วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

กรมวิทยาศาสตร์บริการลงพื้นที่หนุน ห้องปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงมาตรฐานสากล

กรมวิทยาศาสตร์บริการลงพื้นที่หนุน ห้องปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงมาตรฐานสากล
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

กรมวิทยาศาสตร์บริการลงพื้นที่หนุน ห้องปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงมาตรฐานสากล

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 มีนาคม ที่ห้องศรีจันทร์ 2 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น นางอุมาพร สุขม่วงอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นประธานเปิดการสัมมนาการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลการทดสอบสำหรับ SME ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่องกลการการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมของกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมี

นางดุษฎี มั่นความดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ และนางวรรณี ภู่ไพบูลย์นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ เป็นวิทยากร ผู้ประกอบการห้องปฏิบัติการเคมีและห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมงานประมาณ 100 คนจาก 50 ห้องปฏิบัติการ

นางอุมาพร สุกม่วง

นางอุมาพร สุกม่วง กล่าวว่ากรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)มุ่งเน้นสร้างกลไกการตรวจสอบและรับรองเพื่อให้ผลิตสินค้าและบริการมีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคจึงจัดสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารงานคุณภาพและวิชาการให้แก่ห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/ iec 17025 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลการทดสอบสำหรับผู้ประกอบการ smes ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่ง วศ.ได้จัดสัมมนาครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 เพื่อกระตุ้นให้ห้องปฏิบัติการSMEs เห็นความสำคัญของการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการการปฏิบัติคุณภาพผลการทดสอบการพัฒนาบุคลากรการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัวชนในรูปแบบต่างๆ

โดยนางอุมาพร ย้ำว่าสินค้ามาตรฐานต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกันซึ่งการนี้ที่ วศ.ได้เสริมสร้างศักยภาพห้องปฏิบัติการทดสอบสู่มาตรฐานสากลส่งผลให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของผู้ประกอบการ smes ในพื้นที่ช่วยสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ.

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads