วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

ซิโก้ “ชวนคนขอนแก่นทั้งเมือง เดิน-วิ่ง การกุศลซื้ออุปกรณ์กีฬา

ซิโก้ “ชวนคนขอนแก่นทั้งเมือง เดิน-วิ่ง การกุศลซื้ออุปกรณ์กีฬา
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

“ซิโก้ “ชวนคนขอนแก่นทั้งเมือง เดิน-วิ่ง การกุศลซื้ออุปกรณ์กีฬา


มูลนิธิซิโก้ผู้ริเริ่มจีดกิจกรรมดีๆกิจกรรมสาธารณะเพื่อนำรายได้สมทบทุนในการสนับสนุนลูกฟุตบอลมอบให้กับโรงเรียนหรือ หน่วยงานการศึกษาที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุม กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล 2018 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยมีนายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายเกียรติศักดิ์ เสนาเมือง (ซิโก้) อดีตครูผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก อาจารย์นิติศาสตร์ และที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นดร.ราวีวัฒน์ รัตนโกเศศ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ดร.วีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ดร.กษม ชนะวงศ์ อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย นายชัชวาลย์ เหล่าชื่นชมกุล กต.ตร.จังหวัดขอนแก่น ตัวแทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนกัลยาณวัตร นำพองศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น มูลนิธิซิโก้ ร่วมประชุม

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์

นายธีระศักดิ์ กล่าวว่าสืบเนื่องจากมูลนิธิซิโก้ผู้ริเริ่มกิจกรรมดีๆกิจกรรมสาธารณะเพื่อนำรายได้สมทบทุนในการสนับสนุนลูกฟุตบอลมอบให้กับโรงเรียนหรือ หน่วยงานการศึกษาที่ขาดแคลนทั่วประเทศ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล “Ten Thousand Run for Kids 2018” 2018 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2561 ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อความสามัคคี เพื่อจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้เยาวชนในพื้นที่ขาดแคลน ซึ่งเปิดโอกาสให้พี่น้องประชนชนทั่วไปในจังหวัดร่วมกิจกรรม ร่วมบริจาคเงินเข้าโครงการฯ อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น

นายธีระศักดิ์ กล่าวด้วยว่ากิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล “Ten Thousand Run for Kids 2018” 2018 แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เดิน 3 กิโลเมตร (WALK 3 Km) ค่าสมัคร 500 บาท และ วิ่ง 5 กิโลเมตร (RUN 5 Km) ค่าสมัคร 900 บาท ท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น และเครือข่ายสถาบันการศึกษา (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) ซึ่งมีขั้นตอนการสมัคร ดังนี้
1.กรอกข้อมูลใบสมัคร
2.ชำระค่าสมัคร
3.เก็บหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร เพื่อใช้ในการติดต่อรับของที่ระลึก (เสื้อ – เบอร์วิ่ง) ตามวัน-เวลาที่กำหนด
การติดต่อรับของที่ระลึก แสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเอกสารการสมัคร

นายธีระศักดิ์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้กิจกรรมดีๆจะเกิดขึ้นเสียไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากคนขอนแก่น ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคม ชมรม สถาบันการศึกษา อีกทั้งนักกีฬา ดารา นักแสดง และคนไทยทั้งประเทศทั่วทุกภาคที่สนใจร่วมกิจกรรมหรืออยากสมทบทุนไปกับมหกรรมเดิน-วิ่งการกุศล นอกจากนี้ คุณซิโก้ มีเซอร์ไพร์ทครั้งใหญ่แก่ชาวขอนแก่น โดยจะขอเชิญพี่ๆน้องๆนักกีฬาชาวขอนแก่นที่ประสบผลสำเร็จที่เป็นลูกหลานชาวขอนแก่น รวมถึงดารา นักแสดง จะมาร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล 2018 ในวันที่ 9 กันยายน 2561 ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง นับว่าเป็นความโชคดีของชาวขอนแก่น รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น (สำนักการศึกษา) หรือเบอร์โทรศัพท์ 043 – 225166 ในวันและเวลาราชการ

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads