้เห็นด้วยแล้วภาคอื่นๆจะว่าอย่างไร ก็เลยเกิดการเปิดเวทีเสวนาในวันนี้ขึ้น เพราะทางภาคใต้เขาเห็นด้วยแล้ว วันนี้เลยมาเปิดเวทีเสวนาภาคอีสาน เพราะว่าทางรัฐบาลตั้งให้มาศึกษาดูงานอย่างจริงจังว่าดีหรือไม่ดี ขุดหรือไม่ขุด ก็ต้องมาทำประชาคมวิจารณ์ จึงมาให้ความรู้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในภาคอีสาน 20 จังหวัด

พลเอกธวัชชัย  กล่าวเพิ่มเติมว่าการเปิดเวทีเสวนาอย่างนี้ภาคอื่นมีไหมก่อนที่จะเปิดเวทีเสวนาฯ เราได้ไปที่จังหวัดจันทนบุรีมาก่อน มาภาคอีสานเสร็จจากนี้ก็จะไปภาคเหนือต่อ หลังจากไปครบทุกภาคแล้วจะทำอะไรต่อ จะมีการให้ประชาชน ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านหรือสมาคมต่างๆที่เห็นด้วยไปยื่นหนังสือกับนายกรัฐมนตรี เพราะเป็นความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วนทั้งประเทศ โดยตามหลักรัฐธรรมนูญ ปี 60 ที่เปลี่ยนใหม่เลย เพราะต้องการให้รัฐบาลตั้งคณะมาศึกษาอย่างจริงจัง ว่าใครจะมาลงทุนร่วมด้วย เพราะงานนี้ประเทศไทยไม่ต้องลงทุนอะไรเลย เพราะมีหลายประเทศที่ติดต่อมา ร่วมลงทุนงบประมาณ 5-6 หมื่นล้านๆเหรียญ ประโยชน์ที่ได้คือประชาชนประมาณ 3 ล้านคน ต้องได้ทำงานในส่วนนี้ก่อนใคร เรื่องสวัสดิการในอีก 10-20 ปีถ้าเป็นของประเทศไทยเป็นรัฐสวัสดิการไม่ต้องทำอะไรเลยคนไทยทุกปีอาจจะมีเงินได้คืนคนละแสนสองแสนบาทเพราะความเจริญก้าวหน้าด้านดิจิทัล

 ดร.เกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง

ดร.เกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง  นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด กล่าวว่าสมาคมการค้าและ อุตสาหกรรมไทย-จีน สมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนาร่วมกับชมรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชมรมองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคลองไทยซึ่งเป็นคลองเชื่อมโยงระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียและบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปด้วยร่วมกันรับรู้และศึกษารวมถึงมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อสนับสนุนให้รัฐบาลพิจารณาโครงการขุดคลองเชื่อมระหว่าง 2 มหาสมุทรในตอนใต้ของประเทศไทย

 

 

ดร.เกรียงไกร กล่าวอีกว่าโครงการขุดคลองเชื่อมระหว่าง 2 มหาสมุทรในตอนใต้ของประเทศไทย นับว่าเป็นโครงการที่สร้างประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับประเทศ ด้วยก่อนหน้านี้มีหลายรัฐบาลให้ความสนใจอยู่แล้วซึ่งอย่างไรก็ตามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงขาดเวทีสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับการขุดคลองเชื่อมโยงระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียอย่างจริงจังในการนี้จึงได้เปิดเวทีการเรียนรู้ผ่านโครงการจัดเวทีเสวนาคลองไทยมุ่งสู่ Thailand 4.0 กับภาคประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้รับความร่วมมือจากชมรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมรับฟังการเสวนาร่วมกว่า 400 คน การจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้คาดหวังจะได้รับการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนจากเวทีเสวนาอย่างเป็นรูปธรรม

นายประภาส ยงคะวิสัย

    ด้านนายประภาส ยงคะวิสัย ผู้ประสานงานคณะกรรมการกระจายอำนาจ โฆษกกรรมาธิการ พ.ร.บ.เลือกตั้งโดยตรง    ได้ลุกขึ้นสอบถามในเรื่องของความเป็นไปได้ กับโครงการคลองไทยว่า เวทีนี้มีการพูดถึงแต่เรื่องที่ดีมาก มองในเชิงเศรษฐกิจ ผลดีที่จะเกิดขึ้น เพื่อลูกหลานชาวอีสานจะได้มีงานทำ ทำเศรษฐกิจโดยภาพรวมดีขึ้น และสามารถทำให้ประชาชนปรองดองกันได้ เพราะรอคอยมากว่า 300 ปี ในส่วนนี้เห็นว่าโครงการคลองไทย  น่าจะเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่เห็นสำเร็จเป็นรูปร่างเกิดขึ้นสักที ตนจึงอยากให้ทางท่าน พล.อ.ประยุทธ ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ดังนั้นตนขอ 1 ล้านชื่อในภาคอีสานร่วมเสนอ ให้โครงการนี้เกิดขึ้น  และเพื่อให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับรู้ว่าคนอีสานก็อยากเห็นความเจริญก้าวหน้าของประเทศด้วยเหมือนกัน

 

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads