วันพุธ 15 กรกฎาคม 2020

ปตท.นำสื่อ จ.ขอนแก่น ศึกษาดูงาน พื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC)

ปตท.นำสื่อ จ.ขอนแก่น ศึกษาดูงาน พื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC)

ปตท.นำสื่อ จ.ขอนแก่น ศึกษาดูงาน พื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC)
เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจใน ความเป็นมาของการเลือกพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 
       เมื่อวันที่ 11 ส.ค.ที่ ส่วนบริการกลาง สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัทปตท.จำกัด(มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี นายพีรทักษ์ อุตะเดช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม บริษัท น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม ปตท. ต้อนรับสื่อมวลชน จ.ขอนแก่น ศึกษาดูงานธุรกิจและกิจกรรมกลุ่ม ปตท. ในพื้นที่ EEC ณ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี จ.ชลบุรี งานมหัศจรรย์ไม้เมืองหนาว และศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม ศกนี้
       นายพีรทักษ์ เปิดเผยว่า ด้วยกลุ่ม ปตท. มีการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและระยองมายาวนาน การนำสื่อมวลชนเยี่ยมกิจการในพื้นดังกล่าว จะเป็นการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจใน ความเป็นมาของการเลือกพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งระยะแรกครอบคลุมพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และจังหวัดระยอง มีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมการลงทุนเชิงอุตสาหกรรม ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว
สำหรับ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี จ.ชลบุรี นับเป็นศูนย์ปฏิบัติงานหลักในการดำเนินงานควบคุม และวางแผนปฏิบัติการรับส่งก๊าซธรรมชาติตลอดแนวท่อก๊าซทั่วประเทศ รวมทั้งควบคุม รักษาความปลอดภัย ระงับเหตุฉุกเฉิน และดูแลสิ่งแวดล้อมรอบพื้นที่ โดยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ประกอบด้วยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล ซึ่งจะเชื่อมแหล่งก๊าซธรรมชาติต่างๆ ในอ่าวไทย สถานีแอลเอ็นจี รวมทั้งท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานา เยตากุน และซอติก้า สหภาพเมียนมา บริเวณชายแดนไทย – สหภาพเมียนมาเข้ากับผู้ผลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซธรรมชาติ และลูกค้าอุตสาหกรรม
         นอกจากนี้สื่อมวลชนยังจะได้เยี่ยมชมงานมหัศจรรย์ไม้เมืองหนาวครั้งที่ 7 : ทิวลิปบานที่ระยอง ภายใต้แนวคิด THE BLOOMING OF HAPPINESS : ทิวลิปบาน เทศกาลแห่งความสุข ดำเนินการจัดโดยโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 9 – 15 สิงหาคม 2561 ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง
ซึ่งเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ในการนำทรัพยากรเหลือใช้ซึ่งก็คือพลังงานความเย็นมาพัฒนายืดอายุการเก็บรักษาพืชผลทางการเกษตร โดยงานมหัศจรรย์ไม้เมืองหนาวในครั้งนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง ให้แก่ประชาชนในช่วงวันหยุดยาวได้เป็นอย่างดี ภายในงานได้จัดแสดงพันธุ์ไม้เมืองหนาว อาทิ ดอกทิวลิป ดอกไฮเดรนเยียร์ ดอกดาเลีย ดอกดิจิทาลลิสสตรอว์เบอร์รี่ฮะรุมิกHarumiki) สตรอว์เบอร์รี่ สายพันธุ์แท้จากญี่ปุ่นอย่างอากิฮิเมะ (Akihime) เป็นต้น
จากนั้นก็ยังจะได้ไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จ.ระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รวบรวมองค์ความรู้ พัฒนางานวิจัยด้านการปลูกฟื้นฟูและจัดการป่าไม้ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริฯ “ปลูกป่าในใจคน”
โดยมุ่งให้เป็นห้องเรียนขนาดใหญ่เป็นตัวอย่างของการพัฒนาพื้นที่สีเขียวด้านระบบนิเวศ รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญในภาคตะวันออก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการรักษ์ป่าไม้ อีกทั้งเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำคลองขุนอินทร์ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง
นอกจากนี้ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ยังเป็นหน่วยงานแรกที่เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (Thailand Voluntary Emission Reduction : T-VER) ในสาขาป่าไม้ และได้รับรางวัลการประกวดแบบภูมิสถาปัตยกรรมระดับนานาชาติ จาก IFLA AAPME Awards 2018 – Resilience by Design ระดับ Award of Excellence ในประเภทการพัฒนาหรือสร้างสรรค์แหล่งที่อยู่ ความหลากหลายทางชีวภาพ และสัตว์ป่า (Wildlife, Biodiversity, Habitat Enhancement or Creation)
ซึ่งถือเป็นเครื่องยืนยันถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ได้เป็นอย่างดี
“ปตท. นอกจากจะมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้านพลังงานด้วยผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศแล้ว ปตท. ยังยึดหลักการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินงาน เพื่อคืนสุขภาวะที่ดี คืนความสุข และสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนชาวไทย” นายพีรทักษ์ กล่าว

About The Author

Related posts