วันจันทร์ 4 มีนาคม 2024

คลัง ปตท. จัด Safety Day ต่อเนื่องเป็นปีที่ 27

คลัง ปตท. จัด Safety Day ต่อเนื่องเป็นปีที่ 27
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

คลัง ปตท. จัด Safety Day ต่อเนื่องเป็นปีที่ 27

ด้วยมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมตามนโยบายหลักในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน พร้อมกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตแก่ชุมชนและเยาวชนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ คลังปิโตรเลียมขอนแก่น ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันความปลอดภัยสายปฏิบัติการคลังปิโตรเลียมหน่วยธุรกิจน้ำมันครั้งที่ 27 ประจำปี 2561 ร่วมกับ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปิโตรเลียมขั้นปลาย นางสาวจิราพร  ขาวสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน และนายกฤษณ์ อินแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน บริษัทปตท.จำกัด(มหาชน)เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจด้านความปลอดภัยในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานการระงับการเหตุฉุกเฉินและการดำเนินงานของปตท.ภายใต้นโยบาย คุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ประชาชนและเยาวชนใน จังหวัดขอนแก่น โดยมี พ.ต. อ.วัชระพงศ์  ฉุยฉาย ผกก.สภ.เวฬุวัน พ.ต.ท.จินดา เทพยศ รอง.ผกก.(ป) นายสิทธิกุล  ภูคำวงศ์ รองนายก อบจ.ขอนแก่น ร่วมงาน  ซึ่งถือเป็นคลังปิโตรเลียมระดับประเทศที่ได้รับรางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานติดต่อกัน 14 ปีซ้อน


         นายอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. เปิดเผยว่า วันความปลอดภัย สายปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม หน่วยธุรกิจน้ำมัน ครั้งที่ 27 ประจำปี 2561” หรือ Safety Day จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 27 จากที่หมุนเวียนไปตามคลังต่างๆ ทั่วประเทศ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการสาระความรู้ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต รวมทั้งการสาธิตระบบความปลอดภัยต่างๆ อาทิ การใช้ก๊าซหุงต้มอย่างปลอดภัย การระงับเหตุฉุกเฉินเบื้องต้น และการสาธิตระบบความปลอดภัยต่างๆ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้ประชาชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

นอกจากนี้ ปตท. เล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยบนท้องถนน จึงได้มอบกรวยยางจราจร จำนวน 150 อัน ให้แก่ สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น มณฑลทหารบกที่ 23 และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ในการขับขี่และลดอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้นได้ รวมทั้งยังร่วมสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนไทย ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดี ความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน 14 ทุน รวมมูลค่า 54,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นในงานอีกด้วย

 “ปีนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ ปตท. ได้จัดงานวันความปลอดภัยฯ ครั้งที่ 27 ขึ้น ณ คลังปิโตรเลียมขอนแก่น จ.ขอนแก่น เพื่อช่วยย้ำเตือนถึงความปลอดภัยซึ่งเป็นหัวใจหลักในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานของชาว ปตท. ที่มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน เพราะชุมชนรอบสถานปฏิบัติการของ ปตท. ก็เปรียบเหมือนดังครอบครัวของ ปตท. เช่นกัน” นายอรรถพลฯ กล่าวในตอนท้าย

 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads