สื่อฯทั่วประเทศกว่า 150 ชีวิต ลงพื้นที่ล่องใต้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 4 จังหวัด ตามนโยบายรัฐบาลท่องเที่ยว 4.0 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

สื่อฯทั่วประเทศกว่า 150 ชีวิต ลงพื้นที่ล่องใต้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 4 จังหวัด ตามนโยบายรัฐบาลท่องเที่ยว 4.0 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

สื่อฯทั่วประเทศกว่า 150 ชีวิต ลงพื้นที่ล่องใต้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 4 จังหวัด ตามนโยบายรัฐบาลท่องเที่ยว 4.0 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำสื่อมวลชนทั่วประเทศกว่า 150 ชีวิต ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้  สัมผัสร่องลอยเอกลักษณ์เชิง ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และจิตวิญญาณ ที่มีต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน

 เมื่อเวลา 09.00 น.ที่ โรงแรมแก้วสมุย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นายธีระ  อนันตเสรีวิทยา รอง ผวจ.สุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับพร้อมปล่อยขบวนคาราวานรถสื่อมวลชน ที่ร่วมโครงการ “ล่องใต้ สายวัฒนธรรม ไหว้ไปเที่ยวไป อิ่มบุญเพลินใจ ใน 4 จังหวัด ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชและพัทลุง โดยมีนายฑิฆัมพร สุทธิอุดมรัตน์ ผอ.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.สุราษฎร์ธานี และสื่อมวลชน จาก ทั่วประเทศ ร่วมขบวนกว่า 150 คน  

นายธีระ  อนันตเสรีวิทยา      

นายธีระ  อนันตเสรีวิทยา รอง ผวจ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่าในปัจจุบัน การท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหลักสำคัญทางเศรษฐกิจ ในการสร้างรายได้เข้าประเทศในอันดับต้นๆ ซึ่งการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นมีอยู่        อย่างหลากหลายหนึ่งในนั้น คือ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และจิตวิญญาณกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง ในแต่ละจังหวัดก็จะมีประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรม และความเชื่อทางจิตวิญญาณที่แตกต่างกันไป เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สร้างความน่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชม

นายธีระ  กล่าวอีกว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ที่รับผิดชอบการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมไหว้พระสำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่ได้มาเยี่ยมชม แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญทางจิตวิญญาณในแต่ละจังหวัดจะได้รับความประทับใจ พึงพอใจ และช่วยนำไปประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเพิ่มมากขึ้น

นายฑิฆัมพร สุทธิอุดมรัตน์

ด้านนายฑิฆัมพร สุทธิอุดมรัตน์ ผอ.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่าการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมไหว้พระวัดสำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เป็นการดำเนินตามนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ตอบสนองนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ต้อง การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความหลากหลายเป็นที่น่าสนใจ และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และจิตวิญญาณ ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และจิตวิญญาณให้เป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ และเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ของประชาชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่ใกล้เคียง

นายฑิฆัมพร กล่าวด้วยว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และจิตวิญญาณของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยประกอบด้วยจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสบรรยากาศทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม จิตวิญญาณ วิถีชีวิตชุมชน ได้จับจ่าย ซื้อสินค้าของดี ในแต่ละท้องถิ่นที่ได้มาเยี่ยมชมการจัดงานครั้งนี้ มีกำหนด 2 ครั้งๆละ 6 วัน 5 คืน ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน

 

 

 

About The Author

Related posts