วันจันทร์ 25 พฤษภาคม 2020

ทึ่ง เด็ก ป.5 รร.เมทนีดล ขอนแก่น คว้ารางวัลงานวิชาการเวทีระดับโลก

ทึ่ง เด็ก ป.5 รร.เมทนีดล ขอนแก่น คว้ารางวัลงานวิชาการเวทีระดับโลก

ทึ่ง เด็ก ป.5 รร.เมทนีดล ขอนแก่น คว้ารางวัลงานวิชาการเวทีระดับโลก

นายสุชัย  บุตรสาระ

นายสุชัย  บุตรสาระ รองผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า เป็นที่น่าภูมิใจแทนพี่น้องประชาชนชาวขอนแก่น ที่ ด.ญ.อริสา  อิวาย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมทนีดล จ.ขอนแก่น ประเทศไทย คว้ารางวัลนำเสนองานวิจัยดีเด่น  (Award of Excellent Poster Presentation)  ในหัวข้อ วิชาการด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน ขององค์กรนานาชาติด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชนบท จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัย Yezin Agricultural University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของ เมือง Nay Pyi Taw ประเทศเมียนมาเมื่อปลายเดือน ก.พ. 2561 ที่ผ่านมา

โดยที่ประชุมมีเข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นนักวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ คณาจารย์และ นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก จากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยต่างๆ ประมาณกว่า 200 คน จาก 21 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ ประเทศ อาร์เจนตินา ,ออสเตรีย, ออสเตรเลีย, บราซิล, กัมพูชา, เยอรมันนี, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, ซิบบับเว, เคนยา, มองโกเลีย, เมียนมา, เนปาล, ฟิลิปปินส์ ,ประเทศไทย, เวียดนาม, อิตาลี ,ภูฐาน, เม็กซิโก ,บอสเนีย, ปากีสถาน จากงานวิจัยที่ส่งเข้านำเสนอ จำนวน 142 เรื่อง เป็นการนำเสนอภาคบรรยาย จำนวน 79 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ จำนวน 63 เรื่อง

ด.ญ.อริสา  อิวาย

“เป็นที่ฮือฮาและทึ่งวงการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโทและ เอก ที่นักเรียนระดับประถมศึกษาสามารถสร้างงานบทความโครงการวิจัยและนำเสนอให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ อันสร้างชื่อเสียงให้กับชาวขอนแก่น ในเวทีระดับโลก เพราะเป็นนักวิจัยที่อายุน้อยที่สุด สามารถแสดงศักยภาพและนำเสนองานวิชาการ ได้อย่างน่าชื่นชม และยังได้รับความสนใจจากผู้สื่อข่าวหลายๆ ประเทศ”รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าวและว่า ต้องยกนิ้วให้กับเด็กเก่งเมทนีดลจังหวัดขอนแก่น ที่สร้างผลงานเชิงประจักษ์และสร้างชื่อเสียงให้กับวงการการศึกษาประเทศไทยอย่างสง่างามและเป็นตัวอย่างเด็กไทยยุคคุณภาพ

น.ส.อรทัย  สันติเมทนีดล

น.ส.อรทัย  สันติเมทนีดล ผอ.โรงเรียนเมทนีดล กล่าวว่า“เด็กหญิง อริสา   อิวาย เป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนเมทนีดล (คนปัจจุบัน) โดยมีแรงบันดาลใจจากตนเองในการริเริ่มเรียนรู้ เสนอการดำเนินงานโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยการจัดการขยะของเสียในโรงเรียน นำมาทำปุ๋ยไส้เดือนดินในโรงเรียนเมทนีดล ถือเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีมากตามปรัชญาโรงเรียนและแนวทางเรียนรู้คิดเป็นด้วยตนเอง (Active Learning) ของโรงเรียนอีกด้วยซึ่งดิฉันและคณะคุณครูเห็นด้วยและสนับสนุนโครงการลงมือปฏิบัติทั้งโรงเรียนแต่ไม่เพียงเท่านั้น อริสายังแจ้งว่า หนูสนใจอยากเขียนบทความทางวิชาการ โดยนำประเด็นการใช้ประโยชน์ของเสียสิ่งเหลือทิ้งจากการใช้ในโรงเรียน ส่งงานวิจัยร่วมระดับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยชั้นนำ ดิฉันและคุณแม่ของน้องจึงประสานงานกัน เพื่อเป็นเสมือนพี่เลี้ยงและเปิดโอกาสให้ ทั้งนี้อริสา กลุ่มเพื่อน และรุ่นน้องนักเรียนจะตรวจงานปุ๋ยไส้เดือนดินทุกวันที่สวนของโรงเรียน ทั้งเข้าศึกษาดูงานที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทั่งผลงานบทความเสร็จสิ้น พร้อมนำเสนอด้วยตนเองที่ประเทศเมียนมา…ทุกคนปลื้มใจมากๆและภูมิใจที่อริสานักเรียนของเราเป็นนักวิจัยวัยเยาว์และคว้ารางวัลนำเสนอวิจัยได้อีกด้วย ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้จัดงานที่เปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนระดับประถมค่ะ

เช่นเดียวกับ น.ส.ภัทราภรณ์วรชิน ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กล่าวว่า “เด็กหญิงอริสา เป็นเด็กที่มีความตั้งใจดีเยี่ยมที่อยากจะนำโครงการปุ๋ยไส้เดือนดินมาใช้ในโรงเรียนหลังจากที่เรียนรู้จากคุณแม่ เพื่อให้พี่ๆน้องๆได้ศึกษาการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนจากไส้เดือนตัวจิ๋วกับของเหลือทิ้งจากห้องครัวในโรงเรียน คุณครูถือว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและก่อเกิดองค์ความรู้ที่ดีให้กับนักเรียนได้นำไปต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆค่ะ”

About The Author

Related posts