วันพฤหัสบดี 21 ตุลาคม 2021

ล้ำหน้า “ รร.ศรีกระนวน” เปิดสอน ภาษาญี่ปุ่น  เข้ม!ส่งออกเด็ก นร.

ล้ำหน้า “ รร.ศรีกระนวน” เปิดสอน ภาษาญี่ปุ่น  เข้ม!ส่งออกเด็ก นร.
Header Ads
Header Ads

ล้ำหน้า “ รร.ศรีกระนวน” เปิดสอน ภาษาญี่ปุ่น  เข้ม!ส่งออกเด็ก นร.

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เปิดห้องศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาชีพภาษาญี่ปุ่น เน้นสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสนใจ ตลอดจนสนับสนุนการศึกษาต่อและทำงานในประเทศญี่ปุ่น สร้างงานสร้างเงิน และสร้างคน

เมื่อเวลา 10.30 น วันที่ 8 ส.ค. ที่ หอประชุมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น ดร.อดิศักดิ์  มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 (ขอนแก่น) เป็นประธานเปิด ห้องศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการภาษาญี่ปุ่น โดยมีดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผศ.ดร.กนกอร. บุญมี รองอธิการบดี (ฝ่ายวิชาการ ) ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายธนัท ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม น.ส.พรณี  สึมิ กรรมการผู้จัดการ บริษัทโตเกียว มอเตอร์ ตลอดจนคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียนจำนวน 1,000 คน ร่วมงาน

น.ส.พรณี  สึมิ

       น.ส.พรณี  สึมิ กล่าว่า บริษัทโตเกียว มอเตอร์ ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้านมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เนื่องจากว่าทางบริษัทเองเล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษา จึงหันมาให้ความสำคัญในส่วนของเรื่องทำยังไง ที่จะทำให้เด็กมีความสามารถอ่านและเขียนด้านภาษาญี่ปุ่นได้ดี ดังนั้นทางบริษัทฯเลยมีโครงการดีๆขึ้นมาเพื่อให้ประเทศไทยและสังคมของเรา ได้เปิดกว้างมากขึ้น ให้เด็กและเยาวชนของบ้านเรา ได้มีโอกาส ที่จะเลือกเรียนต่อต่างประเทศ เพราะเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจ ดังนั้นทางบริษัทฯจึงมองว่าทำยังไงให้เด็กภูธร ที่มีความแตกต่างกันมาก จะมีโอกาสใกล้เคียงกันกับคนในกรุงเทพฯ ทำให้ทางบริษัทโตเกียวมอเตอร์ ทุ่มเทที่จะส่งเสริมด้านภาษาญี่ปุ่นให้กับทุกคน เพราะสังคมไทยเรา จะต้องเปิดกว้างมากกว่านี้ ด้วยการที่จะให้โอกาสกับคนทุกคน ที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้หลังจากเรียนจบแล้ว   

นายธนัท ไชยทิพย์   

   ด้านนายธนัท ไชยทิพย์ ผอ. โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กล่าวว่าห้องศูนย์พัฒนาคุณภาพ วิชาภาษาญี่ปุ่น เกิดขึ้นจากความร่วมมือ ระหว่างคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ผู้ปกครอง บริษัทโตเกียวมอเตอร์(ประเทศไทย)จำกัดและโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม โดยได้สร้างห้องเรียนนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 มาเสร็จสิ้นในเดือนเมษายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นตามความสนใจ ตลอดจนสนับสนุนด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งยังมีงานทำในประเทศญี่ปุ่น และ เพื่อสร้างบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

       นายธนัท กล่าวเสริมอีกว่า การเปิดห้องเรียนฯดังกล่าวที่ผ่านมา ส่งผลให้นักเรียนมีความสนใจต่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นและศึกษาวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น จากการเปิดทดลองใช้ห้องศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการสายญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นมาปรากฏว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจและมีความประสงค์ต้องการเข้ามาใช้บริการของศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการศาลญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากเพื่อสืบค้นหาความรู้เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสนใจภาษาวัฒนธรรม และการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น เพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  ดร.อดิศักดิ์  มุ่งชู

        ดร.อดิศักดิ์  มุ่งชู ผอ.สพม 25 กล่าวว่าสำหรับวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งห้องศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการญี่ปุ่น ที่มุ่งเน้นสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสนใจ ตลอดจนสนับสนุนการศึกษาต่อและทำงานในประเทศญี่ปุ่นนั้น เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และสมควรให้การสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งเนื่องด้วยประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่สวยงาม มีความเจริญทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีความปลอดภัย มีสวัสดิการที่ดีเป็นอันดับต้นๆของโลกแต่ในขณะนี้ประเทศญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับปัญหาสังคมผู้สูงอายุ ขาดแคลนแรงงานวัยหนุ่มสาว ซึ่งถือเป็นแรงงานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จากวิกฤตนี้ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มโอกาสสำหรับแรงงานจากต่างประเทศที่ประสงค์เข้าไปศึกษาต่อ

       ดร.อดิศักดิ์  กล่าวอีกว่ารวมไปถึงการที่จะไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นการที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นจึงถือว่าเป็นข้อได้เปรียบ และสมควรได้รับการสนับสนุนดังนั้นการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ดังเช่น ห้องศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาชีพภาษาญี่ปุ่นนั้น ถือได้ว่าเป็นการลงทุนที่จะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อผู้เรียนในการศึกษาหาความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับการเรียนรู้โดยการลงมือทำ จึงเป็นที่มั่นใจได้ว่า ห้องศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาภาษาญี่ปุ่น ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะสามารถผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นออกสู่สังคมและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

 

Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads