วันเสาร์ 10 มิถุนายน 2023

มข.ร่วมมือ บ.ออโต้โมชั่นเวิร์ค จับนักศึกษาฝึกปฏิบัติของจริง    

มข.ร่วมมือ บ.ออโต้โมชั่นเวิร์ค จับนักศึกษาฝึกปฏิบัติของจริง    
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

มข.ร่วมมือ บ.ออโต้โมชั่นเวิร์ค จับนักศึกษาฝึกปฏิบัติของจริง

    

เพื่อเตรียมการรองรับ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ที่กำลังเข้ามาในเวลาอันใกล้ ด้วยการให้ความสำคัญในการเตรียมพร้อมของบุคลากร ให้รู้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ในด้านพัฒนาระบบอัตโนมัติให้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในยุคอนาคต นำพาสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 29 มิ.ย. ที่ คลังสินค้า บริษัทออโต้โมชั่นเวิร์ค จำกัด  ถ.เลี่ยงเมือง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  ม.ขอนแก่น ร่วมลงนามความร่วมมือ กับนายวินิจ เสรีโยธิน กรรมการผู้จัดการบริษัท ออโต้โมชั่นเวิร์ค จำกัด ในด้านการศึกษาวิจัยการพัฒนาบุคลากรการบริหารจัดการองค์ความรู้การศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านระบบอัตโนมัติ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตและโลจิสติกส์แบบอัตโนมัติ การพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยมี คณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ม.ขอนแก่น ตลอดจน ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทออโต้โมชั่นเวิร์ค จำกัด และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายวินิจ  เสรีโยธิน

นายวินิจ  เสรีโยธิน กรรมการผู้จัดการออโต้โมชั่นเวิร์ค จำกัด กล่าวว่าเนื่องจากทุกวันนี้ เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างรวดเร็วจึงทำให้ระบบอัตโนมัติเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในยุคอนาคต เพื่อเร่งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงทำให้ประเทศไทยต้องการเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่กำลังเข้า มาในเวลาอันใกล้ โดยต้องให้ความสำคัญในการเตรียมพร้อมของบุคลากรจึงนำมาซึ่งการทำบันทึกความเข้าใจร่วมมือในครั้งนี้ รวมถึง เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอุตสาหกรรมประมงอัตโนมัติเพื่อตอบสนองต่อการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)ที่มุ่งเน้นการสู่อินเตอร์ของสรรพสิ่ง( Internet of things:IOT)ของประเทศไทย

นายวินิจ กล่าวด้วยว่าเมื่อเราอยู่ที่ จ.ขอนแก่น เป็นคนขอนแก่น  ก็จะใช้ความรู้เป็นหลักในเรื่องการพัฒนาคน เพราะเทคโนโลยีนั้น เมื่อเราไปอยู่กับบริษัทใหญ่ๆจะไม่ค่อยมีคนรู้เรื่อง ดังนั้นเลยมองเห็นว่ามหาลัยขอนแก่น น่าจะเป็นแหล่งที่ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่มีความเข้าใจในเทคโนโลยี โดยเฉพาะมันจะเป็นจุดแข็ง เป็นของใหม่ของ จ.ขอนแก่นในอนาคต เพราะถ้าเรียนจบมามีความเชี่ยวชาญในการบริหารขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีที่เดียวในประเทศไทย  ดั่งเช่นนักเรียนที่จบมา ส่วนใหญ่ บอกว่าในตำราที่เรียนมา ไม่เคยเห็น แต่ได้มาเห็นของจริง

นายวินิจ กล่าวอีกว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางบริษัทฯ จึงมีการติดต่อกับทางมหาลัยขอนแก่น ให้ส่งนักศึกษา มาเรียนฝึกปฏิบัติ ที่โรงงานแห่งนี้นั้น จะได้เรียนรู้ทุกอย่างที่เป็นจริง ที่เขาใช้กันจริงๆซึ่งในปัจจุบันเราทำ 2 โครงการไปให้มหาลัยขอนแก่น คือทำระบบเอสเอส (SS)ขนาดเล็กเพื่อให้ได้ทดลองในการควบคุมในการคอนโทรล พื้นที่ในตัวมหาลัยขอนแก่น แล้วยังมองว่าในอนาคตจะมีการร่วมมือกันอีกมากมาย เช่นการทำโอทีข้อความการปลูกผักขึ้นไปในแนวสูงในระดับ 20 เมตร ที่ประเทศญี่ปุ่น และประเทศแถบยุโรปทำเขาลงมือทำมานานแล้ว

นายวินิจ กล่าวต่อว่าในอนาคต ทางบริษัทฯจะดำเนินการปลูกพืชกันอยู่ในแนวสูง โดยใช้พื้นที่ แค่นิดเดียว ด้วยการนำระบบอัตโนมัติในการเคลื่อนย้ายในการควบคุมแสงทั้งหมด เพราะเป็นพื้นฐานของบริษัทฯ  เรียกชื่อว่าการทำ คอมพิวเตอร์แวร์เฮ้าส์(automatic Warehouse) เป็นการประหยัดพื้นที่ แถมประหยัดค่าใช้จ่าย สำหรับตัวอย่างของลูกค้าที่มาใช้บริการของบริษัทฯ อาทิที่แบงค์ชาติ จ. ขอนแก่นในห้องมั่นคง เป็นที่ต้องเบิกโดยใช้ Robot แล้วใช้ในการจัดเก็บเงินภายใน พร้อมทั้งทำให้กับคิงพาวเวอร์ในเรื่องของการจัดการเรื่องเวลาช้อปปิ้งแล้วส่งของไปที่สนามบิน ให้อัตโนมัติgxHo9ho

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล 

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี  ม.ขอนแก่น กล่าวว่า การที่ มข.เข้ามาร่วมมือกับบริษัทใหญ่เช่นบริษัท ออโต้โมชั่นเวิร์ค จำกัด  มหาลัยเองก็จะได้ประโยชน์ในการที่เอาของจริง  มาให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ และอาจารย์ก็สามารถทำวิจัยเพื่อที่จะพัฒนาระบบให้มันดีขึ้น เสร็จแล้วนำมาต่อยอด  พัฒนาไปในสาขาอื่นได้อีก เช่นนำมาใช้ในการจัดเก็บสินค้าทางด้านอุตสาหกรรม หรือนำมาใช้ในระบบลำเลียงในแนวสูงก็ ตลอดจนเอาไปทำระบบเกษตรในแนวสูง เช่นปลูกผักในที่สูง เพราะสามารถนำไปต่อยอดได้

ศ.ดร.ศุภชัย กล่าวอีกว่าดังนั้นจำเป็นต้องอาศัยสถานที่ประกอบการจริงของภาคเอกชน แล้วร่วมกันหารายได้นำมาทำด้วยกัน มันถึงจะทำได้ไม่สิ้นสุด ส่วนในการ (MOU) ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือในการที่จะต่อยอดแล้วพัฒนาระบบของเอกชนให้มันดีขึ้น  สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการร่วมมือลงนาม MOU ในลักษณะของการที่ทำงานร่วมกัน ต้องขอบอกว่าผู้ประกอบการว่ามีทรัพยากรที่เหนือกว่ามากทางมหาวิทยาลัย ซึ่ง มีการทดลองจริงมีเครื่องไม้เครื่องมือแบบ มหาวิทยาลัย หรือมีองค์ความรู้มีนักศึกษามีงานวิจัยมีเวลาที่จะพัฒนา ถ้าเราสามารถทำความร่วมมือได้ จะทำให้งานมันพัฒนาต่อยอดขึ้นไปในระดับที่สูงได้และต้นทุนลดลงประสิทธิ ภาพสูงขึ้น

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads