มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย ส่งเสริมเยาวชนต้นแบบ มอบทุนการศึกษาทั่วไทย

มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย ส่งเสริมเยาวชนต้นแบบ มอบทุนการศึกษาทั่วไทย

มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย ส่งเสริมเยาวชนต้นแบบ มอบทุนการศึกษาทั่วไทย


เมื่อเวลา 14.00 น วันที่ 7 ก.พ.ที่ เทสโก้ โลตัส สาขาขอนแก่น 1 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย ให้เกียรติเป็นประธาน มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนทั้งหมด 41 ทุน ทุนละ 15,000 บาท แก่นิสิตนักศึกษาจาก มข. ,ม.นครพนม , ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร, ม.มหาสารคาม และม.อุบลราชธานี ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 16 ที่มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย มอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมี รศ. เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มข.ผศ.ดร.ถนอม ทาทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.นครพนม นางครรคิด เครือวัลย์ หน.งานสวัสดิการนักศึกษา ม.อุบลราชธานี พล.ต.อ. วิเชียร์ พจน์โพธิ์ศรี อดีตผบ.ตร นางดรุเนศ สุวรรณศรี ผอ.เทสโก้ โลตัส สาขาขอนแก่น ร่วมมอบทุน โครงการ ทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 15 ปี แล้ว มอบทุนการศึกษาไปแล้ว จำนวน 2,099 ทุน

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย

นายสุนทร อรุณานนท์ชัย ประธานมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทยกล่าวว่า โครงการทุนการศึกษา เทสโก้ โลตัสฯ ปีการศึกษา 2560 ถือเป็นการมอบทุนปีที่ 16 โดยมอบให้แก่นิสิตนักศึกษา จาก 24 มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ เป็นจำนวน 200 ทุนการศึกษาละ 15,000 บาท ซึ่งในปีนี้มอบให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 104 ทุน ชั้นปีที่ 4 จำนวน 95 ทุน และทุนต่อเนื่องสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 จำนวน 1 ทุน


นายสุนทร กล่าวอีกว่าปีนี้ดำเนินการจัดพิธีมอบทุนให้แต่ละภูมิภาค โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ในวันนี้) มี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร มหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมนักศึกษาที่เข้ารับมอบทุนวันนี้ทั้งสิ้น 41 คน

นายสุนทร กล่าวด้วยว่านักศึกษาที่ได้รับทุนในวันนี้ เงินทุนที่ได้รับอาจจะไม่มากนัก แต่ก็เชื่อว่าจะมีส่วนช่วยลดภาระให้กับนักศึกษาได้ในระดับหนึ่ง แต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้น คือเกียรติประวัติ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่า เกินกว่าจะประเมินเป็นตัวเงินได้
นายสุนทร กล่าวต่อว่าประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้า ก็ด้วยบุคคลากรที่มีคุณภาพ คำว่า มีคุณภาพในที่นี้ หมายความว่า เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ดังนั้นสิ่งสำคัญคือ การมุ่งพัฒนาคนดี ให้เป็นคนเก่ง ทุกท่านในที่นี้ ต้องถือว่ามีคุณสมบัติ เพราะเรามุ่งคัดเลือกนิสิตนักศึกษาที่มีความประพฤติดี และเรียนดี เป็นหลัก เพื่อเข้ามารับทุน ซึ่งเราหวังว่าทุนการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา และประเทศชาติต่อไป

นางดรุเนศ  สุวรรณศรี

ด้านนางดรุเนศ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการเทสโก้ โลตัส สาขาขอนแก่น 1กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเยาวชนของชาติ จึงจำเป็นต้องสร้างโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ เพื่อส่งเสริมให้เป็นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และสามารถพัฒนาประเทศชาติต่อไปได้ ทั้งนี้จึงได้มีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีทุนในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้ ที่ผ่านมาได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วรวม 2,099 ทุน และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงการมอบทุนปีที่ 16 หรือปีการศึกษา 2560 นี้

นางดรุเนศ กล่าวเพิ่มเติมว่าในปีการศึกษา 2560 ทางมูลนิธิฯ มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา จำนวน 200 ทุน ทุนละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,000,000 บาท โดยมอบให้นิสิต นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 104 ทุน และทุนต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2559 จำนวน 96 ทุนให้แก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันต่างๆ

 

 

ซึ่งเป็นโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 , ชั้นปีที่ 4 และต่อเนื่องถึงชั้นปีที่ 5 ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นางดรุเนศ กล่าวอีกว่า โดยวิธีการคัดเลือกของผู้ได้รับทุนการศึกษา ทางสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนเบื้องต้น และส่งรายชื่อพร้อมใบสมัครถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จากนั้นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมูลนิธิเทสโก้ เพื่อไทย ได้ทำการสัมภาษณ์ผู้ที่ถูกคัดเลือก เพื่อเลือกนักศึกษาที่ได้เข้ารับทุนการศึกษาต่อไป ซึ่งในเขตพื้นที่การศึกษาของภาคเหนือมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา จำนวนรวม 41 ทุน ๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 615,000 บาท


นางดรุเนศ กล่าวเสริมว่าสำหรับรายละเอียดการมอบทุนมีดังนี้คือ ม.มหาสารคาม ชั้นปีที่ 3 จำนวน 3 ทุน ชั้นปีที่ 4 จำนวน 5 ทุน ม.อุบลราชธานี ชั้นปีที่ 3 จำนวน 5 ทุน ชั้นปีที่ 4 จำนวน 4 ทุน
ม.เกษรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 3 ทุน ชั้นปีที่ 4 จำนวน 3 ทุน วิทยาเขตสกลนคร ม.นครพนม ชั้นปีที่ 3 จำนวน 6 ทุน ชั้นปีที่ 4 จำนวน 3 ทุน ม.ขอนแก่น ชั้นปีที่ 3 จำนวน 5 ทุน ชั้นปีที่ 4 จำนวน 4 ทุน

About The Author

Related posts