วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

สุดเท่!ขี่มอเตอร์ไซค์ ช็อปเปอร์ เปิดงานกีฬา”สนามบินเกมส์” ขอนแก่น

สุดเท่!ขี่มอเตอร์ไซค์ ช็อปเปอร์ เปิดงานกีฬา”สนามบินเกมส์” ขอนแก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

สุดเท่!ขี่มอเตอร์ไซค์ ช็อปเปอร์ เปิดงานกีฬา”สนามบินเกมส์” ขอนแก่น

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 พ.ย. ที่ ลานอเนกประสงค์ รร.สนามบิน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.วรโชติ พัฒน์ดำรงจิตร ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.สนามบิน เป็นประธานในพิธีจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสนามบินประจำปี 2561 โดยมี นายสมพงษ์ บุญนาม รอง ผอ.รร.สนามบิน นายปิโยรส ถนอมดำรงศักดิ์ คณะกรรมการจัดงาน นายมนตรี สาระบูรณ์ นายสมบูรณ์ ศิริมุกตกุล พ.ท.ประดิษฐ์ สุริหาร นายวีระศิลป์ สีหาสุข นายชูไทย วงศ์บุญมี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักกีฬา และผู้ปกครอง รร.สนามบินร่วมงานอย่างคับคั่ง

     ดร.วรโชติ  พัฒน์ดำรงจิตร

ดร.วรโชติ  พัฒน์ดำรงจิตร กล่าวว่า โรงเรียนสนามบินได้จากการแข่งขันกีฬาภายในเป็นประจำทุกปีปีนี้เป็นช่างที่ 98 เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความแปลกใหม่จึงได้จัดคาราวานมอเตอร์ไซค์ ช็อปเปอร์ ขับขี่มาเปิดงานกีฬา”สนามบินเกมส์” ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังนักเรียนมีนิสัยรักการออกกำลังกายมีความสำคัญของการออกกำลังกายพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความสามารถในด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมมีระเบียบวินัยและมีน้ำใจเป็นนักกีฬาโดยใช้การแข่งขันกีฬาเป็นสื่อการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านกีฬาโดยแบ่งสภาพสีเป็นสีขนาดมีคุณครูเป็นผู้ควบคุมดูแลได้รับจากได้ชิ้นโดยนักเรียนทุกคนมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมเช่นขบวนพาเหรดกองเชียร์และร่วมแข่งขันกีฬาตามความสนใจให้เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นต่างๆ

นายสมพงษ์  บุญนาม

       ด้านนายสมพงษ์  บุญนาม รอง ผอ.รร.สนามบิน กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสนามบินประจำปี 2561 ในวันนี้รู้สึกประทับใจที่ได้เห็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ของการแสดงถึงความรู้สึกจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคนในชาติสังคมและประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าได้หากเยาวชนไทยรักการออกกำลังกายมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์มีคุณธรรมมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยสมดังคำกล่าวที่ว่าจิตแจ่มใสปัญญาที่เป็นเลิศย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง 

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads