วันจันทร์ 15 เมษายน 2024

กัมพูชาขึ้นเตรียมการเลือกตั้งของสภาแห่งชาติ

กัมพูชาขึ้นเตรียมการเลือกตั้งของสภาแห่งชาติ
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

กัมพูชาขึ้นเตรียมการเลือกตั้งของสภาแห่งชาติ

การเลือกตั้งรัฐสภากัมพูชาในวันที่ 29 กรกฎาคมนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากประเทศในภูมิภาค และประชาคมระหว่างประเทศ ตามคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติกัมพูชา NEC คาดว่าจะมีประมาณ 50,000 ผู้สังเกตการณ์จาก 81 พรรค องค์กรและสมาคมต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศ เช่น จีน พม่า และสิงคโปร์ จะติดตามการเลือกตั้งครั้งนี้
ปัจจุบัน NEC ได้ยอมรับการเลือกสมัครรับเลือกตั้งของ 20 พรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้งนี้ คาดว่าพรรคพลังประชาชนกัมพูชา (CPP) จะชนะอีกครั้งเนื่องจากบทบาทของ CPP ในการรักษาสันติภาพเสถียรภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศกัมพูชาที่ผ่านมา
หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 1993 แม้ว่า CPP แค่เป็นอันดับที่สองในการเลือกตั้ง เพื่อเป้าหมายในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงของประเทศ CPP ได้เจรจากับพรรค FUNCINPEC (เป็นอันดับแรกในผลการเลือกตั้ง) เพื่อจัดตั้งรัฐบาลผสมผสานขึ้นในเดือนกันยายน ค.ศ. 1993 โดยมี นายนโรดมรามาธิบดี เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 1 และนายฮุนเซน เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 2 ในบริบทของความขัดแย้งและความไม่ลงรอยกันระหว่าง FUNCINPEC กับ CPP และการคัดค้าน คุกคามของพวกเขมรแดงที่เหลืออยู่ CPP ได้ดำเนินมาตรการที่เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งกันและเรียกร้องให้กลุ่มคนเขมรแดงที่เหลืออยู่ปล่อยปืนกลับไปอยู่กับประชาชน เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสันติภาพและความมั่นคงของประเทศกัมพูชาและแสดงให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของ CPP สำหรับกัมพูชา
ในปี 2541 CPP ได้รับคะแนนสูงสุดในการเลือกตั้งสมัชชาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 และร่วมมือกับ FUNCINPEC เพื่อจัดตั้งรัฐบาลผสมขึ้น CPP ได้แสดงบทบาทความเป็นผู้นำ ได้นำพากัมพูชาเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งสันติภาพและการพัฒนาที่มั่นคง
ในด้านเศรษฐกิจกัมพูชาได้มีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจสังคม นโยบายลดความยากจนและพัฒนาสาธารณูปโภค…ทำให้กัมพูชาสามารถก้าวออกไปจากความยากจน ล้าหลัง การชะลอตัวของเศรษฐกิจ เป็นเวลาหลายปีกัมพูชามีอัตราการเติบโตของ GDP สูงและมั่นคงโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า 7% ต่อปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีที่มีการเติบโตสองหลัก เช่นปี 2004 – 2007 10.3% , 13.3% ,10.8% และ 10.2% GDP ต่อหัวกัมพูชาเป็นเพียง 228 เหรียญ ในปี 1993 เพิ่มขึ้นเป็นถึง 1,435 เหรียญ ใน 2017 ในปี ค.ศ. 2017 กัมพูชาได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางในระดับต่ำโดยธนาคารโลก
พร้อมกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ในด้านต่างๆ ของชีวิตทางสังคมของกัมพูชาก็มีการพัฒนาอย่างดีโดยเฉพาะด้านการศึกษา การดูแลสุขภาพ การลดความยากจน ด้านความมั่นคงทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมได้เติบโตขึ้นรวดเร็วส่งผลให้ประเทศซึ่งล้าหลังในปี 1993 กลายเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 ประเทศกัมพูชาได้มีนโยบายด้านการต่างประเทศที่เป็นกลาง ซึ่งต้องให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของชาติ โดยอาศัยความร่วมมือที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของทุกฝ่าย
โดยการดำเนินนโยบายด้านต่างประเทศที่เป็นกลาง กัมพูชาได้ฟื้นฟูและขยายความสัมพันธ์กับหลายประเทศและองค์กรต่างๆทั่วโลก สำหรับประเทศเพื่อนบ้านทั้งสามประเทศ ได้แก่ ลาว ไทย เวียดนาม รัฐบาลกัมพูชาได้ยืนยันถึงความเป็นเพื่อนบ้านที่ยาวนานและพัฒนาความสัมพันธ์ในทุกด้านให้เป็นไปตามหลักการเคารพในความเป็นอิสระและอธิปไตย ความเที่ยงธรรม อาณาเขตความเสมอภาคความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ในเวลาเดียวกัน CPP ยังมีการเสริมสร้างและขยายความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เช่น จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส อินเดีย และองค์กรระหว่างประเทศ
ด้วยความมั่นคงและการพัฒนาของกัมพูชาในช่วงเวลาที่ผ่านมา ความเป็นไปได้มากที่ CPP จะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในการเลือกตั้งรัฐสภาที่กำลังจะมาถึงและยังคงแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำของประเทศ.

สมบูรณ์ สุขชัยบวร / ข้อมูล

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads