<script data-ad-client="ca-pub-8619823401675646" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>

วันเสาร์ 28 มีนาคม 2020

Header ad
Header ad
<script data-ad-client="ca-pub-8619823401675646" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>

กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ มอบรถรับบริจาคโลหิตพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ มูลค่า 14 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น

กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ มอบรถรับบริจาคโลหิตพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ มูลค่า 14 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น

กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ มอบรถรับบริจาคโลหิตพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ มูลค่า 14 ล้านบาท ให้โรงพยาบาลขอนแก่น นับเป็นคันแรกของประเทศไทยที่สามารถขยายเตียงในการรับบริจาคโลหิตได้มากที่สุด

 

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 30 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อม นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ รวมมูลค่า 14,000,000 บาท จากกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ จากนางปนัดดา อยู่วิทยา โดยมีนายสุชัย  บุตรสาระ รอง ผวจ.ขอนแก่น ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น เข้าร่วมรับมอบในครั้งนี้

นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวว่า ผู้บริหารกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ ได้มีจิตอันเป็นกุศลและเพื่อเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดิน จึงได้บริจาครถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ ให้โรงพยาบาลขอนแก่น และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้ในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลขอนแก่น ให้สามารถจัดหาโลหิตบริจาคที่ดีมีคุณภาพ มีจำนวนเพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย

ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนภาวะภัยพิบัติ รวมทั้งเพื่อให้ผู้บริจาคโลหิตได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และมีความประทับใจโดยก่อนหน้านี้ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและจัดหาร่วมกัน ระหว่างกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์และโรงพยาบาลขอนแก่น โดยท่านผู้บริหารกองทุนฯ ได้ดำเนินการร่วมกันกับคณะกรรมการอย่างใกล้ชิด ทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

รวมทั้งได้รูปแบบของรถและอุปกรณ์การแพทย์ที่ถือได้ว่ามีความทันสมัย สวยงาม ได้มาตรฐานและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ พร้อมสัญญาณ WIFI รองรับ Social Media โดยมีเตียงบริจาคโลหิตพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ที่นับได้ว่าทันสมัยที่สุด ครบชุดบนรถถึง 8 เตียง และสามารถขยายเตียงเพิ่มได้ถึง 24 เตียง เมื่อมีผู้บริจาคโลหิตจำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยมากคันแรกของประเทศไทยที่สามารถขยายเตียงได้มากที่สุด

นายสุพล บุญชื่นชม ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชนและหนังสือพิมพ์ข่าวสด รายงาน

About The Author

Related posts