วันจันทร์ 15 เมษายน 2024

“ผบ.มทบ.23” เข้ม!ผู้ฝึก ดูแลทหารใหม่ ดั่งคนในครอบครัว

“ผบ.มทบ.23” เข้ม!ผู้ฝึก ดูแลทหารใหม่ ดั่งคนในครอบครัว
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

 

 

“ผบ.มทบ.23” เข้ม!ผู้ฝึก ดูแลทหารใหม่ ดั่งคนในครอบครัว
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ สั่งเข้มผู้ฝึกกำกับดูแล และปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหารอย่างเคร่งครัด


เมื่อวันที่ 6 พ.ย. ที่หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 23 พล.ต สมชาย ครรภาฉาย ผบ.มทบ.23 เป็นประธานการตรวจเยี่ยมการฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัด2/61 โดยมีพ.อ.สมศักดิ์ สงทามะดัน รองเสนาธิการ มทบ.23 พร้อมผู้ฝึกให้การต้อนรับและนำตรวจ


      พล.ต สมชาย ครรภาฉาย ผบ.มทบ.23 กล่าวว่าได้เน้นย้ำให้ผู้ฝึกทำการฝึกตามหลักสูตร แบบธรรมเนียมทหาร และปฏิบัติตามสั่งการของ ผู้บัญชาการทหารบก อย่างเคร่งครัด สำหรับการฝึกในห้วงแรก เป็นการปรับสภาพจากการใช้ชีวิตแบบพลเรือนมาใช้ชีวิตแบบทหาร ซึ่งจะต้องทำการฝึกทั้งทางด้านความเข้มแข็งของร่างกาย จิตใจ วิชาการ ความรู้ ความสามารถ ด้านการทหาร และมีคุณลักษณะความเป็นทหารเพื่อเป็น “ทหารต้นแบบในอนาคต”


      พล.ต.สมชาย กล่าวอีกว่าในการฝึกของมณฑลทหารบกที่ 23 และหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีความเชื่อมั่นว่าจะดูแลน้องๆ ทหารใหม่ ให้เป็นอย่างดี เสมือนหนึ่งว่าเป็นญาติพี่น้องในครอบครัวของตนเอง และจะถือว่าเป็นน้องคนสุดท้องของครอบครัว รวมทั้งจะฝึกฝนให้น้องๆ มีร่างกายที่แข็งแรง เข้มแข็ง มีระเบียบวินัย มีความรู้ ความสามารถ มีอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และต่อไปจะเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องรักษาอธิปไตยของประเทศชาติ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดไป

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads