วันอาทิตย์ 23 มกราคม 2022

เจ๋ง!สพป.ขอนแก่น เขต 2 ชวนนร.สายสามัญ เรียนต่อสายอาชีพ จบมามีงานทำแน่นอน

เจ๋ง!สพป.ขอนแก่น เขต 2 ชวนนร.สายสามัญ เรียนต่อสายอาชีพ จบมามีงานทำแน่นอน
Header Ads
Header Ads
Header Ads

เจ๋ง!สพป.ขอนแก่น เขต 2 ชวนนร.สายสามัญ เรียนต่อสายอาชีพ จบมามีงานทำแน่นอน

สพปขอนแก่นเขต 2 จับมือวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ จัดโครงการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อและการมีงานทำ ประจำปีงบประมาณ 2561 สานต่อโครงการเรียนรู้สู่สายอาชีพ สู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างยั่งยืน สนองนโยบายรัฐบาล

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 19 ธ.ค.ที่ หอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดการจัดโครงการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อและการมีงานทำ สานต่อ โครงการเรียนรู้สู่สายอาชีพ สู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.สมศักดิ์  ภูมิกอง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต2 กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ดร.จรรยา พาบุ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ อำนวยความสะดวกสถานที่ในการจัดงาน ตลอดจนคณะครู นักศึกษาและนักเรียน จำนวน 556 คนร่วมงาน

นายศตวรรษ  สนธิ

นายศตวรรษ  สนธิ นักศึกษา ปวช.3/1แผนกยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ กล่าวว่าในการมาร่วมงานวันนี้ ได้นำตัวอย่างเครื่องยนต์โตโยต้า รุ่นวีโก้และโตโยต้า คัมรี่ ไฮบริด มาแสดง ให้น้องนักเรียน ที่สนได้ศึกษากระบวนการขั้นตอนการทำงาน จึงอยาก เชิญชวนน้องๆที่สนใจเรียนต่อในสายอาชีพ ที่มาร่วมงานวันนี้ ได้ทราบว่านอกจากจะมีอาชีพติดตัวแล้วยังมีงานทำแน่นอน เพราะอุปกรณ์ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ของเรามีการวิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนการแก้ไขปัญหามากมาย และทำการซ่อมบำรุง เพราะอุปกรณ์เรามีความทันสมัย จึงอยากเชิญชวนให้น้องๆมาเข้าร่วมเรียนกับวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ คุณประโยชน์ในการจัดงานวันนี้ จะได้ความรู้มากมายแต่ละแผนกแต่ละชิ้น เช่นเป็นช่างยนต์ก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับช่างยนต์การวิเคราะห์ปัญหาการแก้ไขปัญหา หรือชอบเป็นนักบัญชีก็จะได้เรียนเกี่ยวกับบัญชี ส่วนพวกชอบการก่อสร้าง ก็จะได้ศึกษาเกี่ยวกับช่างไฟ ไปในตัว

ว่าที่ ร.ต.ดร.จรรยา   พาบุ

ว่าที่ ร.ต.ดร.จรรยา   พาบุ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่  กล่าวว่าวันนี้วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House ต้อนรับนักเรียนนักศึกษาจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ที่กำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ามาดูงานเรียนรู้ ตามเรื่องใบงานเพิ่มปริมาณผู้เรียนด้านการอาชีวศึกษา ให้กับสำนักงานเขตการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียน ตลอดจนนักศึกษาที่มาจากโรงเรียนขยายโอกาส ทั้งหมดของ สพป.ขอนแก่น เขต 2 ได้ทราบว่าที่ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ทำการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะ ด้านวิชาชีพได้มาตรฐานสากล ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองให้การสนับสนุนเพื่อให้นักเรียน ได้เข้ามาศึกษาเล่าเรียนในสายอาชีพ เพื่อเพิ่มความร่วมมือเพิ่มศักยภาพในการที่จะออกไปเป็นผู้มีอาชีพสร้างรายได้ และสร้างงานสร้างชาติร่วมกัน

ดร.อนุศาสตร์   สอนศิลพงศ์

ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 กล่าวว่าการจัดงานโครงการเรียนรู้สู่สายอาชีพ สู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันนี้ เป็นการร่วมมือกันระหว่างวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่นเขต 2 เป็นการสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการที่จะรณรงค์ให้ลูกๆนักเรียนได้เรียนต่อในสายอาชีพตามที่รัฐบาลมีความมุ่งหวังว่า ในด้านการจัดงาน ในวันนี้ ลูกๆนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทั้งหมด 25 โรงเรียน 500 กว่าคน นั้นจะตัดสินใจมาเลือกเรียนในสายวิชาชีพเพื่อจะให้เขาได้มีความมั่นคงมีงานทำในอนาคต ตามนโยบายรัฐบาล

Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads