ปตท. จัดเต็ม!! “แบ่งฝัน ปันสุข ปลูกปัญญา รุ่นที 3 ครั้งที่ 12” หัวข้อ “รู้ไว้ปลอดภัย ใช้ถังก๊าซ ปตท.”

ปตท. จัดเต็ม!! “แบ่งฝัน ปันสุข ปลูกปัญญา รุ่นที 3 ครั้งที่ 12” หัวข้อ “รู้ไว้ปลอดภัย ใช้ถังก๊าซ ปตท.”

       ณ คลังปิโตรเลียมขอนแก่น ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น โดย ชมรมคนทำสื่อภาคอีสาน หนังสือพิมพ์มวลชนไทยนิวส์ MTN CHANNAL จับมือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท ฮอนด้า ออโตบิล จำกัด, เอสเอฟ ซีเนมา สาขาขอนแก่น จัดกิจกรรม “แบ่งฝัน ปันสุข ปลูกปัญญา รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 12” นำนักศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักศึกษาระดับ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เข้ารับฟังบรรยายในหัวข้อ “รู้ไว้ปลอดภัย ใช้ถังก๊าซ ปตท.”  วิทยากรที่ 1 นายวิเชียร บุญยวุฒิ ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการก๊าซ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับฟังบรรยาย วิทยากรที่ 2 นายศรัญญู ลิมป์วรอมร วิศวกร และวิทยากรที่ 3 นายมนัสณรงค์ นันท์วิภานิจกุล พนักงานปฏิบัติการคลัง ปตท.บ้านสำราญ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บรรยายให้ความรู้ เรื่องความปลอดภัยในการใช้ถังก๊าซหุงต้ม ปตท. อย่างปลอดภัย และบรรยายเกี่ยวเนื่องกับภาระกิจขอบเขตความรับผิดชอบของคลังปิโตรเลียมขอนแก่น ในการจัดหาและสำรองพลังงาน ทั้งน้ำมันและก๊าซ เพื่อให้เพียงพอต่อผู้ใช้ในภาคอีสาน พร้อมพาเยี่ยมชมคลังก๊าซ และชมการสาธิตวิธีการดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หากเกิดเหตุการณ์ก๊าซรั่วในครัวเรือน หลังจากนั้นพานักศึกษาชมภาพยนตร์ที่เอสเอฟซีนีมา สาขาขอนแก่น บริเวณชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น เพื่อเป็นการพัฒนาทางด้านอารมย์ สร้างรอยยิ้มให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นที่สุด

ถ่ายภาพ: สุจีน มณีฉาย

บรรณาธิการข่าว: ประเสริฐ สวรรณสิทธิ์

ข่าว: ก้าวชนะ จำปา

About The Author

Related posts