วันศุกร์ 29 กันยายน 2023

ส่อวุ่น! เลือกส.ว.ระดับจังหวัดขอนแก่น

ส่อวุ่น! เลือกส.ว.ระดับจังหวัดขอนแก่น
Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

ส่อวุ่น! เลือกส.ว.ระดับจังหวัดขอนแก่น หลังคัดค้านผู้ร่วมสมัครคุณสมบัติ ไม่ถูกต้อง

จบไม่ง่ายเลือก ส.ว.ระดับจังหวัดขอนแก่น ประธานสภาทนายความและในฐานะอดีตผู้สมัครฯแฉแหลกผู้ผ่านรับเลือกกลุ่ม 2 ขาดคุณบัติขัดระเบียบรัฐธรรมนูญ เผยร้องค้านทั้ง กกต.กลางและ กกต.จังหวัดตั้งแต่ต้นแล้วแต่กลับเพิกเฉย

นายภสุ โคตรศรี(ทนายไก่)
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23ธ.ค.ที่ จังหวัดขอนแก่นได้มี นายภสุ โคตรศรี(ทนายไก่)อดีตผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอชุมแพ กลุ่ม 2 สมัครโดยองค์กรแนะนำ ตำแหน่งในองค์กกรคือประธานสภาทนายความจังหวัดชุมแพ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชน กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดให้เลือกไปเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.61 ที่ผ่านมา


นายภสุ อดีตผู้สมัครรับเลือสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าตนเห็นสิ่งไม่ชอบมาพากลในกระบวนการรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาครั้งนี้มาตั้งแต่ขั้นตอนการรับเลือกระดับอำเภอมาแล้ว เพราะมีผู้สมัครบางรายไม่มีคุณสมบัติยื่นสมัครรับเลือกในโคว้ต้ากลุ่ม 2(กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม)แต่กลับได้รับเลือก ทั้งที่มีบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแต่ไม่ผ่านการรับเลือก ตนมองว่าไม่ยุติธรรมและขัดต่อ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561และระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 ทันทีที่ทราบข้อมูลปัญหาดังกล่าว ตนในฐานะประธานสภาทนายความจังหวัดชุมแพที่รักความเป็นธรรมจึงได้ยื่นหนังสือร้องคัดค้านการเลือกตั้งและขอให้ตรวจสอบผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดขอนแก่น 3 ราย ต่อประธานกรรมการเลือกตั้งกลางในวันที่ 18 ธ.ค.2561 และได้ยื่นร้องต่อ ผอ.กกต.ประจำจังหวัดขอนแก่นในวันที่ 18 ธ.ค.61 เช่นกัน


นายภสุ กล่าวอีกว่าภายหลังจากยื่นร้องค้านฯต่อ กกต.ประจำจังหวัดขอนแก่น ไปแล้วเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.61 วันรุ่งขึ้นก็ได้เข้าให้ปากคำข้อเท็จจริงและได้แสดงเอกสารหลักฐานต่างๆประกอบการสอบปากคำต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมกันนั้นในวันที่ 21 ธ.ค.2561 ตนก็ได้ยื่นหนังสือขอให้ชะลอหรือยับยั้งการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดขอนแก่น เฉพาะกลุ่ม 2 (กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม) แต่ไม่เป็นผล เพราะในวันที่ 22 ธ.ค.2561 กกต.จังหวัดขอนแก่นก็ได้เปิดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดพร้อมกับจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ ไปเป็นที่เรียบร้อย


นายภสุ กล่าวด้วยว่าการที่ปล่อยให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 2 ทั้งที่ตนได้ยื่นขอให้ชะลอหรือยับยั้งไว้ก่อนนั้น ได้สร้างความเสียหายต่อตนในฐานะผู้สมัครรับเลือกและบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงประเทศชาติก็ได้รับความเสียหายเพราะเป็นการขัดต่อระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกวุฒิสภา พ.ศ.2561 ที่มีเจตนารมณ์ให้การเลือกวุฒิสภาทุกระดับเป็นไปด้วยสุจริต เที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมาย และถือได้ว่าผู้สมัครที่ตนร้องค้านเรื่องคุณสมบัตินั้นถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย


“สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ผมและอีกหลายคนที่ไม่ได้รับเลือกในระดับจังหวัดเสียสิทธิ ไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะบุคคลที่ถูกผมร้องค้านนั้นได้รับเลือกไปตามที่คาดหมายกันไว้จริงๆทั้งที่ขาดคุณสมบัติ เชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะมีกระบวนการจัดตั้งมาตั้งแต่ต้น เพื่อให้การเลือกสมาชิกวุฒิเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมและสุจริตและเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ผมจำเป็นต้องร้องขอความเป็นธรรมในครั้งนี้”นายภสุกล่าว


สำหรับการร้องเรียนขอให้ชะลอหรือยับยั้งการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดขอนแก่น เฉพาะกลุ่ม 2 (กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม)เพื่อให้ กกต.ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดขอนแก่นตามที่นายภสุ ผู้ร้องเรียนยื่นหนังสือต่อ กกต.จังหวัดขอนแก่นนั้น มีจำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นายสุทัศน์ น้อยผาง นายมนตรี ฤทธิมนตรี และ จ.ส.ต.บัณฑิตย์ มูลวิชา รวมทั้งขอให้ตรวจสอบองค์กรที่แนะนำและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วย

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads

About The Author

Related posts

Header Ads
Header Ads
Header Ads
Header Ads