วันอาทิตย์ 4 ธันวาคม 2022

โรงเรียนสนามบิน จัดพิธีฉลองโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนิทรรศการ ทางวิชาการเปิดโลกการเรียนรู้สู่สาธารณชน (Open House) ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสนามบิน จัดพิธีฉลองโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนิทรรศการ ทางวิชาการเปิดโลกการเรียนรู้สู่สาธารณชน (Open House) ปีการศึกษา 2560
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

โรงเรียนสนามบิน จัดพิธีฉลองโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนิทรรศการ ทางวิชาการเปิดโลกการเรียนรู้สู่สาธารณชน (Open House) ปีการศึกษา 2560

 

  เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 มีนาคม ที่หอประชุม ชั้น 1 โรงเรียนสนามบิน ดร.ภูมิพัทร เรืองแหล่   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 (ผอ. สพป.ขอนแก่น เขต 1)เป็นประธาน ในพิธีฉลองโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการทางวิชาการเปิดโลกการเรียนรู้สู่สาธารณชน (Open House) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ดร.วรโชติ  พัฒนดำรงจิตรประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.สนามบิน ดร.เวหา   เลพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามบิน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูบุคลากรผู้ปกครองและผู้มีเกียรติ และนักเรียน ร่วมงานกว่า 1,000 คน 

 

ดร.ภูมิภัทร    เรืองแหล่    ผอ.สพป.ขอนแก่นเขต 1

  ดร.ภูมิภัทร    เรืองแหล่    ผอ.สพป.ขอนแก่นเขต 1 กล่าวว่าการจัดงานนิทรรศการ ทางวิชาการเปิดโลกการเรียนรู้สู่สาธารณชน (Open House)ของโรงเรียนสนามบิน  ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงผลงานนักเรียนครูและโรงเรียนในรอบปีการศึกษา ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนผู้ปกครอง และคณะกรรมการ สถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเพื่อเป็นพื้นฐานกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัวชุมชนและสถาบันการศึกษา โดยในปี 2560

 

 ดรภูมิภัทร    กล่าวอีกว่าโรงเรียนสนามบินนั้นมีผลงานของนักเรียนครูที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอย่างมากมายเป็นที่น่าภาคภูมิใจซึ่งได้นำเสนอผลงาน ณ.ห้องประชุมแห่งนี้ เช่นรางวัลชนะเลิศโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งขอนแก่นคอนเทสต์ในงานเทศกาลงานไหมประจำปี 2560 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับชาติได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด)และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนสนามบินและโรงรางวัลเหรียญทองกิจการอื่นที่ไม่สามารถหากล่าวนำเสนอได้ทั้งหมดนอกจากนี้การจัดนิทรรศการทางวิชาการ การแสดงผลงานของนักเรียนยังได้นำเสนอในห้องเรียนของทุกระดับชั้นเพื่อให้ผู้ปกครองได้เข้าร่วมชมและประเมินผลงานของบุตรหลานตนเองร่วมกับครูประจำชั้น

ดร.วรโชติ   พัฒนดำรงจิตร

 ด้าน ดร.วรโชติ   พัฒนดำรงจิตร ประธานคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.สนามบิน กล่าวว่า ต้องขอแสดงความชื่นชมการจัดนิทรรศการทางวิชาการ Open House ของโรงเรียนสนามบิน ซึ่งแสดงให้เห็นตัวอย่างผลการดำเนินงานของคณะครูนักเรียนโรงเรียนสนามบินที่ร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะมุ่งสร้างเสริมและพัฒนาให้เด็กไทยเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและการมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างคุณภาพให้กับประเทศชาติโดยรวมและเป็นการช่วยสร้างยุวชนรุ่นใหม่ซึ่งจัดเป็นอนาคตของประเทศไทยให้สามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

 

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads