วันพุธ 3 มิถุนายน 2020

สุดเท่!ขี่มอเตอร์ไซค์ ช็อปเปอร์ เปิดงานกีฬา”สนามบินเกมส์” ขอนแก่น

สุดเท่!ขี่มอเตอร์ไซค์ ช็อปเปอร์ เปิดงานกีฬา”สนามบินเกมส์” ขอนแก่น

สุดเท่!ขี่มอเตอร์ไซค์ ช็อปเปอร์ เปิดงานกีฬา”สนามบินเกมส์” ขอนแก่น

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 พ.ย. ที่ ลานอเนกประสงค์ รร.สนามบิน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.วรโชติ พัฒน์ดำรงจิตร ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.สนามบิน เป็นประธานในพิธีจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสนามบินประจำปี 2561 โดยมี นายสมพงษ์ บุญนาม รอง ผอ.รร.สนามบิน นายปิโยรส ถนอมดำรงศักดิ์ คณะกรรมการจัดงาน นายมนตรี สาระบูรณ์ นายสมบูรณ์ ศิริมุกตกุล พ.ท.ประดิษฐ์ สุริหาร นายวีระศิลป์ สีหาสุข นายชูไทย วงศ์บุญมี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักกีฬา และผู้ปกครอง รร.สนามบินร่วมงานอย่างคับคั่ง

     ดร.วรโชติ  พัฒน์ดำรงจิตร

ดร.วรโชติ  พัฒน์ดำรงจิตร กล่าวว่า โรงเรียนสนามบินได้จากการแข่งขันกีฬาภายในเป็นประจำทุกปีปีนี้เป็นช่างที่ 98 เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความแปลกใหม่จึงได้จัดคาราวานมอเตอร์ไซค์ ช็อปเปอร์ ขับขี่มาเปิดงานกีฬา”สนามบินเกมส์” ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังนักเรียนมีนิสัยรักการออกกำลังกายมีความสำคัญของการออกกำลังกายพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความสามารถในด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมมีระเบียบวินัยและมีน้ำใจเป็นนักกีฬาโดยใช้การแข่งขันกีฬาเป็นสื่อการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านกีฬาโดยแบ่งสภาพสีเป็นสีขนาดมีคุณครูเป็นผู้ควบคุมดูแลได้รับจากได้ชิ้นโดยนักเรียนทุกคนมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมเช่นขบวนพาเหรดกองเชียร์และร่วมแข่งขันกีฬาตามความสนใจให้เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นต่างๆ

นายสมพงษ์  บุญนาม

       ด้านนายสมพงษ์  บุญนาม รอง ผอ.รร.สนามบิน กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสนามบินประจำปี 2561 ในวันนี้รู้สึกประทับใจที่ได้เห็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ของการแสดงถึงความรู้สึกจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคนในชาติสังคมและประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าได้หากเยาวชนไทยรักการออกกำลังกายมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์มีคุณธรรมมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยสมดังคำกล่าวที่ว่าจิตแจ่มใสปัญญาที่เป็นเลิศย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง 

About The Author

Related posts