วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

จ.ขอนแก่น จัดใหญ่งานมหกรรมวิทย์ฯ ภูมิภาค ครั้งที่ 3

จ.ขอนแก่น จัดใหญ่งานมหกรรมวิทย์ฯ ภูมิภาค ครั้งที่ 3
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

จ.ขอนแก่น จัดใหญ่งานมหกรรมวิทย์ฯ ภูมิภาค ครั้งที่ 3

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลุยจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่ภูมิภาค  ครั้งที่ 3 อย่างต่อเนื่องกับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น KICEมุ่งขยายโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วย“วิทย์สร้างคน”หวังสร้างแรงบันดาลใจสู่เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเต็มที่

เมื่อวันที่  29 มิถุนายน  ที่ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล  ผวจ.ขอนแก่นเป็นประธานแถลงข่าวงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น KICE โดยมี ดร.อภิญาณ์   หทัยธรรม  รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) นายสมชาย  ชมภูน้อย  ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นักเรียน และสื่อมวลชน ร่วมรับฟังแถลงข่าว

ดร.อภิญาณ์   หทัยธรรม  รอง ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า เนื่องจากปี2560 ที่ผ่านมาทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในส่วนกลาง มียอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,106,724 คน เมื่อคิดเป็นร้อยละของผู้เข้าชมจากภูมิภาคต่าง ๆ แบ่งได้ ดังนี้ ภาคกลางร้อยละ 66.14 ภาคตะวันออกร้อยละ13.08 ภาคเหนือร้อยละ10.93 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 8.53 และภาคใต้ร้อยละ1.32 จากข้อมูลนี้พบว่าผู้เข้าชมส่วนใหญ่มาจากภาคกลางและจำนวนผู้เข้าชมจากภูมิภาคต่าง ๆ ค่อนข้างน้อยเนื่องจากอุปสรรคจากระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางและมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้พลาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ไปอย่างน่าเสียดาย

ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเยาวชนและประชาชนคนไทยในภูมิภาคต่าง ๆ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้มอบหมายให้ อพวช. ดำเนินการจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค” รวม 4 ภูมิภาคทั่วประเทศขึ้น โดยที่ผ่านมาครั้งแรกจัดที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 4-10 มิถุนายนและครั้งที่ 2 ที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 13-19 มิถุนายน ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนและประชาชนจากภาคเหนือและภาคใต้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก และครั้งนี้ถือเป็นการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

ดร.อภิญาณ์  กล่าวอีกว่า โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น KICEและครั้งที่ 4จะจัดขึ้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ตำบลหว้ากอสำหรับการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯระดับภูมิภาคครั้งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย อพวช. พร้อมอย่างเต็มที่ในการจัดแสดงนิทรรศการอันยิ่งใหญ่และกิจกรรมสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากมายโดยร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศร่วมจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้อีกมากมาย

การจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ระดับภูมิภาค เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สำคัญเป็นการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่ภูมิภาค ภายใต้นโยบาย “วิทย์สร้างคน” ภารกิจหลักของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และผลักดันให้เด็ก ๆ เยาวชนและประชาชนในภูมิภาคได้มีโอกาสใกล้ชิดวิทยาศาสตร์อย่างเต็มที่

ดร.อภิญาณ์  กล่าวด้วยว่า  สำหรับนิทรรศการไฮไลท์สำคัญที่ได้นำมาจัดแสดงที่จังหวัดขอนแก่นครั้งนี้คือ นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” นำเสนอเรื่องราวหลักการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของชาวไทยโดยทรงใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ เกิดเป็นนวัตกรรมหลากหลาย สร้างประโยชน์สุขแก่คนไทย ทั้งประเทศนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นำเสนอแนวทางพระราชดำริที่ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนำเสนอพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน อันจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความรักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

ด้าน ดร.สมศักดิ์   จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นมีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้การจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งทางจังหวัดขอนแก่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนอย่างเต็มที่อยู่แล้ว โดยการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่ทางจังหวัดขอนแก่นได้เป็นศูนย์กลางของการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ระดับภูมิภาค ซึ่งจะทำให้เด็ก ๆ เยาวชน และประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสได้เดินทางมาเปิดโลกทัศน์ชมนิทรรศการและกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่น่าตื่นตาตื่นใจในครั้งนี้ได้สะดวกสบายมากขึ้นอีกทั้ง ยังทำให้เยาวชนได้เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการเรียนรู้ถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น่าสนใจมากมายภายในงานครั้งนี้ อันจะส่งผลดีต่อการเสริมสร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมต่อไปในอนาคต

นายสมชาย  ชมภูน้อย  ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) กล่าวถึงความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ในครั้งนี้ว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งธรรมชาติ ป่าเขา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และมีทั้งประเภทแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์มากมายด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น “พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง” ในอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีการค้นพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์เป็นที่แรกของเมืองไทย พิพิธภัณฑ์สิรินธรหรือศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว เป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติวิทยาที่มีการจัดแสดงซากกระดูกไดโนเสาร์และแสดงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในมุมมองต่างๆ ทั้งเชิงวิชาการ การอนุรักษ์

นายสมชาย  กล่าวและว่า นอกจากแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ทางธรรมชาติมากมาย  ยังมีสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆ จากภูมิปัญญาคนอีสาน ที่คนรุ่นใหม่นำองค์ความรู้มาผลิตเป็นของฝากของขวัญยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวเช่นกัน และการที่ อพวช.ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา ได้นำนิทรรศการและองค์ความรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาจัดแสดงให้แก่เด็ก ๆ เยาวชนและประชาชนในภาคอีสานได้เรียนรู้ จึงถือเป็นการกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งความรู้ที่ทันสมัย และมีส่วนช่วยให้ประเทศไทยได้พัฒนาและเจริญก้าวหน้าตามนโยบาย Thailand 4.0 อีกด้วย ซึ่ง ททท. ขอมีส่วนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติใหม่ๆ ที่นอกจากจะสนุกสนานตามแบบการท่องเที่ยวสไตล์วิถีไทยแล้วยังเป็นการท่องเที่ยวที่ได้ความรู้ แรงบันดาลใจและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศอีกช่องทางหนึ่ง สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงนี้ อยากเชิญชวนให้มาเที่ยวชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับภูมิภาค ที่จังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2561ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น. ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น KICEโดยนักเรียน เยาวชน และผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.nsm.or.th และ FACEBOOK : มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สอบถามที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โทรศัพท์ 02 577 9960

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads