วันอังคาร 16 กรกฎาคม 2019

หนังสือพิมพ์อีสานขอนแก่นนิวส์
Header ad
Header ad
Header ad

ทีเส็บจับมือ จ.ขอนแก่น จัดถก! ประชุมเชิงปฏิบัติการMICE City Sunmit

ทีเส็บจับมือ จ.ขอนแก่น จัดถก! ประชุมเชิงปฏิบัติการMICE City Sunmit

ทีเส็บจับมือ จ.ขอนแก่น จัดถก! ประชุมเชิงปฏิบัติการMICE City Sunmit ร่วมสัมผัสประสบการณ์แห่งเมืองไมซ์


สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีแสบ ร่วมกับจังหวัดขอนแก่นไม้ City แห่งอีสาน เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเมืองใหม่ของไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ MICE City Summit ดึงผู้บริหารข้าราชการและผู้แทนจากเมืองไม้ทั่วประเทศ ร่วมเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ เป็นเจ้าภาพงานระดับนานาชาติของจังหวัดขอนแก่นเพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย รองรับการเจริญเติบโตของนักธุรกิจ กลุ่มไมซ์จากทั่วโลก


เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 28 พ.ย.ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น ถนนประชาสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการMICE City Summit โดยมี นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)หรือทีเส็บ นายฑิฆัมพร สุทธิอุดมรัตน์ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ผู้แทนจากเมืองไมซ์กว่า 13 จังหวัดทั่วประเทศและสื่อมวลชน ร่วมงาน

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า ทีเส็บได้เดินหน้า ส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดต่างๆของไทย ผ่านการจัดประชุม MICE City Summit อย่างต่อเนื่องโดยมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อเพิ่มมูลค่า ให้กับผลิตภัณฑ์และบริการไมซ์ของไทยในปีงบประมาณ 2562 นี้ จังหวัดขอนแก่น เป็นหนึ่งในเมืองไหมที่มีความพร้อมแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเจ้าภาพจัดงาน PATA Destination Marketing Forum 2018 หรือ PDMF 2018 ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561 ถือเป็นโอกาสอันดีของผู้แทนจากเมืองไมซ์และเมืองเป้าหมายที่มีศักยภาพที่จะได้เยี่ยมชมการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในระดับนานาชาติ พร้อมกับเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการที่ สสปน.จัดขึ้นโดยทีเส็บได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ข้าราชการและผู้แทนจากเมืองไมซ์และเมืองเป้าหมายที่มีศักยภาพทั้งหมด 13 จังหวัดทั่วประเทศมาร่วมงาน ซึ่งผู้แทนเหล่านี้ล้วนเป็นบุคลากรสำคัญในการร่วมกับทีเส็บขับเคลื่อน อุตสาหกรรมไมซ์ของแต่ละพื้นที่


นายจิรุตม์ กล่าวต่อว่า ภายในกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ตัวแทนจากไมซ์และเมืองเป้าหมาย ที่มีศักยภาพ จะได้เยี่ยมชม การทำงานของจังหวัดขอนแก่น ในฐานะไมซ์ซิตี้ ที่มีความพร้อม ทั้งด้านการท่องเที่ยว เพื่อเป็นรางวัลการจัดประชุมองค์กร และประชุมสมาคมในระดับนานาชาติ และการจัดงานแสดงสินค้า โดยกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการทำงานไม้ในระดับจังหวัด การเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมไมซ์ท้องถิ่นที่หลากหลาย เช่นชมเส้นทาง โครงการ 7 Theme ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ไมซ์ ที่ทีเส็บร่วมกับจังหวัดในการพัฒนาเส้นทางกิจกรรม “จัดกิจกรรมแบบไมซ์ จัดอย่างไรให้โดนใจผู้ซื้อ” ที่บ้านดงบัง อ. เขาสวนกวาง หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีดีเด่นระดับประเทศ สวนสัตว์ขอนแก่น และออร่าฟาร์ม ตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมรำบวงสรวงงานเทศกาลไหมนานาชาติ ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่นนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมยังได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน PBMF 2018 ซึ่งถือเป็นการจัดประชุมนานาชาติ ที่มีผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกมากกว่า 300 คน


“ทีเส็บเชื่อมั่นว่ากิจกรรม MICE City Summit จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรสำคัญของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อผลักดันการพัฒนาตนเองของเมืองไมซ์และเมืองเป้าหมายที่มีศักยภาพยกระดับและพัฒนาจุดมุ่งหมายปลายทางของไมซ์ แห่งใหม่ในเมืองไทยเพื่อให้สอดรับ กับยุทธศาสตร์ รัฐบาลที่ต้องการดันไมซ์เป็น ฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมกระจายรายได้สู่จังหวัดต่างๆลดความเหลื่อมล้ำสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการพัฒนาพื้นที่ให้กับคนไทย ในทุกภูมิภาคอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”นายจิรุตม์ กล่าว

About The Author

Related posts