วันศุกร์ 3 ธันวาคม 2021

ขนส่งจังหวัดขอนแก่น ขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) ครั้งที่ 15 หมวด ขข “ของค้ำ ของคูณ”

ขนส่งจังหวัดขอนแก่น ขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) ครั้งที่ 15 หมวด ขข “ของค้ำ ของคูณ”
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ขนส่งจังหวัดขอนแก่น ขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) ครั้งที่ 15 หมวด ขข “ของค้ำ ของคูณ”

เมื่อเวลา  13.30 น.วันนี้ 22 ก.พ. ที่ ห้องราชพฤกษ์ 4 – 6 โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น นายสุชัย  บุตรสาระ รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานแถลงข่าวประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) ประเภทรถเก๋ง -รถกระบะ 4 ประตูครั้งที่ 15 หมวด ขข ของค้ำ ขข ของคูณ 301 หมายเลข  จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะเปิดประมูล ในวันที่ 17-18 มี.ค.61 ที่ห้องคอนเวนขั่น 2-3 โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โดยมี ดร.พงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่น นายวิโรจน์  วิริยะจันทร์ ขนส่ง จ.ขอนแก่น ร่วมแถลง ตลอดจนมี  หน.ส่วนราชการ สื่อมวลชน และประชาชน ให้ความสนใจ และร่วมรับฟัง

นายวิโรจน์  วิริยะจันทร์

นายวิโรจน์  วิริยะจันทร์ ขนส่งจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นจะจัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไป (เลขสวย) Super Number ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง,รถกระบะ 4 ประตู) หมวดพิเศษที่มีอักษรนำหน้าเป็นอักษรคู่เหมือน ได้แก่ “ขข” อันมีความหมายเป็น “ของค้ำ ของคูณ” จำนวน 301 หมายเลข และพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ตามโครงการ “Happiness for All :ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยทุกคน” โดยวิธีเคาะไม้ซึ่งเสนอด้วยวาจา ในวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องคอนเวนชั่น 2 – 3 โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ถนนประชาสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

นายวิโรจน์ กล่าวอีกว่า ตัวอย่างตัวเลข ที่นำออกทำการประมูลมี 3 กลุ่มตัวเลข ดังนี้ กลุ่มที่ 1 เลขสี่ตัวเหมือน 1111 ถึง 9999 กลุ่มที่ 2 เลขคู่ 8 คู่ 9 เช่น 8899 , 8989 เป็นต้น เลขเดี่ยว 1 ถึง 9 เลขสองตัวเหมือน 11 ถึง 99 เลขสามตัวเหมือน 111 ถึง 999  เลขคู่ 1122 , 2277 , 9900 เป็นต้น โดยวิธีเคาะไม้ซึ่งเสนอด้วยวาจา ในวันที่ 17 -18 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องคอนเวนชั่น 2-3 โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยตลอดงานบริการอาหารเที่ยงและอาหารว่างฟรี แก่ผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประมูลทุกท่าน

นายวิโรจน์ กล่าวด้วยว่าทางสำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (เลขสวย) โดยติดต่อขอลงทะเบียนได้ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอบ้านไผ่, สาขาอำเภอชุมแพ, สาขาอำเภอพล และสาขาอำเภอน้ำพอง ในวันและเวลาราชการ หรือ ณ สถานที่จัดการประมูลในวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2561  (ซึ่งแผ่นป้ายทะเบียนรถจำนวน 301 หมายเลข หลวงปู่หนูอินทร์ กิตติสาโร เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พระเกจิอาจารย์ ได้ทำพิธีอธิษฐานจิตเสริมสิริมงคล เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561)

สำหรับเงินที่ได้รับจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถทั้งหมด จะนำเข้าสมทบกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)  หลักฐานการลงทะเบียน 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือเดินทาง  2.ใบมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน) ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น โทร. 080-7588558, 080-7588668 หรือ 1584

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads