วันเสาร์ 24 กรกฎาคม 2021

บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด จับมือพันธมิตร ส่งมอบห้องประชุมและอบรมอนุบาลแบบบ้านตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ

บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด จับมือพันธมิตร  ส่งมอบห้องประชุมและอบรมอนุบาลแบบบ้านตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ
Header Ads
Header Ads

บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด จับมือพันธมิตร

ส่งมอบห้องประชุมและอบรมอนุบาลแบบบ้านตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ

      เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ห้องประชุมอนุบาลแบบบ้านตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ โรงเรียนบ้านกอก  ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นำโดย  นายสายันต์  ทรัพย์ปัญญาดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ นายธีรนันท์  กิ่งแก้วเจริญชัย ผอ.ฝ่ายบริการหลังการจำหน่าย (เทคนิค) บริษัทโตโยต้าแก่นนคร จำกัด ร่วมกับ นาย พงษ์เทพ  สุวิริยะไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพาเวอร์เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  นางสาวสุกินาโชติ  แสนคำ ผู้จัดการส่วนงานขายดีลเลอร์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) บริษัท สยามไดกิ้นเซลล์ จำกัด โดยมี ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานรับมอบห้องประชุมและอบรมแบบบ้านตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ  นายสายยนต์  แก้วแสนเมือง ผอ.รร.บ้านกอกและผู้บริหาร ร่วมรับมอบ

ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ (ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 )  

ดร.ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 กล่าวว่า โรงเรียนบ้านกอก  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในระดับชั้นอนุบาลได้จัดการศึกษาตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ ซึ่งเป็นอนุบาลแบบบ้านตามแนวคิดวอลดอร์ฟ เมื่อปี 2553 ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นต้นแบบนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟระดับภาค ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ เพื่อเป็นแหล่งศึกษา / อบรม / ดูงานของสถานศึกษาภาครัฐ เอกชน จากหลากหลายจังหวัดในทุกภาคทั่วประเทศที่สนใจจัดการเรียนการสอนตามแนวการศึกษาดังกล่าว

นายสายันต์  ทรัพย์ปัญญาดี

(ผช.กก.ผจก.บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด)

     ด้าน นายสายันต์  ทรัพย์ปัญญาดี ผช.กก.ผจก.บริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด กล่าวว่า ทางบริษัท โตโยต้าแก่นนคร จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศ จึงได้มีการลงพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงและพบว่าโรงเรียนบ้านกอก อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารห้องอบรมของศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาปฐมวัยตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ เพื่อให้การอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทฯ จึงได้เห็นสมควรในการสนับสนุนการปรับปรุงอาคารดังกล่าว โดยการสร้างเครือข่ายในการทำความดีร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ บริษัท สยามไดกิ้นเซลล์ จำกัด และบริษัท เพาเวอร์เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงอาคาร กิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการศึกษาแล้วยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการทำความดีได้อีกด้วย      

นายธีรนันท์  กิ่งแก้วเจริญชัย

ผอ.ฝ่ายบริการหลังการจำหน่าย (เทคนิค)    

นายธีรนันท์  กิ่งแก้วเจริญชัย ผอ.ฝ่ายบริการหลังการจำหน่าย (เทคนิค) กล่าวด้วยว่าจากการที่นายโชคชัย คุณวาสี กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริษัทโตโยต้าแก่นนคร จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมสานฝันสร้างแหล่งเรียนรู้ เพื่อชุมชนบ้านกอก ด้วยการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนบ้านกอก มูลค่า 150,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนการอ่านหนังสือในชุมชน เมื่อเร็วๆนี้  ได้มาจากปรัชญาของโตโยต้า ที่ใช้ทั่วโลก คือ โตโยต้า จะต้องร่วมพัฒนาท้องถิ่นที่โตโยต้าเข้าไปทำธุรกิจ ให้มีความเจริญขึ้น  นั้นคือ โตโยต้าแก่นนครเอง ก็ได้นำแนวคิดนี้มาใช้ด้วยเช่นกันด้วย

       “วิสัยทัศน์นี้เปรียบได้ดั่งเข็มทิศที่มุ่งมั่นของบริษัท คือ บริษัทโตโยต้าแก่นนคร จำกัด เป็นบริษัทที่ทุกคนต้องการมาร่วมงานทุกคน ต้องการใช้บริการและทุกคนต้องการมาร่วมลงทุนด้วย ในการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมทางบริษัทโตโยต้าแก่นนคร จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้ชุมชน ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน  ให้เห็นผลอย่างชัดเจน และทำให้บริษัทฯมีความใกล้ชิดและมีความผูกพันที่ดีกับชุมชนอย่างยั่งยืนนาน”นายธีรนันท์  กล่าว

 

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads