วันอาทิตย์ 31 พฤษภาคม 2020

เทศบาลนครขอนแก่น จัดฉลอง 8 ปี ถนนคนเดินขอนแก่น “ ครบรอบ 8 ดี 8 โชว์ เสน่ห์ 8 ปี”

เทศบาลนครขอนแก่น จัดฉลอง 8 ปี ถนนคนเดินขอนแก่น “ ครบรอบ 8 ดี 8 โชว์ เสน่ห์ 8 ปี”

เทศบาลนครขอนแก่น จัดฉลอง 8 ปี ถนนคนเดินขอนแก่น “ ครบรอบ 8 ดี 8 โชว์ เสน่ห์ 8 ปี”

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. ณ บริเวณถนนศูนย์ราชการ (ถนนคนเดินขอนแก่น) นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมกันเปิดงาน “ ครบรอบ 8 ดี 8 โชว์ เสน่ห์ 8 ปี” ถนนคนเดินขอนแก่น ประจำปี 2561 โดยมี กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น กงสุลใหญ่สาธารรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น คณะผู้บริหารและประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า การจัดงานครบรอบ 8 ปี ถนนคนเดินขอนแก่น ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากกลุ่มปัญมิตร ได้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สภาทนายความจังหวัดขอนแก่น และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันดำเนินโครงการถนนคนเดินขึ้นตั้งแต่ วันที่ 30 มกราคม 2553 ด้วยแนวคิดที่ว่า ถนนคนเดินเป็นถนนแห่งมิตรไมตรี เป็นที่แห่งความสร้างสรรค์ ถนนแห่งความงามและความสุขของคนขอนแก่น
โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาและการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สาธารณะ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองจากการ “จัดกิจกรรมถนนคนเดิน” 2. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้น 3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นให้เป็นที่แพร่หลาย โดยการเพิ่มพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มาเยือนจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งเป็นที่พบปะพูดคุยสำหรับคนรักสิ่งเดียวกัน มาคุยกัน แบ่งปันความสุขของคนขอนแก่น


นายธีระศักดิ์ กล่าวอีกว่า ตลอดระยะเวลา 8 ปี ของการดำเนินโครงการถนนคนเดินขอนแก่น ได้รับการตอบรับจากประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาเที่ยวอย่างล้นหลาม และยังได้รับความนิยมจากทั้งกลุ่มผู้ค้าที่สนใจเข้ามาค้าขายสินค้าและประชาชนทั้งคนขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงเกินความคาดหมาย
“ปัจจุบันจำนวนผู้ค้าที่ขายในพื้นที่ในแต่ละสัปดาห์มากถึง 1.000 ราย มีการแบ่งโซนผู้ประกอบการตามประเภทสินค้าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าทำมือ งานศิลปหัตถกรรม สินค้า OTOP ที่เน้นขายไอเดียอย่างสร้างสรรค์ สินค้าแฟชั่นร่วมสมัย อาหารที่หลากหลายรสชาติ เป็นตลาดที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับประกาศเกียรติคุณผ่านการประเมินเป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100 % จากอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จากจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงแบบเปิดหมวก การแสดงศิลปวัฒนธรรมถึง 12 จุด เป็นพื้นที่สำหรับแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสานที่หลากหลาย อันแสดงถึงอัตลักษณ์ของท้องถื่นอสาน”


นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า การจัดงานครบรอบ 8 ดี 8 โชว์ เสน่ห์ 8 ปี ถนนคนเดินขอนแก่น ก็คือ คนเดินเที่ยวเดินช็อปมากที่สุด ร้านช็อปร้านชิมมากที่สุด สินค้าแฮนด์เมคดีไซด์ปังมากที่สุด ร้านอาหารแซ่บเวอร์มากที่สุด หลากหลายศิลปินเปิดหมวกขั้นเทพ ตลาด Clean & No โฟม 100 % ตลาด NO แอลกอฮอล์ & No Smoking ถนนห่งการส่งเสริมอาชีพชุมชน
นอกจากนี้ภายในงานยังมี โครงการประกวดภาพถ่าย “ความสุขในถนนคนเดิน” เพื่อต้องการถ่ายทอดเอกลักษณ์ของตลาด ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดินพักผ่อนหย่อนใจ จับจ่ายซื้อของ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมือง และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สร้างรอยยิ้มความสุขให้เมืองขอนแก่นมาตลอด 8 ปี การประกวดระดับประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป การประกวดการแต่งร้านสวยงาม น่าชิม น่าช็อป กิจกรรมการเล่นเกมส์หรรษาพาเพลิน ระยะเวลา 4 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. วันที่ 3-10 และ 17 ก.พ.2561 เป็นต้นไป

 

About The Author

Related posts