วันพฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2022

50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มข.จัดใหญ่ประชุมวิชาการนานาชาติรับความท้าทายใหม่การศึกษาโลก

50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มข.จัดใหญ่ประชุมวิชาการนานาชาติรับความท้าทายใหม่การศึกษาโลก
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

     

 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มข.จัดใหญ่ประชุมวิชาการนานาชาติรับความท้าทายใหม่การศึกษาโลก      
 ครบรอบ 50 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มข.จัดใหญ่งานประชุมวิชาการนานาชาติ ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา-นักวิจัยทั่วโลกหาแนวทางรับมือความท้าทายใหม่ด้านการศึกษาของโลกเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตระหว่างวันที่ 8-11 ก.ย.61 นี้

เมื่อวันที่ 8 ก.ย.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์  วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มข. เป็นประธานการจัดประชุมวิชาการทางการศึกษานานาชาติครั้งที่ 11 APEC & ICER 2018( ICER 2018 )  “The 13th APEC-KHON KAEN INTERNATIONAL SYMPOSIUM” ภายใต้หัวข้อ 12 Years of Lesson Study (Jugyo Kenkyu) on APEC Project Network และ “The 11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATIONAL RESEARCH” ภายใต้หัวข้อ INNOVATIONS FOR CAPACITY BUILDING AND NETWORKING จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะครบรอบ 50 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัยและนักการศึกษาจากทั่วโลก ได้แลกเปลี่ยนผลงานวิจัยทางการศึกษา มุ่งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับนานาชาติ ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ มข.ร่วมกับUniversity of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติฯ โดยมี รศ.ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มข. พร้อมนักวิชาการ นักวิจัยและนักการศึกษาจากทั่วโลก ร่วมงานกว่า 300 คน 


รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ 

 รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มข.กล่าวถึงการประชุมวิชาการนานาชาติ APEC-Khon Kaen ในปีนี้เป็นโครงการความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับประเทศญี่ปุ่น โดยมหาวิทยาลัยทสึคุบะ ภายใต้หัวข้อ “ Bridge 12 years of APEC Lesson to InMside High Quality Curricumlum for Digital Economies”

     รศ.ดร.ไมตรี กล่าวว่า รูปแบบของการประชุมแบ่งได้เป็นสองส่วนสำคัญ คือการเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาชาวต่างประเทศ รวมถึงการสาธิตการเปิดชั้นเรียน (Open Class) ส่วนที่สองจะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของผู้ที่ส่งผลงานให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุม (Proceeding) โดยแบ่งเป็นการนำเสนอแบบ oral และ poster การประชุมวิชาการนานาชาติ “APEC & ICER 2018” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 11 กันยายน 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น           
      รศ.ดร.ไมตรี กล่าวด้วยว่าการประชุมฯ นี้ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น, The Education University of Hong Kong ฮ่องกง, Universitas Negeri Surabay ประเทศอินโดนีเซีย, Mindanao State University–Iligan Institute of Technology ประเทศฟิลิปปินส์, Central University of Technology ประเทศแอฟริกาใต้, Korea National University of Education ประเทศเกาหลีใต้, สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย และที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (กลุ่ม 16)

รศ.ดร.ไมตรี กล่าวอีกว่าโดยรูปแบบของการประชุมแบ่งได้เป็นสองส่วนสำคัญ คือ การบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาชาวต่างประเทศ ส่วนที่สองจะเป็นการนำเสนอผลงานโดยการนำเสนแบบปากเปล่า 128 ผลงาน การนำเสนอด้วยโปสเตอร์อีก 66 ผลงาน เป็นผลงานจากชาวต่างชราติ 138 ผลงาน นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเพื่อรับฟังและร่วมชมการนำเสนออีกกว่า 300 คน  รวมถึงผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่แตกต่างกันร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดทางการศึกษาในสาขาวิชาของตนตลอดระยะเวลาของการประชุมในครั้งนี้ด้วย

รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ

ด้าน รศ.ทพญ.ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มข. กล่าวเสริมว่าการประชุมครั้งนี้ถือเป็นเวทีรวบรวมเอาผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา นักการศึกษา และนักวิจัยจากประเทศต่างๆ  17 ประเทศตลอดจนคณาจารย์ นักศึกษาชาวไทยและผู้ที่สนใจและให้ความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความสนใจและความมุ่งมั่นในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน                                                

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads