วันเสาร์ 2 กรกฎาคม 2022

ปอดเหล็ก แห่ !เดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี ปี 61 สนามที่ 4  จ.ขอนแก่น

ปอดเหล็ก แห่ !เดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี ปี 61 สนามที่ 4  จ.ขอนแก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ปอดเหล็ก แห่ !เดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี ปี 61 สนามที่ 4  จ.ขอนแก่น

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ เครือข่ายคนไทยไร้พุง มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการฯ สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run 2018 ใน 5 จังหวัด 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี แข็งแรง และมี Healthy Lifestyle ซึ่งเป็นวิถีสุขภาพดีมีความสุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนโรงพยาบาลในพื้นที่ รวมทั้งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กระจายรายได้

เมื่อเวลา 05.50 น.วันที่ 2 มิ.ย.ที่ สวนสาธารณะ บึงทุ่งสร้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานงานเดินวิ่งการกุศลสร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run 2018 by Dutch Mill ดัชมิลล์ สนามภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่นโดยมี นพ.พีระ อารีรัตน์ สสจ.ขอนแก่น นายพรชัย สวัสดิ์สุขสบชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทดัชมิลล์ จำกัด ศ.(เกียรติคุณ)พญ.วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยพ.อ.(พิเศษ)ศ.นพ.ทวี ทรงพัฒนาศิลป์ประธานมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิทยากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มขอนแก่น ผศ.นพ ธเนศ รังษีขจี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการสื่อสารองค์กร คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ขอนแก่น นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผอ.ททท.สำนักงานขอนแก่น น.ส.กนกวรรณ ดุงศรีแก้ว รองผอ. ททท.สำนักงานจังหวัดขอนแก่น นายอารยะ โรจนวณิชชากร ที่ปรึกษาสำนักงานอาหารสำนักงานคณะการอาหารและยา นายณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิแผนกิจกรรมทางกายสำนักงานกองทุนสนับสนุนเสริมสุขภาพ (สสส .) นานยุทธ วงษ์ศิริ ผอ.สำนักงานศึกษาธิการนครขอนแก่น และนักวิ่ง กว่า 2,300 คนร่วมงาน

นายสุชัย บุตรสาระ

นายสุชัย บุตรสาระ รอง ผวจ.ขอนแก่น กล่าว่าจังหวัดขอนแก่น โดยท่านสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น มีความมุ่งหวังที่จะช่วยส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี แข็งแรง มี Healthy Lifestyle อันเป็นวิถีสุขภาพดี มีความสุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากการใช้วิถีชีวิตไม่ถูกต้อง และขาดสมดุล โดยรัฐบาล มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านอาหาร สุขภาพ และโภชนาการที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภค ด้วยการสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสาร และกิจกรรมต่างๆ ของทางจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของภาคีเครือข่ายสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง

รศ .นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

รศ .นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มข. กล่าวว่าในปัจจุบันการใช้ชีวิตของผู้คน ทำให้มีผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ อันดับ3 ของประเทศ ที่มีอัตราผู้เสียชีวิตสูงและคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้น หรือโรคเบาหวาน ขณะนี้เกิดในกลุ่มเด็กวัยรุ่นและวัยทำงานมากขึ้น โดนฝยการที่วงการผลิตอาหารทั่วประเทศช่วยกันผลิตอาหารคุณภาพ ลดปริมาณน้ำตาลลงเป็นสิ่งที่ดี แต่เรื่องอาหารเป็นเรื่องยากที่จะควบคุม เป็นกิเลสที่บางคนอาจตัดไม่ได้ ดังนั้น หากตัดไม่ได้ก็ต้องออกกำลังกายให้มากขึ้น การเดิน-วิ่ง เป็นการออกกำลังกายที่สามารถช่วยแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ และโรคกระดูกพรุน ทุกคนควรรักษามวลกระดูกไว้ให้ดีที่สุด  ลดของหวาน มัน เค็ม  เข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพราะสุขภาพเป็นของตัวเองไม่มีใครทำแทนได้ อย่าเคยชินกับไลฟ์สไตล์ปกติ จนลืมนึกถึงอนาคต ด้วยการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ ร่วมกับการออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อสุขภาพที่ดีและแข็งแรงในระยะยาว

 

นางสาวภาวิตา ศรีมูลเลิศ

ด้านนางสาวภาวิตา ศรีมูลเลิศ นักวิ่งจากจังหวัดขอนแก่นอายุ 36 ปี อาชีพอิสระ ในการเข้าร่วม แข่งขันเดินวิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพ โซนภาคอีสาน ที่ จังหวัดขอนแก่น ในครั้งนี้ ตนเลือกวิ่งประเภทฟันรันระยะทาง 5 กิโลเมตร สำหรับการเข้าร่วมแข่งขันวิ่งในครั้งนี้ ทราบข่าวจากทางอินเตอร์เน็ต “เว็ปเพจวิ่งไหนดี”ดังนั้นตนอยากฝากไปยังพี่น้องประชาชนทั่วประเทศว่า อยากขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันวิ่งเพื่อสุขภาพ พร้อมทั้งรักตัวเอง ด้วยการออกกำลังกาย เพราะขนาดตัวเองอายุ 36 ปี ใบหน้ายังดูเด็ก เพราะดูแลตัวเอง อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นเรื่องสำคัญคือการใส่ใจสุขภาพ ที่ดีที่สุด 1 ในนั้นการออกกำลังกายคือการวิ่ง

นายพรชัย สวัสดิ์สุขสบชัย

นายพรชัย สวัสดิ์สุขสบชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด กล่าว่าในปี 2561 นี้ ทางกลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ได้เดินหน้าสานต่อกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพดี ภายใต้โครงการ Dutch Mill Healthy Lifestyle ตั้งเป้า 200,000 คน โดยเข้าร่วมสนับสนุนงานวิ่งต่างๆ ทั่วประเทศ และได้ริเริ่มโครงการเดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run 2018 จัดงานวิ่งเพื่อสุขภาพใน 5 สวนสวย 5 จังหวัด ใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อต่อยอดสร้างการรับรู้ให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพตัวเอง โดยมีเป้าหมายส่งเสริมสุขภาพและวิถีชีวิตที่ดีและมีความสุข (Healthy Lifestyle) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) สำหรับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะสมทบทุนมอบให้โรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อนำไปต่อยอดใช้ในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กระจายรายได้ในท้องถิ่น สำหรับ สนามที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 230,000 บาท

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads