วันเสาร์ 2 กรกฎาคม 2022

คณะแพทย์ มข. พร้อมจัด “วันศรีนครินทร์”ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

คณะแพทย์ มข. พร้อมจัด “วันศรีนครินทร์”ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

คณะแพทย์ มข. พร้อมจัด “วันศรีนครินทร์”ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เตรียมจัดงาน “วันศรีนครินทร์” รำลึกถึงสมเด็จย่า พร้อมเชิญประชาชนร่วมบริจาคสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ มุ่งช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่รับการรักษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น พร้อมถ่ายทอดสดรายการเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า เสาร์ที่ 14 กรกฎาคมนี้ผ่านช่อง NBT

เมื่อเร็วนี้ ที่ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)      รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มข. เป็นประธาน การแถลงข่าวการจัดกิจกรรมวันศรีนครินทร์ ประจำปี 2561 ชีวิตยังมีหวัง ด้วยพลังแห่งการให้ “Hop and Help “โอกาสแห่งความหวังโอกาสแห่งความช่วยเหลือ โดยมีนายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการฝ่ายจัดหาทุน แถลงข่าวแนวทางการจัดหาถึงสิทธิ์ประโยชน์พร้อมด้วยรศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงบาลศรีนครินทร์ มข.ร่วม ชี้แจงรายละเอียด ตอบข้อซักถามต่อสื่อมวลชน โดยมีเจ้าของผู้ประกอบการร้านค้า ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ  ร่วมแถลงข่าวเตรียมงาน “วันศรีนครินทร์ ประจำปี 2561”

นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำจร

นายอภิสิทธิ์  รุจิเกียรติกำจร ประธานฝ่ายจัดหาทุน สมทบ กองทุนวันศรีนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่าตนเองได้รับเกียรติให้เป็นประธานฝ่ายจัดหาทุนมากว่า 10 ปี  ได้ติดตามความก้าวหน้าของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และกองทุนวันศรีนครินทร์ฯ มาโดยตลอด และตลอดปีที่ผ่านมา พบว่ามีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในเรื่องการบริจาคเชิญชวนให้ทุกคนมีส่วนร่วมบริจาคเพื่อกองทุนฯ  ซึ่งถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่จริงๆ ที่เราได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ให้เขาคลายทุกข์ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้คลายกังวล  ทั้งกายและใจ   อีกทั้งผู้บริจาครายใหม่ก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  ผมขอชื่นชมการจัดงานมีพัฒนาการจัดงานให้มีความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพมากขึ้น  และหวังว่าการจัดงานครั้งนี้คงจะเป็นอีกปีที่เราจะได้รับความสำเร็จของการจัดงาน

รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์  

ด้าน รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงบาลศรีนครินทร์ มข.กล่าวว่าในปีที่ผ่านมากองทุนวันศรีนครินทร์ มีรายรับรวมทั้งสิ้น  26,747,372.55  บาท และมีการจัดสรรงบประมาณตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.ใช้จ่ายด้านการพยาบาลผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการรักษาเกินสิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 21,936,989.01 บาท 2.เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ และการฝึกอบรมแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ 4,690,000.00  บาท 3.เพื่อสนับสนุนวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์1,707,720.00  บาท4.เพื่อสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 2,000,000.00 บาทรวมการจัดสรรงบประมาณตามวัตถุประสงค์เป็นเงินทั้งสิ้น 30,334,709.01 บาท

นพ.อภิชาติ กล่าวอีกว่าเงินในส่วนที่ขาดได้นำเงินบริจาคที่มีอยู่ในกองทุนมาสมทบเพิ่มเติมการจัดงานวันศรีนครินทร์ ได้รับความสำเร็จ และความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์  ในการออกอากาศ ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561  เวลา 22.00-24.00 น. ทาง สทท. ช่อง 11 จังหวัดขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มข.กล่าวว่าการจัดงานในปีนี้ว่า การจัดกิจกรรม ของวันศรีนครินทร์ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมเทิดพระเกียรติ และกิจกรรมจัดหาทุนเพื่อสมทบ “กองทุนวันศรีนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวอีกว่าสำหรับผู้ที่ประสงค์จะบริจาค นอกจากจะได้รับกุศลอันยิ่งใหญ่  ยังสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้ สองเท่า ด้วย และผู้ที่บริจาคตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไปจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามระเบียบของกองทุน พร้อมผู้จัดงานจะได้เรียนเชิญท่าน เข้าร่วมพิธีมอบเงินบริจาคสดในรายการพิเศษทางโทรทัศน์สำหรับ ผู้บริจาคที่มียอดบริจาค 2 ล้านบาท ขึ้นไป ที่มีความประสงค์จะทำป้ายชื่อติดหน้าห้องพิเศษ ทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ จะได้ดำเนินการจัดทำป้ายพิเศษเดี่ยวให้ตามระเบียบของกองทุน

 

ท้ายสุด รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวด้วยว่าอยากขอเชิญชวนทุกท่านบริจาคตามจิตศรัทธา เพื่อสมทบ “กองทุนวันศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”  สอบถามได้ละเอียดต่างๆ ได้ที่  โทรศัพท์ (043) 363 688 และ  (043)  363 130  ทุกวัน เวลาราชการและสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกองทุนวันศรีนครินทร์ ตามบัญชีดังต่อไปนี้ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนประชาสโมสร เลขที่ 411-0-95111-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาม.ขอนแก่น เลขที่ 551-2-93970-3ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา ม.ขอนแก่น              เลขที่ 438-1-12345-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขา ม.ขอนแก่น    เลขที่ 549-2-07788-9ท่านที่บริจาคผ่านบัญชีธนาคารและประสงค์จะรับใบเสร็จเพื่อไปลดหย่อนภาษีให้ส่ง หลักฐานการโอนเงิน (Pay in slip) พร้อมแนบชื่อ-สกุล ที่ใช้ในการออกใบเสร็จ เบอร์ติดต่อกลับ และที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จ ช่องทาง ดังนี้ 1. e -mail : SWF@KKU.AC.TH 2. FAX .043-363345

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads